Martinovanje Haloze 2016

V vinogradih listje že rumeni in klopotci so več ali manj že odklopotali svojo pesem, kar pomeni, da se bliža čas martinovanja, ko "svet Martin iz mošta  naredi vin". Takrat kmetije povabijo svoje delavce, poslovne partnerje in kupce v kleti, da skupaj ocenijo uspešnost letnika.

Bliža se torej največji vinogradniški praznik, ki ga v vinorodnih Halozah zelo cenimo. Martinovo bo tudi letos pospremilo obilo dogajanja: med 4. in 13. novembrom se bo namreč zvrstilo več kot 20 dogodkov.
Udeležili se boste lahko odprtih kleti vinogradniških kmetij, videli pospravilo klopotca, blagoslov in krst mošta, se podali na Martinov pohod ali pa preprosto uživali ob kulinaričnih dobrotah in domači kapljici. Za vse to so zaslužni vinogradniki, gostinci, člani turističnih in drugih društev ter lokalnih skupnosti na območju Haloz, ki ponosno ohranjajo ta prelep običaj Martinovanja. V tem času Haloze po zidanicah in kleteh zaživijo, iz vinogradov se pospravijo klopotci, ob vinskih sodih pa se sklenejo prve pogodbe s kupci za vino letnika 2016.

Sporočilo za javnost Martinovanje Haloze 2016

Organizatorji dogodkov so letos pripravili pester in bogat program martinovanja po Halozah, ki se osredotoča predvsem na ohranjanje martinovanja kot najpomembnejšega praznika za vinogradniške kmetije. Vinogradniki so tesno povezani s pokrajino Haloz, tukaj se vzpostavi pristen odnos do vina in pokrajine, kjer raste vinska trta; ljudem pa dokaj zahtevna in težka pridelava grozdja in proizvodnja vina predstavlja vir dohodka za preživetje v teh lepih krajih.

Vljudno vas vabimo, da si podrobneje pogledate priložen program prireditev v sklopu Martinovanja Haloze 2016 ali obiščete spletno stran www.martinovanje.haloze.org in s svojim obiskom prispevate k ohranjanju tega lepega običaja v Halozah.

Vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine

V okviru LAS Haloze sestavljamo temeljni dokument za interpretacijo in predstavitev kulturne dediščine v Halozah. Dokument bo vseboval smernice upravljanja s kulturno dediščino in pomožne ukrepe za realizacijo ter bo del Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.
Živimo na območju, ki je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino. Le-ta nas povezuje in je pomemben gradnik skupne haloške identitete. Pravilna interpretacija in predstavitev je del splošnega procesa za ohranjanje kulturne dediščine ter je lahko gonilo lokalnega razvoja. Potencial kulturne dediščine v lokalnem razvoju do sedaj ni bil dovolj izkoriščen.

V ta namen je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za kulturno dediščino Haloz. Prvo srečanje je potekalo 9. oktobra 2015 v Podlehniku v obliki delavnice. Številčna udeležba je potrdila, da je zanimanje za kulturno dediščino in z njo povezan lokalni razvoj visoko. Naslednji sestanek je bil 21. septembra 2016 v Cirkulanah. Predstavljeni so bili aktualni razpisi v povezavi s kulturno dediščino ter predlog modela razvoja interpretacije kulturne dediščine, v razpravi pa so udeleženci podali različna mnenja in predloge glede razvoja in obnove kulturne dediščine v Halozah. V zapisnik so bili vključeni že prvi sklepi.

Glavni sklep se je dotikal obstoječega popisa kulturne dediščine, dognali smo, da je popis potreben dopolnitev in sprememb. Za pomoč smo se obrnili na občine. Z dopisom smo v pregled in popravek poslali obstoječe sezname objektov z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole iz Registra nepremične kulturne dediščine.

V kratkem bo omogočen tudi spletni sistem za vključitev v popis.

Zainteresirani lastniki objektov kulturne dediščine in drugi, ki želite aktivno sodelovati v Delovni skupini za kulturno dediščino na območju Haloz, se lahko prostovoljno vpišete v seznam članov.

V prilogi sta dve anketi, s katerima se vključite v delovno skupino.
V prvi anketi lahko opišete objekt, ki ga imate v mislih za ohranitev oz. obnovo in pri čem bi potrebovali pomoč.
V drugi anketi lahko označite, na kateri razpis imate v naslednjih šestih mesecih namen kandidirati.

S temi podatki bomo lažje oblikovali vsebino naslednjih sestankov.

Vabljeni k sodelovanju!