Razprava o analizi potreb in potencialu območja LAS Haloze

Člani LAS Haloze so se zbrali na delovnem sestanku v sredo, 12.04.2023 in izvedli razpravo o analizi potreb in potencialu območja LAS Haloze. 

Razprava je potekala na osnovi vrednotenja izvajanja operacij v preteklem finančnem obdobju, kjer smo že sproti spremljali in načrtno evidentirali različne potrebe deležnikov, ki so izhajale iz potencialov območja. 

V razpravi smo predstavili vsebino obrazca za evidentiranje potencialnih projektnih predlogov, ki ga predstavljamo na delavnicah v času priprave strategije. 


Izhajali smo iz potrebe deležnikov na osnovi definiranja problema konkurenčnosti in praga rentabilnosti poslovanja. Deležniki se na območju soočajo pri realizaciji idej v praksi z majhnostjo lokalnih trgov in so prisiljeni razmišljati o prodajnih trgih izven območja LAS ali širše, kar pa pomeni relativno velik napor pri iskanju rešitev konkurenčnosti na vstopnih trgih predvsem zaradi logističnih stroškov in oddaljenosti prodajnih trgov. Zato so prisiljeni k iskanju novih rešitev pri vzpostavljanju inovativnih poslovnih modelov, ki bi izboljšali konkurenčnost in prag rentabilnosti poslovanja.

Zaključki razprave so podali usmeritve v naslednje potrebe:

- Spodbujanje razvoja mikro podjetništva, turizma, vinogradništva dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

- Ekološke pridelave in predelave hrane višje kakovosti 

- Povezovanje pridelovalcev in proizvajalcev v kratke verige

- Uvajanje digitalizacije v poslovanje in delovanje