Razprava Zeleni turizem za prihodnost Evrope


Evropa Direct Podravje vabi k sodelovanju na razpravi Zeleni turizem za prihodnost Evrope, s čimer v lokalnem okolju odpira dialog o prihodnosti Evrope. Razprava bo potekala v ponedeljek, 14. junija 2021 med 18.00 in 19.00 uro na gradu Ormož (Kolodvorska cesta 9, 2270 Ormož).

V razpravi bodo sodelovali:

- Jerneja JUG JERŠE, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji;
- Andrej VRŠIČ, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož;
- Danijel VRBNJAK, mag. posl. ved, župan Občine Ormož in
- Ksenija FLEGAR, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na MGRT.

Teme razprave bodo razvoj turizma znotraj območja Natura 2000, ohranjanje biodiverzitete, evropski zeleni dogovor, oblikovanje in vključevanje lokalno pridelane hrane v turistične ponudbe, razvoj lokalnih blagovnih znamk, lokalni projektih izvedeni iz sredstev EU, digitalizacija in IKT rešitve, vpliv Covid-19 na lokalni turizem ter možnosti njegovega zelenega okrevanja s pomočjo sredstev instrumentov EU.

Dogodek bo izpeljan v sklopu decentraliziranih dogodkov in je objavljen na platformi https://futureu.europa.eu/. Platforma je vozlišče konference o prihodnosti Evrope. Nudi vam priložnost, da se oglasite in poveste, v kakšni Evropi želite živeti, da sooblikujete našo prihodnost. V razpravo bomo vključili ideje, ki so jih Evropejke in Evropejci na platformi že podali, ter vas povprašali kaj o njih menite vi? Na platformi bomo po koncu dogodka objavili skrbno zapisane predloge, ki jih boste tekom razprave delili z nami.

Dogodek bo mogoče v živo spremljati tudi preko Facebook Live na strani EUROPE DIRECT Podravje, kjer boste lahko v komentarjih izrazili svoje mnenje na obravnavane teme, z nami delili vašo idejo ali gostom razprave zastavili vprašanje.

Vsa predhodna vprašanja, na katere bi želeli v razpravi slišati odgovor nam posredujete po elektronski pošti europedirect@zavodpip.si.

Celotno vabilo na dogodek je dosegljivo tukaj

Publikacija Dediščina Zavrča je izdana

V okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo Občine Cirkulane, Gorišnica in Zavrč, je Občina Zavrč izvedla raziskavo o kulturni dediščini na njenem območju. 

Obdelali so štiri teme:

Na delavnicah je med domačini vladalo veliko zanimanje. Delavnice so bile posnete in si jih lahko ogledate na zgornjih povezavah. Vsebine raziskav pa so namenjene predvsem razvoju kulturnega turizma.

Na tiskovni konferenci v dvorcu Zavrč so 25. maja 2021 aktivnosti in publikacijo, ki je nastala kot rezultat projekta, predstavili javnosti.


Foto: Mateja Golc

Foto: Tatjana Mohorko
 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Objavljen je 4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlogo je možno oddati od 24.5.2021 do porabe sredstev. 

Namen ukrepa je odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku. Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Več informacij o razpisu
Razpisna dokumentacija Minister dr. Podgoršek na ogledu LASovih projektov v Halozah

V petek, 23. 4. 2021 je minister dr. Jože Podgoršek obiskal Haloze.

V dopoldanskem delu se je v Rogatcu sestal s župani občin LAS Haloze (Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk) ter Rogatec in Makole. 

V popoldanskem delu se je srečal še z drugimi člani LAS Haloze. Na Janškem Vrhu smo mu predstavili projekt sodelovanja Razvoj ekološke kmetije Ajda, ki predstavlja projekt sodelovanja med Ekološko kmetijo Ajda, podjetnikom Francem Mlakarjem in Ljudsko univerzo Ptuj. Vinogradniki Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. so mu predstavili izvedeni projekt nakup mobilne polnilne linije in načrte za prihodnost.

S strani ministra in vodje CLLD pisarne na MKGP gospe Aline Cunk Perklič so bila predstavljena izhodišča za naslednjo finančno perspektivo in usmeritve kmetijske politike v prihodnje.

Sporočilo za javnost MKGP najdete tukaj.


Foto: Sonja Golc


Foto: Luka Kočevar, MKGPSestanek z MKGP za pripravo nove strategije LAS Haloze

Medresorska delovna skupina CLLD 2021-2027 (MDS CLLD 2021-2027), ki jo sestavljajo predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov, se intenzivno ukvarja s pripravami na naslednje finančno obdobje ter s tem povezanimi  programskimi dokumenti. V proces priprave smo in še bomo aktivno vključene vse obstoječe lokalne akcijske skupine, tudi LAS Haloze.

Vabimo vas na sestanek članov LAS Haloze z vodjo MDS CLLD 2021-2027 Alino Cunk Perklič, 

v četrtek, 22. 4. 2021 med 10. in 12. uro,

ki bo (zaradi epidemiološkega stanja v državi) izveden preko videokonferenčnega sistema, 

Na sestanek se prijavite s poslanim e-sporočilom na las.haloze@halo.si

Vsem prijavljenim bomo uro pred sestankom poslali ustrezno povezavo.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Vabljeni.3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet Javnega razpisa je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od 28.2.2021, vložitev vloge pa poteka od 15. 3. 2021 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišč.

Več informacij najdete na spletni strani MKGP.
Podaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - EKSPR januar 2021

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - EKSRP januar 2021 in sicer


se rok podaljša do 26. 3. 2021 do 12. ure.


Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 22. 3. 2021.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.Osebno svetovanje do 18. marca 2021 ni možno. Lahko nas pokličete na 02 795 32 00 ali nam pošljete e-pošto na las.haloze@halo.si.
Vloge lahko osebno oddate na sedežu LAS Haloze od petka, 19. 3. 2021 naprej. Do takrat pa jih oddajte priporočeno na pošti.

Dodatna delavnica za potencialne prijavitelje na JP LAS Haloze EKSRP januar 2021

Za vse, ki pripravljate vloge na Javni poziv LAS Haloze EKSRP 2021, bomo organizirali dodatno delavnico predstavitve javnega poziva. Večji del delavnice bomo namenili odgovarjanju na vaša konkretna vprašanja, da boste lahko uspešno pripravili vloge in jih pravočasno oddali.

Zadnji rok za prejem vlog na sedež LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane je ne glede na način prenosa pošiljke do petka, 12. 3. 2021.

Prosim, če se na delavnico prijavite na las.haloze@halo.si. Približno eno uro pred delavnico vam bomo poslali povezavo na video delavnico.

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 8. marca 2021 ob 13. uri.


Vse informacije o javnem pozivu in gradiva s preteklih delavnic pa najdete tukaj.
Izvedena delavnica "Kolesarski odklop v Halozah"

V torek, 2. marca 2021 je potekala video delavnica "Kolesarski odklop v Halozah", ki se je je skupaj udeležilo 35 udeležencev.

Predavatelji so iz različnih stališč predstavili razvoj kolesarstva na območju Haloz, aktivnosti, ki se v okviru posameznih projektov na območju Haloz že izvajajo. Predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks po Sloveniji in tujini. Udeleženci smo se strinjali, da je potrebno resurse in deležnike povezati in dobre prakse smiselno umestiti v Haloze.

V bodoče se nadejamo dobrih projektov na temo kolesarstva v Halozah kot priložnost za razvoj turizma in trajne mobilnosti na območju.

Delavnico smo skupaj izvedli LAS Haloze v sodelovanju z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete UL in Centrom arhitekture Slovenije ter projektom SocioLab, ekosistem socialne ekonomije.

V nadaljevanju objavljamo program delavnice s povezavo na predstavitve:

Uvodni pozdrav in uvod v delavnico 

Jernej Golc, PRJ Halo

--

Dravska kolesarska pot v navezavi na Haloze (pdf)

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje-Maribor

--

Gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Halozah

Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk 

--

Aktivnost kolesarstva v okviru projekta sodelovanja Naša Drava (jpg)

mag. Mojca Metličar, vodja projekta Naša Drava iz LAS Bogastvo podeželja

--

Aktivnosti občin v okviru projekta Naša Drava (mobilne kolesarnice, e-kolesa) (pdf)

mag. Sebastian Toplak, župan Občine Podlehnik

--

Gorske kolesarske povezave (pdf)

projekt: Turistična destinacija Haloze – Nina Horvat, Občina Cirkulane, Matej Obu, Zadruga BikeLab z.o.o., so.p.

--

Posnetek in digitalizacija kolesarskih in pohodnih poti (pdf)    

projekt: Turistična destinacija Haloze – Evelin Makoter Jabločnik, Občina Zavrč 

--

Možnosti sodelovanja raziskovalnega dela študentov etnologije in arhitekture v Halozah in Primeri dobrih praks arhitekturnih rešitev kolesarskih poti in povezanih etnografskih in arhitekturnih gradiv (pdf)

Nives Čorak, Tina Gradišer, Barbara Viki Šubic - Center arhitekture Slovenije; Sandi Abram, Blaž Bajič, Ana Svetel, Veronika Zavratnik - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta UL


Zahvaljujemo se vsem predavateljem in udeležencem za udeležbo. Morebitne vaše predloge, komentarje ali vprašanja lahko pošljete na info@halo.si in bomo poskušali s predavatelji poiskati odgovor.V treh sosednjih LASih začeli izvajati skupni projekt sodelovanja Na(j)prej lokalno!

Naziv operacije:  Na(j)prej lokalno!

Partnerji:

 • LAS BOGASTVO PODEŽELJA (vodilni partner)   
 • LAS HALOZE
 • LAS DOBRO ZA NAS

Terminski plan:

 • Začetek operacije: 1.3.2021 je potekal virtualno

 • Zaključek operacije: 30.9.2022
Opis operacije:

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih LAS je teh veliko, jih pa večina širšega lokalnega prebivalstva niti ne pozna. Ponudniki se bodisi ne znajo, ali pa ne vidijo smisla, v njihovi promociji ter mreženju in povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. 

Projekt se tesno vsebinsko navezuje na aktivnosti sodelovanja sosednjih LAS (LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze). Eden od glavnih razlogov sodelovanja so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. 

Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu smo združili vse obstoječe resurse v smislu že predhodno uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS ter rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u razširiti še na preostali dve območju LAS-ov vključenih v partnerstvo. 

Glavne aktivnosti operacije: 

 • Priprava kataloga lokalnih ponudnikov;
 • Izdelava QR kod za izbrane lokalne ponudnike;
 • Izdelava treh kratkih predstavitvenih filmov s področja predelave;
 • Izdelava slikanice in pobarvanke na temo lokalnih produktov;
 • Izdelava e-priročnika z recepti za pripravo hrane iz ostankov;
 • Izvedba delavnic s področja predelave, uporabe socialnih omrežij za promocijo, kuharska delavnica, delavnica konfekcioniranje iz mesa drobnice, izobraževanja na temo embalaže, izobraževanja za vinogradnike, izobraževanje smernic dobre higienske prakse in izobraževanje o dopolnilni dejavnosti;
 • Vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice;
 • Razvoj embalaže blagovne znamke za živila;
 • Prodaja/trženje lokalnih produktov (prodaja preko spleta www.jemdomace.si; specializirana prodaja vin);
 • Izdelava e-časopisa, kataloga izdelkov živil;
 • Ureditev prodajnega mesta za lokalne produkte v TIC Haloze;
 • Nakup vinske vitrine in prodajne vitrine za TIC Slovenska Bistrica;
 • Nadgradnja spletne tržnice www.jemdomace.si.

Cilji operacije:

 • Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji z namenom razvoja novih produktov. 
 • Krepitev lokalnih blagovnih znamk s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in mednarodnem trgu
 • Spodbujanje povezovanja različnih lokalnih akterjev – deležnikov
 • Prispevati k zmanjševanju odseljevanja mladih
 • Spodbuditi povezovanje in mreženje lokalnih ponudnikov z namenom povečanja prodaje lokalnih produktov
 • Povečati prepoznavnost lokalnih produktov.

Ciljne skupine:

 • Ponudniki in proizvajalci produktov in izdelkov s potencialom ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest z vključitvijo v obstoječe sheme kakovosti ter samooskrbnih verig.
 • Raziskovalne institucije
 • Vinogradniki
 • Kupci lokalnih produktov (gospodinjstva)

Finančni okvir operacije:

 • Skupna vrednost operacije: 100.703,86 €
 • Zaprošena sredstva ESRR: 73.159,82 €
 • Lastna sredstva vseh treh LAS: 27.530,60 €

 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: