Poziv k obnovitvi partnerstva in povabilo novim partnerjem v LAS HALOZE 2021-2027

Skladno s sprejetim sklepom št. 60/22, upravnega odbora LAS Haloze z dne, 3.11.2021 in izvedene analize med člani LAS Haloze je bil predložen predlog, na povpraševanje organa upravljanja o oblikovanju LAS Haloze v dosedanjem obsegu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Upravni odbor LAS Haloze je dne, 16.1.2023 sprejel sklep št. 4/23, da na osnovi objavljenega javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027 ugotavlja, da LAS Haloze na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS Haloze v novem programskem obdobju. Upravni odbor LAS Haloze je s sklepom št. 5/23 določil vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, da izvede postopek obnovitve partnerstva LAS Haloze in pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2023-2027.

pozivamo vse člane LAS Haloze, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, da se v spodnjem obrazcu – pristopna izjava, opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. Prav tako pozivamo vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo v partnerstvo LAS Haloze.

LAS Haloze je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS Haloze odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Celoten poziv k obnovitvi partnerstva in novim partnerjem v LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Pristopna izjava v LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Rok za oddajo pristopne izjave je do petka, 10.2.2023. 

Člani LAS Haloze, bodo na skupščini LAS Haloze, ki bo potekala v ponedeljek, 27.2.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Videm imeli glasovalno pravico in bodo potrjevali sprejete ustanovne dokumente obnovljenega LAS Haloze 2023-2027. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.


Več informacije o pristopu LAS v Sloveniji je dosegljivih na spodnji povezavi: 

Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027