Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze - PODALJŠANI ROK

Pred nami so druge volitve v organe LAS Haloze v obdobju 2014-2020. V prilogi je obrazec kandidacijske liste, na katerem lahko predlagate kandidate za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika LAS Haloze.
Volilni postopek bo potekal glede na sprejeti dokument Volilni postopek LAS Haloze. Vsak član LAS Haloze lahko torej predlaga kandidate za upravni, nadzorni odbor ali predsednika in pri tem pridobi njegovo soglasje(v prilogi je seznam članov). Upoštevati je potrebno, da lahko vsak kandidat kandidira samo na eni listi.

Glavne naloge predsednika LAS so, da predstavlja in zastopa LAS, podpisuje dokumente LAS, sklicuje in vodi seje upravnega odbora  ter skrbi za izvajanje sklepov.
Upravni odbor skrbi predvsem za učinkovito delovanje LAS, sprejema različne dokumente LAS in jih da potem v potrditev skupščini, sprejema odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, imenuje člane ocenjevalne komisije, glede na ocene ocenjevalne komisije potrdi operacije za sofinanciranje in druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi LAS Haloze.
Nadzorni odbor pa predvsem nadzira delo in poslovanje LAS  ter vseh organov LAS ter nadzira gospodarnost LAS.

Upravni odbor sestavlja 9 članov – po trije iz vsakega sektorja, nadzorni odbor pa 3 člani – po1 iz vsakega sektorja. Predsednik pa je po svoji funkciji tudi član in predsednik upravnega odbora.

Kandidacijske liste s predlaganimi kandidati in izpolnjenim soglasjem je potrebno poslati ali prinesti na naslov vodilnega partnerja – PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane v roku 7 dni, torej do petka, 1.12.2017 do 16. ure.

Ker do 1.12.2017 do 16. ure za JAVNI SEKTOR ni prispelo dovolj kandidacijskih list s predlaganimi kandidati, se rok za oddajo kandidacijske liste s predlaganimi kandidati iz javnega sektorja podaljša do torka, 5.12.2017 do 10.30 ure.

Za morebitna pojasnila ali dodatne informacije lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si

Kandidacijska lista s soglasjem


Seznam članov LAS Haloze na dan 23.11.2017

Predsednik Vlade RS Miro Cerar na srečanju z župani in vinogradniki iz Haloz

V sredo, 22. 11. 2017 je bila v Občini Podlehnik izvedena otvoritev prvega dela etape AC Draženci-Gruškovje, ki povezuje skozi Haloze sever in jug Evrope. Po otvoritvi je predsednik Vlade RS Miro Cerar skupaj z Ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem, Ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in Ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem in poslanci državnega zbora RS nadaljeval obisk v osrčju Haloz na Gorci pri Podlehniku v Viničarskem muzeju.

Skupaj z župani in vinogradniki ter ostalimi prisotnimi je pogovor potekal o razvojnih možnostih ob novi pridobitvi AC Draženci-Gruškovje, po kateri letno v obe smeri potuje 9,1 mio potnikov. Vinogradništvo in turizem sta v Strategiji lokalnega razvoja Haloze ključni razvojni prioriteti.

Pogovora so se udeležili tudi nekateri člani LAS Haloze skupaj s predsednikom LAS Haloze.
Srečanje je bilo vsebinsko zastavljeno skupaj s prebivalci Haloz, institucijami podpornega okolja za razvoj podjetništva in kmetijstva. Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju ob lepem razgledu in v objemu sončnih žarkov.

V zaključke srečanja smo zabeležili, da je za dejanski ekonomski preboj Haloz potreben sistematičen celovit pristop sodelovanja skupaj z državo, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi ključnimi deležniki razvoja gospodarstva, turistične in kmetijske dejavnosti na območju Haloz.

Utrinki s srečanja so dosegljivi tukaj.


Zadnji rok za ureditev članstva pred volitvami v organe LAS Haloze

Ker so pred nami volitve v organe LAS Haloze, vas obveščamo, da imajo pravico voliti in biti voljeni samo člani LAS Haloze.
Pozivamo vas, da v kolikor še niste uredili svojega članstva, da to uredite do 23.11.2017 do 10. ure, ker bo imel na ta dan upravni odbor sestanek in bo potrdil seznam članov z urejenim statusom, na podlagi katerega se bo potem začel volilni postopek.
V kolikor še kdo želi postati član LAS Haloze, še lahko do tega datuma odda pristopno izjavo z dokazili, da izpolnjuje pogoje za članstvo s tem pridobi volilno pravico in možnost kandidiranja v organe LAS Haloze.

Skladno s 3. točko Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Haloze lahko postane član LAS Haloze:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS
- pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS
- pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS
Prav tako je potrebno sproti javljati korigirane podatke, če so se le-ti spremenili (potrebno je poslati novo pristopno izjavo z novimi podatki).
Član LAS Haloze postanete po potrditvi pristopne izjave s strani upravnega odbora LAS Haloze.

Za morebitna vprašanja glede članstva lahko pokličete na 02 795 32 00 ali se obrnete na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Dopis članom LAS Haloze si lahko preberete TUKAJ.