Skupščina LAS Haloze potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027

 

V ponedeljek, 19.06.2023 je potekala v prostorih Občine Majšperk, 2. skupščina LAS Haloze 2021- 2027 na kateri je bila predstavljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027.  

V preteklih mesecih so na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk potekale delavnice na različno tematiko, na katerih so bila podana mnenja in pogledi na razvoj območja. Potekalo je tudi zbiranje predlogov projektnih idej, ki bi jih želeli člani LAS Haloze vključiti v izvajanje strategije v obdobju do leta 2027. 

LAS Haloze ima 80 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na ustanovni skupščini konec februarja 2023,  je bil potrjen vodilni partner LAS Haloze – PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, ki je odgovoren za izvedbo pripravljalne faze strategije in administrativno upravljanje LAS Haloze. 

Izvajanje projektov bo potekalo skozi dva ukrepa: 

U1: Izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
U2: Spodbujanje zaposlovanja in podjetniške  iniciative na podeželju

Okvirni izračun sredstev za LAS Haloze 2021-2027 znaša 1.689.481,51 €. Ta številka je vezana na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin ter osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma skupaj 37. Sredstva bodo namenjana za upravljanje LAS (20%), za projekte sodelovanja (5%) in za podporo-sofinanciranje za izvajanje projektov (75%). 

V razpravi na skupščini so udeleženci izrazili pozitivna mnenje glede pripravljene in predstavljene  strategije lokalnega razvoja (SLR). Iz pripravljenih predlogov, potreb in pobud s strani članov LAS Haloze izhaja, da naše potrebe bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, kar za 2 do 3 krat. Udeleženci skupščine so izrazili razočaranje, da EU kot tudi Republika Slovenija pri izračunih za razporeditev razvojnih spodbud nista  upoštevali nekaterih osnovnih načel iz zakonodaje, tako ko govorimo o Zakonu o skladnem regionalnem razvoju, neupoštevajoč statusa obmejnih problemskih  območjih, kot tudi ne gorskih območjih kamor Haloze v celoti spadajo,  skladno z veljavno  zakonodajo. 

Razprava udeležencev je tekla v smeri, da na osnovi teh dejstev in zelo omejenih LAS sredstev,  najbrž ne bo možno dohiteti bolj razvita podeželska območja, ampak bo ta razvojni razkorak med razvitim podeželjem in manj razvitim podeželjem, postajal vedno večji. 

Predsednik LAS Haloze Brane Kolednik je predlagal sklep o potrditvi SLR LAS Haloze 2021-27. Na glasovanju je bila  Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze potrjena s strani vseh treh sektorjev javnega, ekonomskega in zasebnega. 

Vodilni partner je predstavil tudi obrazec, preko katerega se zbirajo predlogi za spremembe in dopolnitve Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze, kar je možno podati do 20.7.2023.

Predstavitev SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Obrazec za predloge sprememb SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Utrinki 2. skupščina LAS Haloze 2021-2027

Sporočilo za javnost: Skupščina LAS Haloze potrdila SLR LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Po zaključku skupščine je potekala predstavitve ponudnikov in dobrih praks iz območja LAS Haloze. Na pobudo Andreje Jerebic Erjavec je PRJ Halo predstavil alternativno kulinariko za vegane in vegetarijance ter tiste, ki imajo težave z glutenom. Vse predstavljeno je izhajalo iz lokalnih sestavin in lokalnih začimb. Potreba po alternativi se  je večkrat izpostavila na delavnicah za turistične ponudnike, saj je danes vedno več obiskovalcev, ki niso vsejedi ali imajo takšne in drugačne omejitve pri prehranjevanju. Pripravljene jedi smo spajali z odličnimi vini vinarja Francija Plajnšeka, člana Vinarske zadruge Haloze.


Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze 2021-2027

Člane LAS Haloze vabimo na 2. Skupščino Lokalne akcijske skupine LAS HALOZE 2021-2027, ki bo potekala v ponedeljek, 19.6.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39 , 2322 Majšperk

Predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS Haloze 2021-2027
2. Sprejem dnevnega reda skupščine
3. Predstavitev skupnega projekta iz preostanka sredstev EKSRP in potrjevanje projekta
4. Predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 z razpravo
5. Potrjevanje Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027
6. Razno

Vabilo na 2. skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.doc)
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Na dan, 12.6.2023 šteje LAS Haloze 80 članov iz vseh treh sektorjev javni, ekonomski in zasebni.

Pristopna izjava za članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

 

EIP travišča - Ekskurzija Avstrija »kmet uči kmeta«

V soboto, 27.5.2023 smo se nekateri projektni partnerji projekta EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč udeležili ekskurzije v Avstrijo v kraj Eberstein. Namen ekskurzije je bil spoznavanje avstrijskega modela »kmet uči kmeta«. Obiskali smo kmetijo Priebernig v kraju Hochfeistritz. Na kmetiji so nam predstavili njihovo kmetijo, delo na kmetiji ter kako na kmetiji ohranjajo biodiverziteto. Na terenu so nam predstavili projekt na katerem sodelujejo, z naslovom: Varujmo naše gozdove, v okviru katerega izvajajo tudi monitoring rastlin v gozdu. Kmetija je organizirala tudi praktično delavnico, na kateri nam je bil predstavljen postopek izdelave tradicionalne koroške koče iz lubja. Pri izdelavi koče smo se lahko preizkusili vsi udeleženci ekskurzije. Ekskurzije so se udeležili predstavniki treh kmetijskih gospodarstev, po ena predstavnica KGZS Zavod Ptuj ter PRJ Halo in predstavniki vodilnega partnerja projekta Zavoda RS za varstvo narave.