Zbiranje ponudb za izvedbo lokacij in izvajalcev delavnic na tematiko turizma v Halozah

Poziv za predložitev predlogov izbora lokacij za izvedbo delavnic

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo vaše predstavitve turistične ponudbe v okviru delavnic, ki se bodo izvajale v sklopu projekta LAS HALOZE Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze,  ki jih bomo izvajali v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Ponudnik se obvezuje da bo:

- omogočil primeren prostor – predavalnico za 10 do 30 oseb
- zagotovil dovolj mirno okolje
- omogočil namestitev diaprojektorja ter platna za prezentacijo
- predstavil svojo dobro prakso udeležencem s predstavitvijo dejavnosti in s svojimi izbranimi produkti

Rok za predložitev ponudb je do četrtka, 23.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb dobre prakse

Obrazec za predložitev ponudbe - ponudniki 

------

Poziv za predložitev ponudb za izvedbo predavanj - delavnic Znanje za turizem 

Vabimo vas, k oddaji ponudbe za izvedbo predavanja - predavanj, ki se bodo izvajalo v okviru delavnic  Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze, LAS Haloze,  ki se bodo izvajale v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Rok za predložitev ponudb je do do srede, 22.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb izvedbo predavanj/delavnic

Obrazec za predložitev ponudbe - predavatelji
Slavnostno podpisana pogodba o ustanovitvi partnerstva LAS Haloze 2021-2027

V ponedeljek, 27.2.2023 je potekala v prostorih Občine Videm ustanovna skupščina LAS Haloze 2021-2027. Na podlagi javnega poziva za vzpostavitev partnerstva na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk se je odzvalo 68 članov, ki so potrdili Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027 in jo tudi slavnostno podpisali. 

Skupščina je sprejela sklep o podaljšanju mandata vsem dosedanjim članov organa LAS Haloze do izteka rednega mandata v jeseni 2023. Skupščina je potrdila PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro  za opravljanje nalog vodilnega partnerja LAS Haloze 2021-2027. 

Z uspešno izvedbo skupščine so podani vsi pogoji, da bo vzpostavljeno partnerstvo LAS Haloze 2021-2027, bo predlagano v nadaljnjo obravnavo in potrditev za črpanje sredstev iz EKSRP in ESRR sklada v sklopu Uredbe CLLD. Skupaj s člani bo pripravljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, ki bo končana do 31.7.2023 in predložena v potrjevanje. Sprejem strategije bo osnova za črpanje sredstev iz obeh skladov, ki bodo predvidoma na razpolago za izvajanje projektov konec leta 2023 ali v začetku leta 2024. Predviden finančni okvir za območje LAS je 1,5 mio€ za celotno obdobje,  kar je približno enako, kot je bilo v finančni perspektivi 2014-2020. V pretekli perspektivi se je izvedlo 29 projektov, 8 projektov je pa še v izvajanju ali v fazi izplačil.

V LAS Haloze 2021-2027 je članstvo odprto, tudi po skupščini in imajo vsi člani enak status kot ustanovni člani. 

Pristopna izjava v članstvo LAS Haloze. Za več informacij pošljite elektronsko pošto na las.haloze@halo.si ali pokličite na 02 795 32 00. 

Ob zaključku skupščine so se predstavili s svojimi produkti trije primeri dobrih praks na območju LAS Haloze:

Čebelarstvo Mitja Šibila, s.p. - AROMELLIS – MEDENA OAZA

Poskusili smo lahko različne sorte medu iz Haloz, medene pijače in čebelje pridelke. Predstavljen je bil njihov bogat darilni program poslovnih in daril za različne priložnosti v povezavi s čebelarstvom.

Vinogradništvo Kramer
je eden od 35 članov Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. ter solastnik mobilne polnilne linije za polnjene vina s katero upravlja zadruga. Predstavili so na kakšen način se je spremenil njihov poslovni model z uporabo linije, ki je bila nabavljena s pomočjo sredstev LAS Haloze. Poskusili smo lahko njihova odlična vina, ki prejemajo številne nagrade na največjih ocenjevanjih vin na svetu.Frizi beer kraft pivovarna
predstavila se je družinska pivovarna, kjer se varijo lagerji in ale piva različnih sadnih ali zeliščnih okusov. Skozi razvoj produktov so razvili tudi posebno pivsko testo tako smo lahko zraven različnih vrst piva okusili tudi odlične pizze z dodatku lokalnih produktov kot je haloška tunka, ocvirki, por...Nekaj zbranih utrinkov s skupščine: