Pomoč kmetijam pri upravljanju s suhimi travišči aplikacija "Moj travnik"

V četrtek, 4.7.2024 je v Halozah potekala delavnica pod nazivom "Kmet uči kmeta", ki je potekala v sklopu EIP projekta Kmetovanje za ohranjanje vrsto pestrih travišč. Na delavnici je PRJ HALO skupaj s projektnima partnerjema Zavodom RS za varstvo narave in KGZS Zavodom Ptuj predstavil, kako v praksi testno izvajajo nov rezultatsko usmerjen ukrep »BK. 15 Ohranjanje suhih travišč«. Barbara Stupan iz Zavoda RS za varstvo narave  je predstavila suha travišča, Jelka Brdnik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je podrobneje predstavila izpolnjevanje terenskega obrazca v mobilni aplikaciji »Moj travnik«. Mobilna aplikacija je namenjena kmetijam katere s pomočjo aplikacije, rastline na travniku razvrstijo med pozitivne indikatorje, negativne indikatorje ali kot kukavičke - orhideje. Aplikacija s pomočjo predhodno narisanega poligona s strani botanika naredi preračun uspešnosti ohranitve vrsto pestrega travišča.

V nadaljevanji je Jernej Golc predstavil upravljanja Naravnega parka Haloze - Čerinovo, ki deluje kot kmetijsko gospodarstvo v sklopu pašne skupnosti po agroekoloških načelih kot ekološko kmetijstvo s produkti iz sheme kakovosti gorski proizvod. V nadaljevanju so udeleženci degustirali kozje sire kmetije Bedrač proizvedene iz senenega mleka in suhih travišč. Na terenu v Trdobojcih je potekala praktična predstavitev mobilne aplikacije "Moj travnik". 

Za več informacij o možnosti uporabe mobilne aplikacije "Moj travnik" in usmerjenem ukrepu BK. 15 Ohranjanja suhih travišč" se lahko kmetije obrnejo na Jelko Brdnik iz KGZ Ptuj ali obiščete spletno stran tukaj ali spremljate FB stran tukaj

Foto utrinki iz delavnice
 


Delavnica - Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

 V letih 2021 do 2023 je na območju Vinorodne Štajerske bil zabeležen velik porast karantenske bolezni vinske trte zlate trsne rumenice.

Na delavnici bodo predstavljeni:

- Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice,
- prepoznavanje simptomov zlate trsne rumenice, 
- prepoznavanje ameriškega škržatka,
- prepoznavanje simptomov ESCE,
- demonstracija dendrokirurgije vinske trte

Delavnice se bodo izvajale:

v četrtek 11.07.2024 ob 10. uri v Parku dediščine Cirkulane

in v četrtek, 11.7.2024 ob 12.30 uri v Dravinjskem Vrhu 40, vinogradi Ivana Kramer (krožišče Dravinjski Vrh - Vareja).

Vabilo na delavnico in več informacij (*.pdf)V javni razpravi pravilnik in merila za razpise LAS Haloze

V sklopu izvajanja aktivnosti Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 so v pripravi različni dokumenti, ki so potrebni pred prvo objavo javnih pozivov za projekte LAS Haloze. Z namenom, da v pripravo dokumentov vključimo čim širši krog deležnikov na območju LAS Haloze, dajemo v javno razpravo naslednja dva dokumenta: 

- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze 2021-2027

- Merila za izbor projektov LAS Haloze 2021 - 2027

Rok za posredovanje predlogov je do četrtka, 11.7.2024 na elektronski naslov las.haloze@halo.si. Za morebitna pojasnila nas lahko tudi pokličete na 02 795 32 00.

Oba dokumenta sta v preverjanju v LEADER/CLLD pisarni ter bosta v nadaljevanju šla v potrditev na UO LAS Haloze ter kasneje še na skupščini LAS Haloze. Študijski krožek varnost v prometu

V sklopu izvajanja aktivnosti študijskih krožkov - Vse življenjsko učenje v Klubu Halonga organizirajo dve srečanji na tematiko varnost v cestnem prometu. 

1. Srečanje na karting poligonu AMZS v Slovenija vasi v soboto, 6.7.2024 ob 16. uri
Zagotavljanje varnosti pri izvajanju rekreativno športnih aktivnosti. Predstavitev programa Karting in motošportni center AMZS. Praktična vožnja s kartom. Vabilo in več informacij tukaj

2. Srečanje v Centru varne vožnje AMZS v Vranskem v sredo, 17.7.2024 ob 8.30 uri
Osvežitev znanja, varna vožnja, krožišča, avtocesta, reakcijska in varnostna razdalja, zaviranje in umikanje oviram,... Praktična vožnja. Vabilo in več informacij tukaj.Izobraževanje na partnerskih kmetijah v Halozah: »Kmet uči kmeta«

Vabimo vas na izobraževanje »Kmet uči kmeta« za predstavitev testnega izvajanja novega rezultatsko usmerjenega ukrepa »BK.15 Ohranjanje suhih travišč«, ki je vključen v Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. 

Delavnica bo četrtek, 4. 7. 2024, ob 15.00 uri v PRJ HALO podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Delavnico bo izvajal PRJ HALO podeželsko razvojno jedro.

Na delavnici vam bo skupaj s projektnimi partnerji Zavodom RS za varstvo narave in KGZS Zavodom Ptuj predstavil, kako v praksi testno izvajajo nov rezultatsko usmerjen ukrep »BK. 15 Ohranjanje suhih travišč«. Rezultatsko usmerjen ukrep je zasnovan na prepoznavanju indikatorskih rastlin suhih travišč in izpolnjevanju terenskega obrazca v mobilni aplikaciji »Moj travnik«.
V Halozah na študijski turi Visit Haloze junij 2024

Ena od aktivnosti projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze, ki ga izvajajo občine Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vinarska zadruga Haloze in PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro je bila tudi izvedba študijske ture v torek, 18.6.2024, za novinarje, turistične agencije, delavce v turizmu ter predstavnike občin na območju Haloz. 

Občina Videm je bila nosilec aktivnosti ter z zunanjim izvajalcem Turistično agencijo Majolka organizacijsko pripravila skupaj s preostalimi občinami in turističnimi ponudniki pester program enodnevnega popotovanja skozi Haloze. Na posameznih točkah so se predstavili različni turistični ponudniki s svojo ponudbo ter na posameznih točkah so župani in županja predstavili prizadevanja in usmeritve turističnega razvoja na območju Haloz. 


Predstavljeno je bilo osem različnih lokacij in iz vsebine je ugotovljeno, da Haloze ponujajo bogato turistično ponudbo, ki jo je možno prilagoditi za posamezne ciljne skupine turistov in tudi za večdnevno bivanje in popotovanje po Halozah tako za individualne obiskovalce, družine in organizirane skupine.

V register lokalnih turističnih vodnikov je registriranih 38 vodnikov, ki vas lahko v različnih jezikih popeljejo po Halozah. V letu 2024 so lokalni turistični vodniki že evidentirali preko 20 turističnih vodenj in popeljali nekaj čez 1.000 turistov / obiskovalcev po Halozah.

Na treh lokacijah Majšperk, Podlehnik in Zavrč si je možno tudi izposoditi gorska in električna kolesa. Skoraj tedensko pa se pojavljajo nove prenočitvene možnosti v počitniških hišah, ki jih lastniki dajo v rezervacijske sisteme, kot nočitvene kapacitete.

Destinacija Visit Haloze je eden od aktivnih partnerjev Štajerske turistične destinacije, ki se povezuje na nacionalno raven Slovenske turistične organizacije. V sklopu Štajerske destinacije bodo od julija naprej uvedeni enodnevni izleti po Štajerski, ki vključujejo tudi ponudbo na območju Visit Haloze. S tem namenom sta bili izbrani za izhodišče za študijsko turo dve vstopni mesti in sicer Maribor in Ptuj. 

Celotno sporočilo za javnost iz študijske ture Visit Haloze (*.pdf)

Foto utrinki iz študijske ture Visit Haloze (foto: Davorin Ferk)

  
Na izrednem občnem zboru Vinarske zadruge Haloze potrdili novo vodstvo

Vinarska zadruga Haloze je bila ustanovljena leta 2016. Člani zadruge so se v sredo 12.6.2024 v Podlehniku zbrali na izrednem občnem zboru. Po osmih letih uspešnega delovanja so potrdili spremembo pravil zadruge in sicer povečali število članov upravnega odbora na 9 članov ter potrdili spremembo sedeža zadruge v Podlehnik 9.

Ivo Rajh je bil izvoljen za novega predsednika Vinarske zadruge Haloze za mandatno obdobje 2024 - 2028. Od ustanovitve je Jožef Šmigoc uspešno vodil Vinarsko zadrgo Haloze. Zadruga ima 35 članov, ki obdelujejo nekaj čez 220 ha vinogradov v vinorodnem podokolišu Haloze. Zadruga deluje s statusom socialnega podjetja, kar pomeni, da so lahko člani zadruge vinogradniki, ki obdelujejo vinograde v vinorodnem podokolišu Haloze ter da ima vsak član en glas pri odločitvah delovanja zadruge. 

Od ustanovitve naprej je zadruga sodelovala in izvedla več različnih projektov. Člani zadruge so leta 2018 izvedli nakup mobilne polnilne linije s katero upravljajo in so v tem času z njo napolnili nekaj čez 2 mio steklenic. 

Izdelana in potrjena je idejna zasnova za izgradnjo Skladiščno prodajnega centra vinogradnikov iz Haloz ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugo fazo izgradnje omenjenega centra. Poteka že izgradnja prve faze v sklopu vzpostavitve inkubatorja PUNKT za katerega je pridobila Občina Podlehnik razvojna sredstva skozi javni razpis za inkubatorje na obmejnih problemskih območjih.

Nova sestava upravnega odbora Vinarske zadruge Haloze za obdobje 2024 - 2028 je: Ivo Rajh, Zvonko Arnečič, Tine Brodnjak, Janko Jus, Ivan Kramer, Jožef Šmigoc, Gorazd Šeruga, Janez Zavec in Bojan Kobal. V nadzorni odbor so bili imenovani Marjan Kramer, Tine Kotolenko in Franci Plajnšek.Novi predsednik VzH Ivo Rajh se je zahvalil Jožefu Šmigocu za uspešno vodenje zadruge od ustanovitve naprej.

Študijska tura Visit Haloze junij 2024

V sklopu aktivnosti projekta Krepitev ponudbe in produktov Visit Haloze bo v torek, 18.06.2024 izvedena študijska tura ogledov dobrih praks v turistični destinaciji Haloze. 

Organiziran bo skupni avtobusni prevoz z vstopnimi mesti v Mariboru in Ptuju. S pričetkom ob 7. uri in vrnitvijo na lokacijo vstopa ob 19. uri. Po potrditvi udeleženci prejmejo natančno vsebino programa z lokacijami vstopa. 

Predstavljene bodo aktualne novosti in dobre prakse na področju turizma na območju Visit Haloze v letu 2024. Študijska tura je namenjena novinarjem, turističnim agencijam, delavcem v turizmu (TIC, nočitvene kapacitete...). Število mest je omejeno in se zbirajo prijave do zasedbe mest.

Prijavo za udeležbo na študijsko turo Visit Haloze junij 2024 izvedete na obrazcu tukaj

Program študijske ture Vist Haloze junij 2024

Na obisku v destinaciji Haloze smo gostili skupino novinarjev iz Italije

V nedeljo, 2.6.2024 smo v destinaciji Haloze gostili skupino novinarjev iz Italije, ki so v sklopu študijske ture po Štajerska.si bili na delovnem obisku v naši regiji. Najprej so obiskali Park dediščine v Cirkulanah, kjer so si ogledali pod strokovnim vodenjem Turističnega društva Cirkulane možne aktualne vsebine za turiste v parku. Okusili so tudi haloško gibanico in se seznanili z njeno posebnostjo in načinom priprave gibanice. Kulinarično doživetje so okusili Pri Veseliču, kjer so bili deležni vrhunske domače kulinarike. V nadaljevanju so si ogledali na novo zgrajeno vinsko klet Domačija Familija in spoznali vinorodni podokoliš Haloze s kakovostnimi in vrhunskimi vini z zaščitenim geografskim poreklom Haloze. 

Obisk so zaključili na gradu Borl, kjer jih je sprejela tudi županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar s predstavitvijo ponudbe na gradu Borl in nočitvenih kapacitet v okolici gradu Borl. Poseben poudarek je bil podan tudi na lokalnih turističnih vodičih, ki so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov, tako so imeli turistični novinarji iz Italije vodenje v italijanskem jeziku, kar so posebej tudi pohvalili ob zaključku obiska.  


Delovno srečanje javnega sektorja LAS Haloze in RRA Podravje - Maribor


V sredo, 29.5.2024 je na gradu Borl potekalo delovno srečanje z župani občin na območju LAS Haloze in vodstvom Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor. Prisotne je v uvodu nagovorila županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar. Na srečanju je direktorica RRA Podravje - Maribor, Nataša Ritonija predstavila izvajanje trenutnih aktivnosti na področju regionalnega razvoja s poudarkom na aktivnostih razvoja turizma. V nadaljevanju sta Karmen Razlag in Tanja Šrečkovič Bolšec predstavili izvajanje skupnega projekta destinacija Štajerska in možnosti umestitve destinacije Haloze med perspektivne turistične destinacije. 

V nadaljevanju sta predstavnik vodilnega partnerja LAS Haloze, Jernej Golc in predsednik LAS Haloze Gorazd Šeruga predstavila, ukrepe iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze. V razpravi so župani in predstavniki lokalnih skupnosti, Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk podarili in izpostavili naslednja področja, ki bi jih želeli realizirati na terenu v sklopu regionalne razvojne usmeritve in progama: Postopki prostorskega načrtovanja, ki upoštevajo posebne značilnosti poseljenosti podeželja z razpršenimi gradnjami, izgradnja optičnega omrežja, ki je trenutno v celoti zaustavljena, ureditev plovnosti po spodnjem delu struge reke Drave z ureditvijo vstopno izstopnih mest, umestitev kolesarske mreže na relaciji Zavrč-Cirkulane-Videm-Podlehnik-Žetale-Rogatec, nadaljevanje investicije v razgledno teraso na gradu Borl ter razširitev podjetniškega inkubatorja v Podlehniku v tehnološki center za vinarje iz Haloz. Poudarili so, da je območje Haloz skladno z zakonodajo spada v obmejna problemska območja in gorska območja kar so posebej izpostavili, da je potrebno upoštevati pri načrtovanju kakor izvajanju regionalnega razvojnega programa. Sprejeti sklepi in zaključki bodo posredovani na posamezna resorna ministrstva. 

Ob zaključku srečanja je v.d. direktorica Monika Klinc predstavila možnosti uporabe prostorov gradu Borl za protokolarne namene ter usmeritev delovanja Javnega zavoda Belana k razvoju trajnostnega turizma in ponudbo lokalnih produktov iz Haloz s poudarkom na produktih iz različnih shem kakovosti. Tako je bila predstavljena pogostitev, ki je po predhodnem dogovoru možna na gradu Borl in v celoti vsebuje lokalne proizvode iz območja Haloz: sokovi, penine in vina z zaščitenim geografskim poreklom. Kozje sire in namaze zajamčena tradicionalna posebnost in seneno - pridelano brez silaže in brez GSO. Suhomesnate izdelke od rejcev, ki pasejo živali na strmih suhih traviščih v Halozah ter tradicionalna haloška gibanica in oprešak prisotni so se lahko tudi posladkali s sezonskimi sladkimi jagodami, ki so zrasle in dozorele na ilovnati haloški zemlji.