Študijska tura Visit Haloze junij 2024

V sklopu aktivnosti projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze bo v torek, 18.06.2024 izvedena študijska tura ogledov dobrih praks v turistični destinaciji Haloze. 

Organiziran bo skupni avtobusni prevoz z vstopnimi mesti v Mariboru in Ptuju. S pričetkom ob 7. uri in vrnitvijo na lokacijo vstopa ob 19. uri. Po potrditvi udeleženci prejmejo natančno vsebino programa z lokacijami vstopa. 

Predstavljene bodo aktualne novosti in dobre prakse na področju turizma na območju Visit Haloze v letu 2024. Študijska tura je namenjena novinarjem, turističnim agencijam, delavcem v turizmu (TIC, nočitvene kapacitete...). Število mest je omejeno in se zbirajo prijave do zasedbe mest.

Prijavo za udeležbo na študijsko turo Visit Haloze junij 2024 izvedete na obrazcu tukaj

Na obisku v destinaciji Haloze smo gostili skupino novinarjev iz Italije

V nedeljo, 2.6.2024 smo v destinaciji Haloze gostili skupino novinarjev iz Italije, ki so v sklopu študijske ture po Štajerska.si bili na delovnem obisku v naši regiji. Najprej so obiskali Park dediščine v Cirkulanah, kjer so si ogledali pod strokovnim vodenjem Turističnega društva Cirkulane možne aktualne vsebine za turiste v parku. Okusili so tudi haloško gibanico in se seznanili z njeno posebnostjo in načinom priprave gibanice. Kulinarično doživetje so okusili Pri Veseliču, kjer so bili deležni vrhunske domače kulinarike. V nadaljevanju so si ogledali na novo zgrajeno vinsko klet Domačija Familija in spoznali vinorodni podokoliš Haloze s kakovostnimi in vrhunskimi vini z zaščitenim geografskim poreklom Haloze. 

Obisk so zaključili na gradu Borl, kjer jih je sprejela tudi županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar s predstavitvijo ponudbe na gradu Borl in nočitvenih kapacitet v okolici gradu Borl. Poseben poudarek je bil podan tudi na lokalnih turističnih vodičih, ki so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov, tako so imeli turistični novinarji iz Italije vodenje v italijanskem jeziku, kar so posebej tudi pohvalili ob zaključku obiska.  


Delovno srečanje javnega sektorja LAS Haloze in RRA Podravje - Maribor


V sredo, 29.5.2024 je na gradu Borl potekalo delovno srečanje z župani občin na območju LAS Haloze in vodstvom Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor. Prisotne je v uvodu nagovorila županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar. Na srečanju je direktorica RRA Podravje - Maribor, Nataša Ritonija predstavila izvajanje trenutnih aktivnosti na področju regionalnega razvoja s poudarkom na aktivnostih razvoja turizma. V nadaljevanju sta Karmen Razlag in Tanja Šrečkovič Bolšec predstavili izvajanje skupnega projekta destinacija Štajerska in možnosti umestitve destinacije Haloze med perspektivne turistične destinacije. 

V nadaljevanju sta predstavnik vodilnega partnerja LAS Haloze, Jernej Golc in predsednik LAS Haloze Gorazd Šeruga predstavila, ukrepe iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze. V razpravi so župani in predstavniki lokalnih skupnosti, Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk podarili in izpostavili naslednja področja, ki bi jih želeli realizirati na terenu v sklopu regionalne razvojne usmeritve in progama: Postopki prostorskega načrtovanja, ki upoštevajo posebne značilnosti poseljenosti podeželja z razpršenimi gradnjami, izgradnja optičnega omrežja, ki je trenutno v celoti zaustavljena, ureditev plovnosti po spodnjem delu struge reke Drave z ureditvijo vstopno izstopnih mest, umestitev kolesarske mreže na relaciji Zavrč-Cirkulane-Videm-Podlehnik-Žetale-Rogatec, nadaljevanje investicije v razgledno teraso na gradu Borl ter razširitev podjetniškega inkubatorja v Podlehniku v tehnološki center za vinarje iz Haloz. Poudarili so, da je območje Haloz skladno z zakonodajo spada v obmejna problemska območja in gorska območja kar so posebej izpostavili, da je potrebno upoštevati pri načrtovanju kakor izvajanju regionalnega razvojnega programa. Sprejeti sklepi in zaključki bodo posredovani na posamezna resorna ministrstva. 

Ob zaključku srečanja je v.d. direktorica Monika Klinc predstavila možnosti uporabe prostorov gradu Borl za protokolarne namene ter usmeritev delovanja Javnega zavoda Belana k razvoju trajnostnega turizma in ponudbo lokalnih produktov iz Haloz s poudarkom na produktih iz različnih shem kakovosti. Tako je bila predstavljena pogostitev, ki je po predhodnem dogovoru možna na gradu Borl in v celoti vsebuje lokalne proizvode iz območja Haloz: sokovi, penine in vina z zaščitenim geografskim poreklom. Kozje sire in namaze zajamčena tradicionalna posebnost in seneno - pridelano brez silaže in brez GSO. Suhomesnate izdelke od rejcev, ki pasejo živali na strmih suhih traviščih v Halozah ter tradicionalna haloška gibanica in oprešak prisotni so se lahko tudi posladkali s sezonskimi sladkimi jagodami, ki so zrasle in dozorele na ilovnati haloški zemlji. 

 

Presežki pridelkov in neprodana hrana kot krma za živali

 


Tematska delavnica "Presežki pridelkov in neprodana hrana kot krma za živali" bo potekala v četrtek 23.5.2024 ob 11. uri v Stopercah. Delavnica je namenjena izmenjavi znanj in izkušenj o možnostih, ki jih prinašajo hrana, ki ni več primerna za človeško prehrano ter kako to uporabiti za krmo za živali.

Krmljenje živali z živili, ki niso več namenjena prehrani ljudi, je povezano s številnimi izzivi – od
zbiranja, skladiščenja, priprave/obdelave za nadaljnjo uporabo, logistike, priprave krmnih mešanic in
obrokov, do tehnologije krmljenja. 
Na delavnici bodo predstavljeni primeri reševanja izzivov na dveh primerih:
na žitnih izdelkih kot najbolj perspektivnem viru krme za neposredno uporabo v krmi in na
proizvodnji krme z insektno biokonverzijo, ki se vse bolj uveljavlja tudi v našem prostoru.

Delavnica je namenjana rejcem, podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo živil ter manjša podjetja, ki vidijo svojo poslovno priložnost v proizvodnji in logistiki inovativnih živalskih krmil.

Organizacija in vsebina delavnice so pripravili strokovnjaki Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani v okviru projekta BioRural (Obzorje Evropa) in BIOECO-UP (Interreg-CE).

Vabilo s programom delavnice se nahaja na povezavi tukaj

Prijavnic na delavnico je dostopna tukajIzvedena je namestitev digitalnih panelov za informiranje turistov po Halozah


V sklopu projekta Krepitev blagovne znamke Visit Haloze – EKSRP, ki je sofinanciran kot skupni projekt LAS Haloze iz preostanka EKSRP sredstev v odboju 2014-2020 je bila izvedena aktivnost postavitve digitalnih panojev za informiranje turistov, ki obiščejo Haloze.

Digitalni prenosni panoji so postavljeni v Zavrču in Žetalah v Občini Majšperk pa so fiksne postavitve in sicer pred kulturno dvorano KPC Majšperk, drugi pa v Turistično informacijski pisarni na Ptujski Gori. S tem bodo obiskovalci lahko brez težav našli vse informacije, ki jih potrebujejo za izpopolnjeno doživetje tega območja.

Z inovativnimi digitalnimi panoji si prizadevamo omogočiti bogatejše in bolj poglobljene turistične izkušnje, ki bodo obiskovalcem omogočile, da resnično razumejo in uživajo v lepotah destinacije Haloze. Veselimo se, da bodo ti novi viri informacij obogatili doživetje naših gostov in prispevali k rasti turizma na našem področju.
V register lokalnih turističnih vodnikov Visit Haloze je vpisnih 39 vodnikov

Skladno z Odlokom o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane, Zavrč, Gorišnica in Videm je bil vzpostavljen v letu 2023 register lokalnih turističnih vodnikov. V letu 2023 je bilo tudi izvedeno prvo usposabljanje za lokalne turistične vodnike. V mesecu februarju in marcu 2024 so v sklopu aktivnosti odprtja gradu Borl bila izvedena usposabljanja, katerega se je udeležilo lepo število novih vodičev. Izobraževanje je potekalo v soorganizaciji Društva za oživitev gradu Borl, Javnega zavoda Belana, Občine Cirkulane in TIC Haloze-Halo d.o.o.. Tako je danes vpisanih v register 39 lokalnih turističnih vodičev.

Udeleženci so usposabljanje opravili v dveh terminih ter izvedbo izpita, seminarske naloge in praktičnega dela vodenja. 

Register vodičev je objavljen na spletni strani www.turizem.haloze.org in omogoča elektronsko vpisovanje v evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki služi skladno z odlokom za statistična letna poročila o turističnih vodenjih na območju Visit Haloze. 

Podelitev izkaznic lokalnim turističnim vodnikom bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 16 uri na gradu Borl. Ob podelitvi izkaznic bo tudi čas za medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj ter mnenj pred prihajajočo turistično sezono. Lokalni turistični vodniki pomembno prispevajo k splošnemu razvoju turizma in turističnih prihodov in tokov na območju Haloz in širše v turistični destinaciji Štajerska.

Vabilo na podelitev licenc lokalnim turističnim vodnikom Grad Borl ponovno odpira svoja vrata za javnost

Večletna prizadevanja številnih ljudi, da bi prišlo do realizacije delne obnove gradu Borl in njegovega odprtja za javnost v turistično gospodarske namene so obrodila sadove. Tako z dnevom odprtih vrat v soboto 20. 4. 2024 grad Borl na široko ponovno odpira svoja vrata. Grad Borl je vstopna točka v destinacijo Visit Haloze in eden od najbolj pomembnejših kulturno zgodovinskih znamenitosti v destinaciji Štajerske. 

V sklopu dneva odprtih vrat gradu Borl, vas vljudno vabimo na predstavitev Destinacije Štajerska, ki bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 11. uri, v viteški dvorani gradu Borl, Dolane 1, 2282 Cirkulane.

Namen srečanja je razprava o predlogih in pobudah po vzpostavitvi poslovnega sodelovanja med kmetijskimi pridelovalci in proizvajalci hrane in pijač, turističnimi ponudniki, nevladnimi organizacijami in gospodarstveniki v okolici gradu Borl in njihovega pozicioniranja na turističnem trgu v destinaciji Štajerska. 

Vabilo na predstavitev Destinacija Štajerska

Program dneva odprtih vrat gradu Borl

Sporočilo za javnost ob dnevu odprtih vrat gradu Borl
Člani LAS Haloze izvolili nove predstavnike v organe LAS za obdobje 2024-2025


V sredo, 21.2.2024 je v Podlehniku potekala volilna skupščina LAS Haloze na kateri so člani LAS izvolili predsednika, člane UO in NO. Novi predsednik LAS Haloze je postal Gorazd Šeruga iz zasebnega sektorja. 

Nova sestava UO LAS Haloze za obdobje 2024-2025: 

Predsednik: Gorazd Šeruga

Upravni odbor:
Javni sektor: Maja Kramer (Občina Žetale), Marjetka Šibila (Občina Cirkulane), Nada Kolednik (Občina Videm)

Ekonomski sektor:
Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.), Janez Zavec (Zavec Family estate d.o.o.)

Zasebni sektor: Gorazd Šeruga (posameznik), Franc Plajnšek (posameznik), Zdenka Golub (posameznik)

Nadzorni odbor:

Javni sektor: Tina Baštevc Zorec (Občina Podlehnik), Matic Šinkovec (Občina Majšperk) 

Ekonomski sektor: Helena Ogrizek (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)

Zasebni sektor: Aleš Celcar (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)

Zahvala dosedanjim organom LAS Haloze za opravljeno delo ter čestitke novim izvoljenim organom LAS Haloze. Hvala tudi vsem članom LAS Haloze za udeležbo na skupščini in za pomoč pri izvedbi skupščine. 

V sklopu skupščine so bile predstavljene vsebine izvajanja skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze. V nadaljevanju pa tudi Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027

Skupščina je bila zaključena s predstavitvijo dobre prakse Turistične kmetije Cestnik-Vaupotič iz Sedlašeka. Predstavili so njihove prodajne proizvode iz suhomesnatih izdelkov in druge lastno pridelane proizvode iz kmetije. 

LAS Haloze bo lahko skladno s prejeto odločbo črpal sredstva iz EKSRP sklada v višini 901.959,11 € ter iz ESRR sklada v višini 832.360,16 €. Tako bo skupaj na razpolago 1.734.319,27 € do leta 2027. V nadaljevanju se bodo pripravila in sprejela merila za izbor projektov, izvedel se bo izbor ocenjevalne komisije, pripravili se bodo prijavni obrazci ter izvedba javnih pozivov. 

V razpravi so udeleženci skupščine se pozitivno opredeli, da se za EKSRP in ESRR sklada izvede skupni javni pozivi kot dva sklopa. Glede uvedbe prijavnih obrazcev skozi spletno aplikacijo, kar bi pomenilo, da se vloge oddajo preko interneta pa so v razpravi udeleženci se večinsko opredelili, da uvedba digitalne oddaje vloge ni sprejemljiva za člane LAS. Ključni razlog je nedostopnost do internetnega omrežja na območju Haloz, saj se že sedaj soočajo z velikimi težavami s stabilnimi internetnimi povezavami pri uporabi obstoječih digitalnih orodij. Zato so udeleženci predlagali, da se vloge oddajo na javne pozive v obstoječi obliki preko word in excel obrazcev v fizični obliki. 
Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2025


Ob izteku mandata organom LAS Haloze (UO, NO in predsednik) in upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze je vodilni partner LAS Haloze, PRJ Halo razpisal volitve za organe LAS Haloze. Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je potekal z zbiranjem kandidacijskih izjav do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Člane LAS Haloze vabimo na volilno skupščino LAS Haloze, ki bo v sredo, 21. 2. 2024 ob 18. uri v Kulturni dvorani Občine Podlehnik (Podlehnik 9, 2286 Podlehnik)

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav
2. Volitve v organe LAS Haloze
3. Predstavitev izvajanja aktivnosti skupnega projekta LAS Haloze - Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze
4. Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027
5. Razno 

Vabilo na volilno skupščino LAS Haloze (*.pdf)

Lista kandidatov za organe LAS Haloze za mandatno obdobje 2023-2027 (*.pdf)

Pooblastilo za zastopanje na skupščini (*.pdf)

Potrjena kandidacijska lista za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za obdobje 2023-2025 je zaključen. Rok za zbiranja kandidacijskih izjav je bil do 19.1.2024. Člani upravnega odbora LAS Haloze so na svoji 9 dopisni seji soglasno potrdili prejete kandidacijske izjave in potrdili kandidacijsko listo za volitve organov LAS Haloze za obdobje 2023-2025.

Volitve v organe LAS Haloze se izvedejo vsake dve leti in sicer za:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze).
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor. 

Kandidacijska lista za volitve v organe LAS Haloze 2023-2027

Na omenjeni dopisni seji so člani UO potrdili tudi 10 novih članov LAS Haloze, tako šteje 92 članov iz vseh treh sektorjev javnega, zasebnega in ekonomskega. Člani LAS Haloze imajo volilno pravico in volilna skupščina bo potekala v sredo 21. 2.2024.

Za izvedbo lokacije volilne skupščine vas vabimo k oddaji ponudbe za uporabo prostora za izvedbo skupščine LAS Haloze ali predstavitve vaše dobre prakse iz razvoja podeželja. 

Ponudbe pošljete na spodnjih obrazcih na las.haloze@halo.si do torka 6.2.2024.

Obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo lokacije volilne skupščine ter predstavitve dobre prakse.