Napoved skupščine LAS Haloze

V mesecu aprilu so bili zaključeni postopki ocenjevanja prejetih vlog na javna poziva LAS Haloze - EKSRP / ESRR. Na javni poziv LAS Haloze - EKSRP je prispelo 20 vlog od katerih dve nista izpolnjevale pogojev. Na javni poziv LAS Haloze - ESRR pa so prispele tri vloge katere so vse tri izpolnjevale pogoje razpisa. Vsi vlagatelji so prejeli že obvestila o izboru operacij LAS Haloze.

Predvidena skupščina LAS Haloze je za sredo, 10. 5. 2017 ob 18. uri v prostorih večnamenske dvorane Občine Videm, Videm pri Ptuju, na kateri bo obravnavanih več točk med drugim tudi potrjevanje operacij ter glede termina in ostalih podrobnosti za razpis novega javnega poziva za EKSRP del, ki bi naj bil predvidoma konec maja 2017.

Delovni sestanek s predstavniki Direktorata za informacijsko družbo

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 19. 4. 2017 srečala na delovnem sestanku na Direktoratu za informacijsko družbo z direktorjem direktorata Marjanom Turk in vodjo sektorja za elektronske komunikacije. S strani konzorcija občin za vzpostavitev širokopasovnega interneta na območju Haloz sta na sestanku sodelovala vodja konzorcija župan Anton Butolen in Milica Simonič Steiner direktorica Občinske uprave Občine Žetale ter namestnik delovne skupine za razvoj Haloz Jernej Golc.

V sklopu dela celotne skupine je nastal model ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je usmerjen v dva cilja in sicer: zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah in nova delovna mesta na območju Haloz.

Iz razvoja modela ukrepov za celostni razvoj Haloz sledi razdelitev treh sklopov vsebin v katerem je tretji sklop C – projekti, ki imajo koristi večje kot stroške. Vsled tega so Občine na območju Haloz: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Majšperk, Makole in Žetale vzpostavile konzorcij za izvedbo projekta Vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz ter določile ta projekt kot ključen skupni projekt za območje Haloz. Omenjene občine imajo izdelan Načrt razvoja širokopasovnega omrežja Haloze, kateri je bil obravnavan na vseh občinskih svetih omenjenih občin.

Trenutno poteka še preveritev finančnih sposobnosti glede organizacij, k so izkazale tržni interes po vzpostavitvi širokopasovnega interneta. Na osnovi tega bodo potem lahko določene natančne bele lise, ker dejansko ni tržnega interesa po vzpostavitvi.

Pogovor je tudi potekal o možnostih vključevanja v shemo WiFi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane.

Utrinek s sestanka na Občini Žetale ob terenskem obisku PS SMC v Spodnjem Podravju z dne 13. 3. 2017

V LAS Haloze na obisku poslanci DZ iz NSi


Na obisku v Halozah so se v ponedeljek, 10.4.2017 mudili poslanci DZ RS stranke Nove Slovenije - NSi in so obiskali tudi prostore PRJ Halo. Predstavili smo jim delovanje LAS Haloze, pomen izvajanja CLLD uredbe za naše območje in aktivnosti povezane z delovanjem Delovne skupine za razvoj Haloz. 

Srečanje Delovne skupine za razvoj Haloz s predstavniki MGRT / SVRK

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 5. 4. 2017 sestala s predstavniki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri državni sekretarki Evi Štravs Podlogar in na SVRK pri državnem sekretarju Francu Matjažu Zupančiču, kjer je tekel pogovor o izvajanju Uredbe o obmejnih problemskih območjih, ključnih deležnikih razvoja na območju Haloz na področju turizma, izvajanju kohezijske politike na podeželju in čezmejnih programih sodelovanja.

Do omenjenega srečanja je prišlo na osnovi obiska PS SMC v Spodnjem Podravju z dne, 13.03.2017 v sklopu Skupine 2, kjer sta aktivno sodelovali poslanki DZ RS Vesna Vervega in Vojka Šergan.

Med drugim je bil sprejet predlog organizacije delovnega obiska predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Slovenske turistične organizacije v Halozah.