Voščilo

 


Hvala za konstruktivno sodelovanje 
v letu, ki ga bomo v določenih delih z veseljem hitro pozabili, 
v letu, ki nam je prineslo veliko izzivov.
Želimo vam vesele praznike v krogu vaših najdražjih.
V Novem letu vam želimo veliko zdravja in 
uresničitev vaših idej v dobro skupnega razvoja Haloz.
Srečno v 2021.

Ekipa LAS Haloze in Poslovnega centra Halo


Občina Podlehnik in Vinarska zadruga Haloze podpisala pismo o nameri o sodelovanju


V ponedeljek, dne 21. 12. 2020, sta predstavnika Občine Podlehnik in Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p., na sedežu Občine Podlehnik podpisala Pismo o nameri za sodelovanje in izvedbo distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. 

S tem korakom želita podpisnici prispevati k aktivnejšemu reševanju družbeno odgovornih problemov na območju Haloz. Pri tem je mišljeno predvsem izseljevanje mladih, prekomerno zaraščanje kmetijskih površin ter socialnih in gospodarskih negativnih trendov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Podpisnici sta se zavezali, da bosta sodelovali pri izvedbi naložbe vinogradnikov iz Haloz z namenom zagotavljanja ustreznejših pogojev za proizvodnjo in distribucijo vin na območju celotnih Haloz.


Predsednik zadruge Jožef Šmigoc je pojasnil: »Zadruga je v zadnjih dveh letih skupaj z občinami na območju Haloz iskala možnosti po primernem prostoru za vzpostavitev skupnega distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. Glede na podane prostorske možnosti s strani občin, ter po razpravi med člani se je upravni odbor Vinarske zadruge Haloze odločil za sodelovanje na območju Občine Podlehnik.« 

Vsled Covid krize je vinogradništvo kot panoga izredno prizadeta. S ciljem ohranitve dejavnosti in posledično obdelovalnih površin v Halozah je nujno najti nove poslovne modele medsebojnega sodelovanja vinogradnikov in celotne panoge ter hkrati iskati možnosti za sodelovanje tudi z drugimi sektorji. »Občina Podlehnik si prizadeva za aktiviranje potencialov zemljišč ob avtocesti, hkrati pa želi ustvarjati pogoje za razvoj in napredek vinogradnikov in vinarjev na območju Haloz. Nenazadnje je to v teh zahtevnih časih še toliko pomembnejše.« je poudaril župan Občine Podlehnik, mag. Sebastian Toplak in spomnil, da so v Podlehniku že v preteklosti bili pomembni vinogradniški objekti, kot na primer osrednja klet s prešo in ostalimi površinami Štajerske hranilnice oziroma t.i. Sparkassa in kasneje Kmetijski kombinat Ptuj.

Celotno sporočilo za javnost ob podpisu pisma o nameri (.pdf)

MGRT dodelil dodatna sredstva iz ESRR za LAS Haloze

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih v LAS Haloze prejeli je 148.298,41 EUR.

Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v našo Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev skupščini LAS Haloze. Če se bodo razmere glede Koronavirusa umirile, bomo v januarju sklicali navadno skupščino, v nasprotnem primeru pa bo le-ta dopisna.

Odpiramo pa javno razpravo o spremembi SLR. Tukaj lahko pogledate, kateri ukrepi iz SLR se lahko financirajo iz sklada ESRR. 

Podajte predloge za projekte, za katere že imate ali iščete partnerje in se bi z njimi prijavili za javni poziv ESRR v 2021. Obrazec za podajo predloga je tukaj.

Rok za sprejem vaših predlogov za spremembo SLR oz. predlog projekta je 21.12.2020.

Javno razpravo bomo opravili tudi v obliki video konference 15.12.2020 ob 11. uri. Za prijavo na video konferenco pošljite e-pošto na las.haloze@halo.si.

Po potrditvi spremembe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo predvidoma v prvi polovici leta 2021 razpisali javni poziv za izbor operacij za dodelitev sredstev iz sklada ESRR.


Objavo ZADNJEGA Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze za dodelitev sredstev iz sklada EKSRP pa pričakujemo v januarju 2021.