Poziv v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027

Skladno s sprejetim sklepom št. 60/22, upravnega odbora LAS Haloze z dne, 3.11.2021 in izvedene analize med člani LAS Haloze je bil predložen predlog, na povpraševanje organa upravljanja o oblikovanju LAS Haloze v dosedanjem obsegu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Upravni odbor LAS Haloze je dne, 16.1.2023 sprejel sklep št. 4/23, da na osnovi objavljenega javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027 ter sprejetega sklepa upravnega odbora LAS Haloze št. 6/23, spremembo Poziva v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027 z navedbo območja občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk  ugotavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS Haloze 2021-2027 v novem programskem obdobju. Upravni odbor LAS Haloze je s sklepom št. 5/23 določil vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, da izvede postopek obnovitve partnerstva LAS Haloze in pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2023-2027.

Iz navedenega vas pozivamo v članstvo LAS Haloze 2021-2027, da se v spodnjem obrazcu – pristopna izjava.

LAS Haloze 2021-2027 je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS Haloze 2021-2027 odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Sprememba poziva v partnerstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Pristopna izjava v članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Rok za oddajo pristopne izjave je podaljšan do srede, 15.2.2023. 

Člani LAS Haloze, bodo na skupščini LAS Haloze, ki bo potekala v ponedeljek, 27.2.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Videm imeli glasovalno pravico in bodo potrjevali sprejete ustanovne dokumente obnovljenega LAS Haloze 2023-2027. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.


Več informacije o pristopu LAS v Sloveniji je dosegljivih na spodnji povezavi: 

Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027