Študijski krožek: Izdelava bičev za pokače – tradicionalni pustni lik

Pokači so tradicionalni pustni lik, ki spremlja orače in koranta in se pojavlja tudi na območju Haloz. Gre za enega izmed prvih pustnih likov, ki oznanja začetek pustnega časa. Fantje in možje z biči, ki jih naredijo že v predpustnem času s pletenjem iz konopljinih vrvi in rafije, s poki oznanjajo čas pustnega veseljačenja. 

Znanje izdelovanja bičev želimo prenesti iz starejše generacije na mlajše s pomočjo izvedbe študijskega krožka. Izdelovalci bičev imajo posebne tehnike izdelovanja, ki temeljijo na naravnih materialih, ki so dostopni v okolici kmetije in v naravi in se od vsakega posameznika tudi razlikujejo. Vsekakor pa se tudi s časom uvajajo drugi materiali, kot so različne plastične vrvi in drugi materiali, ki jih je možno kupiti v trgovinah. Pri izdelavi tradicionalnih bičev je potrebna uporaba ustreznih materialov in samo tehniko izdelave biča, da ima potem bič ustrezen zvok in da je potrebno čim manj fizičnega napora za izvedbo pokanja.  

Tehnike pokanja z biči pa so tudi različne in so odvisne kako je bič narejen, kakšne velikosti je in drugih podrobnosti, ki jih želimo medgeneracijsko razmenjati. Tehnika in način pokanja ni enostavna in so potrebne posebne veščine in znanja, ki se prenašajo iz roda v rod. 

Obisk pustnih pokačev z glasnim pokanjem zraven preganjanja zime, prinaša srečo in blagostanje pri tistem, ki ga obiščejo. 

Vabljeni, da se nam pridružite v študijski krožek, kjer bomo sodelovali s starejšimi osebami, ki še znajo narediti bič za pokanje in skupaj z mladimi izdelali biče ter se naučili tehnike pokanja.Pokači so redni gostje Fašenka v Cirkulanah: