Delavnica - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze


V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 24.5.2023 ob 17. uri pri VINOTOČ GORJUP – vinogradništvo in vinarstvo Belski Vrh 85, 2283 ZAVRČ

Vsebina delavnice:

Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze
Potencial in struktura vinogradništva-vinarstva
Izzivi in potrebe vinogradniškega sektorja za uspešen nadaljnji razvoj

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov na področju vinogradništva in vinarstva
Povezovanje in souporaba strojev in opreme
Sodelovanje in skupno nastopanje na prodajnih trgih

Predstavitev primera dobre prakse Vinotoč Gorjup,
Uveljavljane novih produktov in ponudnikov v destinaciji Haloze 


Vabilo na delavnico - Analiza razvojnih potreb in možnosti območja LAS Haloze (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:

Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze.


Delavnica - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027

V sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, vas vabimo na delovno srečanje – delavnico

ki bo v sredo, 17.5.2023 ob 17. uri pri FRIZI BEER - kraft pivovarna, Veliki vrh 6A, 2282 Cirkulane

Vsebina delavnice:

Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027
Splošne geografske značilnosti
Gospodarski položaj
Demografske in sociološke značilnosti  

Izkušnje z izvajanjem programa CLLD v obdobju 2014-2020
Doseženi rezultati projektov za turistično destinacijo Haloze
Povezovalne pohodne in kolesarske poti
Vstopno izstopna mesta na reki Dravi

Predstavitev primera dobre prakse FRIZI BEER, kraft pivovarna
Povezava turističnih ponudnikov na krožni pohodni poti 

Vabilo na delavnico - Predstavitev in opredelitev območja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Dobrodošla je predhodna prijava udeležbe na las.haloze@halo.si ali 02 795 32 00, zaradi lažje organizacije in izvedbe delavnice.

Skladno z metodologijo za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 in upoštevanja načela od spodaj navzgor lahko posredujete vaš predlog projektne ideje na obrazcu:
Predlog projektov za strategijo lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf) 

Na osnovi zbranih predlogov bomo lahko kvalitetno pripravili ukrepe strategije, ki bodo sledili potrebam obočja LAS Haloze. 

Program delavnic Znanje za turistične ponudnike

Projekt Znanje za turistične ponudnike - LAS Haloze zajema 7 delavnic, ki se bodo izvajale v mesecu aprilu in maju. Namenjene so prvenstveno izboljšanju strukture in pestrosti ponudbe nastanitev v turistični destinaciji Haloze. 

Predstavili bomo dobre prakse in ponudnike, se medsebojno povezali, zato ste vabljeni vsi, ki ste že del turizma in spremljajočih dejavnosti, ki dihate s turizmom ali šele razmišljate, da bi se s tem začeli ukvarjati.

S predavatelji in zunanjimi strokovnimi sodelavci bomo prinesli praktična znanja in izkušnje na področju trženja, promocije in upravljanja nastanitev. Spoznali bomo zakonodajne zahteve na različnih področjih, kar je vedno dobrodošlo, ko se odločamo, kam bomo usmerili svoj pogled in razvoj.

Program delavnic Znanje za turistične ponudnike (*.pdf)

Posamezna vabila:

Povezovanje v poslovne modele razpršenih nastanitev v destinaciji Haloze (*.pdf),
ponedeljek, 3.4.2023 ob 17. uri - Park dediščine Cirkulane
Foto utrinki ->>

Kolesarski turizem, pohodništvo in SPA program  -  razvojni izzivi, zakonodaja(*.pdf)
sreda, 12.4.2023 ob 10.00  uri – Turistična kmetija in vinogradništvo Pungračič, drenovec 7, Zavrč
Foto utrinki ->>

Turizem kot priložnost za dopolnilne dejavnosti na kmetiji in vzpostavitev vodenja kolesarjev po turistični destinaciji Haloze  (*.pdf)
ponedeljek, 17.4. 2023 ob 17.00 uri – »Haloška vila«, Pestike 32 a, Zavrč
Foto utrinki ->> 

Avtodom turizem – zakonodaja, tehnične zahteve, kdo so avtodom turisti in njihova pričakovanja(*.pdf)
sreda, 19.4.2023 ob 17.00 uri – »Gostišče ob ribniku«, Dežno pri Podlehniku 6a, Podlehnik
Foto utrinki ->> 

Zakonodajne podlage in rešitve za nastanitve v destinaciji Haloze(*.pdf)
ponedeljek, 24.4.2023 ob 17.00 uri, Gostišče pri treh lipah« Jernej Pal s.p., Videm pri Ptuju 48
Foto utrinki ->>

Nastanitvene dejavnosti in outdoor doživetja  - sodoben trend v turizmu(*.pdf)
torek, 9.5.2023 ob 10.00 uri, Camp in restavracija GLADIATOR, Kočice 61 b, Žetale
Foto utrinki ->>

Zakonodaja na področju sobodajalstva in nastop skozi sodobne rezervacijske sisteme(*.pdf)
četrtek, 11.5.2023 ob 17.00 uri, Okrepčevalnica «Pri babici Bredi« Ptujska gora 35


Vabljeni k sodelovanju! Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije izvedbe srečanja najavite vašo udeležbo skozi obrazec tukaj ali pokličite na 02 795 32 00.


Zbiranje ponudb za izvedbo lokacij in izvajalcev delavnic na tematiko turizma v Halozah

Poziv za predložitev predlogov izbora lokacij za izvedbo delavnic

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo vaše predstavitve turistične ponudbe v okviru delavnic, ki se bodo izvajale v sklopu projekta LAS HALOZE Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze,  ki jih bomo izvajali v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Ponudnik se obvezuje da bo:

- omogočil primeren prostor – predavalnico za 10 do 30 oseb
- zagotovil dovolj mirno okolje
- omogočil namestitev diaprojektorja ter platna za prezentacijo
- predstavil svojo dobro prakso udeležencem s predstavitvijo dejavnosti in s svojimi izbranimi produkti

Rok za predložitev ponudb je do četrtka, 23.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb dobre prakse

Obrazec za predložitev ponudbe - ponudniki 

------

Poziv za predložitev ponudb za izvedbo predavanj - delavnic Znanje za turizem 

Vabimo vas, k oddaji ponudbe za izvedbo predavanja - predavanj, ki se bodo izvajalo v okviru delavnic  Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze, LAS Haloze,  ki se bodo izvajale v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Rok za predložitev ponudb je do do srede, 22.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb izvedbo predavanj/delavnic

Obrazec za predložitev ponudbe - predavatelji
Slavnostno podpisana pogodba o ustanovitvi partnerstva LAS Haloze 2021-2027

V ponedeljek, 27.2.2023 je potekala v prostorih Občine Videm ustanovna skupščina LAS Haloze 2021-2027. Na podlagi javnega poziva za vzpostavitev partnerstva na območju občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk se je odzvalo 68 članov, ki so potrdili Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027 in jo tudi slavnostno podpisali. 

Skupščina je sprejela sklep o podaljšanju mandata vsem dosedanjim članov organa LAS Haloze do izteka rednega mandata v jeseni 2023. Skupščina je potrdila PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro  za opravljanje nalog vodilnega partnerja LAS Haloze 2021-2027. 

Z uspešno izvedbo skupščine so podani vsi pogoji, da bo vzpostavljeno partnerstvo LAS Haloze 2021-2027, bo predlagano v nadaljnjo obravnavo in potrditev za črpanje sredstev iz EKSRP in ESRR sklada v sklopu Uredbe CLLD. Skupaj s člani bo pripravljena Strategija lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027, ki bo končana do 31.7.2023 in predložena v potrjevanje. Sprejem strategije bo osnova za črpanje sredstev iz obeh skladov, ki bodo predvidoma na razpolago za izvajanje projektov konec leta 2023 ali v začetku leta 2024. Predviden finančni okvir za območje LAS je 1,5 mio€ za celotno obdobje,  kar je približno enako, kot je bilo v finančni perspektivi 2014-2020. V pretekli perspektivi se je izvedlo 29 projektov, 8 projektov je pa še v izvajanju ali v fazi izplačil.

V LAS Haloze 2021-2027 je članstvo odprto, tudi po skupščini in imajo vsi člani enak status kot ustanovni člani. 

Pristopna izjava v članstvo LAS Haloze. Za več informacij pošljite elektronsko pošto na las.haloze@halo.si ali pokličite na 02 795 32 00. 

Ob zaključku skupščine so se predstavili s svojimi produkti trije primeri dobrih praks na območju LAS Haloze:

Čebelarstvo Mitja Šibila, s.p. - AROMELLIS – MEDENA OAZA

Poskusili smo lahko različne sorte medu iz Haloz, medene pijače in čebelje pridelke. Predstavljen je bil njihov bogat darilni program poslovnih in daril za različne priložnosti v povezavi s čebelarstvom.

Vinogradništvo Kramer
je eden od 35 članov Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. ter solastnik mobilne polnilne linije za polnjene vina s katero upravlja zadruga. Predstavili so na kakšen način se je spremenil njihov poslovni model z uporabo linije, ki je bila nabavljena s pomočjo sredstev LAS Haloze. Poskusili smo lahko njihova odlična vina, ki prejemajo številne nagrade na največjih ocenjevanjih vin na svetu.Frizi beer kraft pivovarna
predstavila se je družinska pivovarna, kjer se varijo lagerji in ale piva različnih sadnih ali zeliščnih okusov. Skozi razvoj produktov so razvili tudi posebno pivsko testo tako smo lahko zraven različnih vrst piva okusili tudi odlične pizze z dodatku lokalnih produktov kot je haloška tunka, ocvirki, por...Nekaj zbranih utrinkov s skupščine: 


Vabilo na ustanovno skupščino LAS Haloze 2021-2027

V ponedeljek, 27.2.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Videm, bo potekala skupščina LAS Haloze na kateri  bodo partnerji slovesno podpisali Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027.

Skladno z javnim pozivom za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027 bodo skupščini predlagani v potrditev dokumenti za oblikovanje območja LAS Haloze 2021-2027 na območju občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk. Po opravljenem pozivu se je k sodelovanju odzvalo 64 deležnikov iz vseh treh sektorjev javni, ekonomski in zasebni. 

Gradiva za ustanovno skupščino LAS Haloze 2021-2027:

1. Vabilo na ustanovno skupščino LAS Haloze 2021-2027

2. Predlog pogodbe o ustanovitvi LAS Haloze 2021-2027

3. Predlog aneksa k pogodbi o nalogah vodilnega partnerja pri lokalnem partnerstvu LAS Haloze 2021-2027

4. Pooblastilo za skupščino

5. Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027

Za dodatne informacije se lahko obrnite na e-pošto: las.haloze@halo.si ali pokličete 02 795 32 00.Poziv v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027

Skladno s sprejetim sklepom št. 60/22, upravnega odbora LAS Haloze z dne, 3.11.2021 in izvedene analize med člani LAS Haloze je bil predložen predlog, na povpraševanje organa upravljanja o oblikovanju LAS Haloze v dosedanjem obsegu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Upravni odbor LAS Haloze je dne, 16.1.2023 sprejel sklep št. 4/23, da na osnovi objavljenega javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027 ter sprejetega sklepa upravnega odbora LAS Haloze št. 6/23, spremembo Poziva v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027 z navedbo območja občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk  ugotavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS Haloze 2021-2027 v novem programskem obdobju. Upravni odbor LAS Haloze je s sklepom št. 5/23 določil vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, da izvede postopek obnovitve partnerstva LAS Haloze in pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2023-2027.

Iz navedenega vas pozivamo v članstvo LAS Haloze 2021-2027, da se v spodnjem obrazcu – pristopna izjava.

LAS Haloze 2021-2027 je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS Haloze 2021-2027 odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Sprememba poziva v partnerstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Pristopna izjava v članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Rok za oddajo pristopne izjave je podaljšan do srede, 15.2.2023. 

Člani LAS Haloze, bodo na skupščini LAS Haloze, ki bo potekala v ponedeljek, 27.2.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Videm imeli glasovalno pravico in bodo potrjevali sprejete ustanovne dokumente obnovljenega LAS Haloze 2023-2027. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.


Več informacije o pristopu LAS v Sloveniji je dosegljivih na spodnji povezavi: 

Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027Razpis za prosto delovno mesto strokovni sodelavec vodja projektov

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro razpisuje prosto delovno mesto strokovni sodelavec vodja projektov za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Celoten razpis z opisom nalog, splošnih pogojev, opisom delovnega okolja za razpisano prosto delovno mesto se nahaja na povezavi tukaj

Prijava na prosto delovno mesto naj vsebuje: 

- Vloga na prosto delovno mesto v obliki motivacijskega pisma do obsega A4-stran.
- Življenjepis v Europass ali podobni obliki v slovenskem jeziku
- Dokazila o dokončani izobrazbi

Prijave pošljite na elektronski naslov info@halo.si z zadevo »Prijava na prosto delovno mesto strokovni sodelavec«. Prijave zbiramo do 19.1.2022 oziroma do zapolnitve mesta. Razgovori s kandidati bodo potekali sproti. 
Razvoj kmetijstva in napredek na območjih OMD za kmetovanje


V sklopu 37. tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja bo v ponedeljek, 28.11.2022 od 15, ure naprej predstavljena tematika razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki (kamor spadajo tudi gorska območja) za kmetovanje. 

Srečanje poteka sicer na Bledu možno pa bo spremljaje preko video povezave. Potrebne so predhodne prijave na povezavi tukaj

Celoten program je dosegljiv tukaj

Program na tematiko razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki: 

15:00 Gorska območja - značilnosti in politike gorskih območij / Andreja Borec, red. prof. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

15:20 Spodbujevalni ukrepi za OMD v Sloveniji in njihovi učinki / Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije 

15:40 Posodobitev in nadgradnja metodologije za točkovanje kmetij v OMD / Silvester Kranjec, MKGP

16:00 Varovanje domačih živali pred napadi velikih zveri / Anton Zavodnik, KGZS - Zavod LJ 

16:10 Ohranitev in vzpostavitev suhih travišč na OMD območjih / Peter Pribožič, KGZS - Zavod PT s sodelavci JSKS 

16.20 Varna raba kmetijske tehnike na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo / Martin Mavsar, KGZS - Zavod NM

16.30 Vinogradništvo na OMD območjih in delo JSKS / Mojca Mavrič Štrukelj, KGZS - Zavod NG s sodelavci JSKS 

16.40 Izziv OMD kmetij pri koriščenju sredstev iz investicijskih razpisov / Marjana Avberšek, KGZS - Zavod CE , Mira Kambič Štukelj, KGZS - Zavod NM s sodelavci JSKS 

16:50 Pristopi k prenosu znanja na OMD / Ana Novak, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

17:00 Izzivi učinkovitega delovanja javne službe kmetijskega svetovanja / Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS 

Primer dobre prakse iz Avstrije "Kmet uči kmeta"

Konec oktobra je delovna skupina (Evropskega inovacijskega partnerstva) EIP - Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč sodelovala na delavnici pod nazivom "Kmet uči kmeta", ki je potekala v Kloster Wernberg. V Avstriji je leta 1951 bilo 432.848 kmetij, ki so povprečno obdelovale 9,4 ha zemljišč. Leta 2016 pa le 162.018 kmetij, ki so povprečne velikosti 19,7 ha. V tem času imajo v Avstriji 877.016 ha manj kmetijskih zemljišč, kot leta 1951. 

Kako se v Avstriji lotevajo reševanja teh izzivov ? Enega od primerov je predstavil Sebastian, ki ima v najemu in upravljanju zemljišča od Kloster Wernberg. Več info je dosegljivo na www.vielfalt-am-betrieb.at