Otvoritev Parka dediščine Cirkulane

Vabljeni na otvoritev 

Parka dediščine Cirkulane,

ki bo v petek, 13. maja 2022 s pričetkom ob 17. uri.


Park dediščine Cirkulane je del projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma, ki so ga skupaj izvajale in zaključile v letu 2021 občine Cirkulane, Zavrč in Gorišnica v okviru programa CLLD pri LAS Haloze in je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V letošnjem letu se v parku izvaja projekt Aktivni seniorji, ki ga izvaja Občina Cirkulane skupaj s partnerji Ljudsko univerze Ptuj, Osnovno šolo Cirkulane Zavrč in Osnovno šolo Gorišnica v okviru programa CLLD pri LAS Haloze in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Čistilna akcija na gradu Borl

Na območju LAS Haloze dominira nad Dravo in obvladuje celotno Ptujsko-dravsko polje in Haloze grad Borl. Za razvoj trajnostnega turizma na območju Drave je tako grad Borl nepogrešljiv.

Že 15 let zapovrstjo prostovoljci pred gradom kosimo, pobiramo smeti, režemo plazilke, ki po grajskem zidovju delajo ogromno škode.


V LAS Haloze se v okviru projekta NAŠA DRAVA pridružujemo iniciativi in akciji in vabimo tudi vas, da se nam pridružite.

Več o poteku akcije si lahko preberete tukaj, kjer so tudi navodila za prijavo in izvedbo akcije. Kot zanimivost pa naj dodamo še to, da bomo na sami akciji slišali nekaj tudi o tihih skritih prebivalcih gradov, tudi našega Borla. Beseda bo tekla o netopirjih... Več info najdete tukaj.

Na akciji pa bomo napovedali tudi izid brošure z rezultati arheoloških raziskav na Borlu leta 2019. Tisk publikacije se izvaja v okviru projekta NAŠA DRAVA. 

Tematska številka revije Proteus – HALOZE

Izšla je tematska številka revije Proteus, ki prinaša številne zanimive vsebine iz Haloz.

Med drugim tudi o projektih LAS Haloze in predvsem o Naravni in kulturni dediščini kot razvojni priložnosti Haloz.

V reviji več kot 30 avtoric in avtorjev osvetljuje različne značilnosti pokrajine z edinstveno živalsko, rastlinsko, glivno, kamninsko in kulturno pestrostjo.

Kazalo in več informacij glede morebitnih naročil najdete na povezavi tukaj.Leader za mlade

Program CLLD/LEADER v sklopu evropskega leta mladih, 10. maja 2022, ob 10. uri organizira spletni dogodek namenjen mladim na podeželju - društvom mladih in mladinskim organizacijam, ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja. 

Na spletnem dogodku bo potekala predstavitev: 
- pristopa LEADER za mlade,
- dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine in izvedenih projektov za mlade,
- možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 - možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER in
- možnost za odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.

Več o dogodku najdete na povezavi.

Vabljeni.Vabilo na obeležitev vseevropskega dneva travniških sadovnjakov v Naravni park Haloze-Čerinovo


V petek, 29. 4. 2022 je vseevropski dan travniških sadovnjakov namenjen ohranjanju in ozaveščanju neprecenljive biotske pestrosti rastlinskih in živalski vrst travniških sadovnjakov.

Na ta dan bo v Naravnem parku Haloze - Čerinovo potekala prostovoljska akcija s predstavitvijo različnih del v mladem visokodebelnem sadovnjaku. 

V mladem travniškem sadovnjaku v Naravnem parku Haloze- Čerinovo raste več kot 200 sadnih dreves različnih starih sort. 

Zaradi ustrezne organizacije izvedbe je obvezna predhodna najava udeležbe.

Več o dogodku, program in prijavnico na dogodek najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.


Skupna seja članov organov LAS Haloze za mandat 2019-2021 in mandat 2021-2023

V sredo, 20. 4. 2022 smo na Janškem Vrhu izvedli skupno sejo članov organov LAS Haloze upravnega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023, nadzornega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023 in ocenjevalne komisije mandat 2019-2021.

V preteklih dveh letih so vsi organi LAS Haloze opravili vse potrebne naloge, kljub epidemiji. Večino sej smo opravili preko spleta, dobro in pravočasno.

V marcu smo izvedli volitve in izvolili nove člane organov LAS Haloze.

Na skupni seji je bila izvedena konstitutivna seja upravnega odbora in nadzornega odbora v novi sestavi. Podano je bilo poročilo o delu v preteklih dveh letih; seznanili smo se z okvirno časovnico za novo programsko obdobje.

Vsi prisotni so izrazili svoje mnenje o delu v preteklem mandatu, ali o izvedenih projektih, opozorili na nekatere težave in predlagali izboljšave v prihodnje.

Ob zaključku srečanja smo se seznanili s projektom dobre prakse: Vzpostavitev restavracije Janževina, in okušali odlično lokalno kulinariko.

Več utrinkov najdete tukaj.

Vabilo na izobraževanje Vinska senzorika in retorika I. in II. stopnja

LAS Dobro za nas in RIC Slovenska Bistrica, skupaj z LAS Bogastvo podeželja (kot vodilnim partnerjem) in LAS Haloze, sodelujeta v projektu Na(j)prej lokalno. Glavni cilj projekta je spodbujanje povezovanja različnih deležnikov na področju samooskrbe, krepitev lokalnih blagovnih znamk, spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in regionalnem trgu ter vključitev ponudnikov v spletno tržnico www.jemdomace.si. 

V okviru projekta bodo izvedene izobraževalne delavnice za ponudnike hrane in pijače.

TEMA IZOBRAŽEVANJA:  Vinska senzorika in retorika I. in II. stopnja
KDAJ: 4. (I. stopnja) in 9. maj 2022 (II. stopnja), predvidoma ob 17.uri.
KJE: v prostorih Društva vinogradnikov Ritoznoj (Trg svobode 7, 2310 Slovenska Bistrica).
IZVAJALEC: Zavod SloVino.

Izobraževanje: Vinska senzorika in retorika 1. stopnja, 4. maj 2022, predavateljica Tadeja Vodovnik Plevnik

Izobraževanje zajema: 

Predavanje vrhunskega strokovnjaka na temo:
zaznavanja vina
opisovanja vina,
delavnica s kovčkom arom – osnovne pozitivne zaznave;

Izobraževalna delavnica s strokovno vodeno pokušnjo 10 različnih vin:
bela vina,
rose vina,
rdeča vina,
predikatno vino.

Prijava za izobraževanje Vinska senzorika in retorika 1. stopnja - 4. maj 2022, Slovenska Bistrica – povezava do google obrazca.

Izobraževanje: Vinska senzorika in retorika 2. stopnja, 9. maj 2022, predavateljica dr. Tatjana Košmerl.

Izobraževanje zajema:

Predavanje vrhunskega strokovnjaka na temo:
zaznavanja vina,
opisovanja vina,
delavnica - zaznava osnovnih pomanjkljivosti, napak in bolezni vin.

Izobraževalna delavnica s strokovno vodeno pokušnjo 10 različnih vin:
mirna vina (bela, rdeča, barikirana, oranžni stil),
peneča vina,
arhivsko vino.

Prijava za izobraževanje Vinska senzorika in retorika 2. Stopnja – 9. maj 2022, Slovenska Bistrica – povezava do google obrazca

Prijave so možne do 28. 4. 2022 oziroma do zapolnitve mest. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, vas prosimo, da se prijavite čimprej, saj je število mest omejeno.

Vključijo se lahko ponudniki z območja delovanja partnerskih LAS-ov, in sicer LAS Bogastvo podeželja (občine: Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas), LAS Dobro za nas (občine: Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica) in LAS Haloze (občine: Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale).

Več na: Izobraževanji VINSKA SENZORIKA IN RETORIKA I. IN II. STOPNJA ali na telefonski številki 041 735 588 (TIC Slovenska Bistrica).

 Vabljeni. 


Povabilo za vključitev živilskih izdelkov v prodajni časopis Na(j)prej lokalno!


 LAS Haloze, LAS Bogastvo podeželja in LAS Dobro za nas, izvaja projekt Na(j)prej lokalno s ciljem, da se ozavesti ponudba lokalnih
prehrambnih proizvodov in najde pot do končnega kupca.

Vljudno vas vabimo, da se vključite v projekt, znotraj katerega bodo vaši produkti del skupne promocije in vzpostavljenih prodajnih verig lokalne ponudbe hrane in pijače, kot so npr.: vino, mesni izdelki, mlečni izdelki, sokovi, žgane pijače, pekovski izdelki, marmelade, namazi, domače testenine,….

V ta namen bo v obliki tiskanega časopisa izdelan skupni katalog živil,  v katerem bo objavljena fotografija in cena vašega proizvoda/ov, naziv proizvajalca in informacija o možnosti nakupa. Časopis bo izšel v večji nakladi po znotraj naše regije. Vsi izdelki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za prodajo živil.

Hkrati je želja, da se vaši proizvodi vključijo na spletno stran www.jemdomace.si.

Vsi zainteresirani ponudniki izpolnite prijavnico za produkt/e, ki jih želite vključiti. Prijavnico najdete tukaj.

Prijavite zbiramo do zasedbe prostora v časopisu.

 Več o projektu najdete na: Na(j)prej lokalno.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. Pišete nam lahko na: las.haloze@halo.si ali pokličete na T: 02 795 32 00.


Demonstracijske delavnice - razvoj dopolnilnih, podjetništva in trženja na kmetijah

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizira za udeležence iz kmetijskih gospodarstev (potrebna MID številka) brezplačne demonstracijske delavnice s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja, ki bodo potekala v različnih terminih v trajanju 6 ur na različnih lokacijah:

Delavnica B1: Demonstracija tehnologij za predelavo mesa

Lokacija izvedbe: Družinska kmetija Kramberger – Šteinbauer, Spodnji Perčič 20, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Datum izvedbe: 5.4.2022 s pričetkom ob 9.00 uri , v trajanju 6 ur

Nosilka vsebine: Irena Kos

Vsebina:

- Razvoj ponudbe in kvalitete izdelkov predelave mesa

- Praktični prikaz tehnologije izdelave paštet in mesnih namazov

- Praktični prikaz izdelave klobas v tipu kranjske klobase

- Praktični prikaz izdelave mesnega sira


Delavnica B2: Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa

Lokacija izvedbe: Šolski center Ptuj, Šolsko posestvo Turnišče, Zagrebška c. 86, 2250 Ptuj

Datum izvedbe: 30.3.2022 s pričetkom ob 9.00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilca vsebine: Tatjana Kmetič Škof in Martin Mavsar

Vsebina:

- Praktični prikaz žganjekuhe

- Praktični prikaz izdelave sokov

- Praktični prikaz izdelave sadnega kisa


Delavnica B3: Kako izdelati in kako prepoznati kakovosten izdelek

Lokacija izvedbe: Dvorana KGZ Zavoda Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Datum izvedbe: 24.3.2022 s pričetkom ob 9.00 uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Sara Ketiš, Stanislava Pažek, Miran Reberc, Tadeja Vodovnik Plevnik, Jana Vilman

Vsebina:

- Predstavitev izdelave izdelka in pomen kakovostne surovine

- Tehnološki izzivi in rešitve za izdelavo inovativnih in kakovostnih izdelkov

- Osnove pokušanja in ocenjevanja izdelkov

- Zunanja podoba izdelka, embalaža (možnost okoljsko sprejemljive embalaže) in uporabno pakiranje izdelka


Delavnica B4: Izboljšanje tržnega položaja kmetij in ekonomika pridelave

Lokacija izvedbe: KGZS, KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Datum izvedbe: 18.5.2022 s pričetkom ob 9.00  uri, v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Damjan Jerič, Ines Kolarič, Tomaž Cor

Vsebina:

- Agrarna ekonomika 

– prikaz sodobnih analitičnih sistemov za poslovno odločanje na kmetijah

- Priprava kalkulacij cen

- Raziskava konkurence

- Iskanje svoje tržne niše


Delavnica B5: Uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije (IKT) za promocijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Lokacija izvedbe: KGZS, KGZ MB, Vinarska 14, 2000 Maribor

Datum izvedbe: 24.5.2022 s pričetkom ob 9.00 uri , v trajanju 6 ur

Nosilci vsebine: Vanesa Žderić, Martina Gomzi, Uroš Bunderla

Vsebina:

- Napotki za informiranje, privabljanje gostov oz strank, oblikovanje spletne Strani

- Uporaba socialnih omrežij (način komuniciranja na socialnih omrežjih, pravila, prakse…

- Vloga kvalitetnih fotografij in predstavitvenih filmčkov pri promociji doživetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji


Informacije na tel.:  031 649 002 ali e- pošta: sara.ketis@kgz-ptuj.si

Prijavnica in celotno vabilo je dosegljivo tukaj.

Prijavnica je dosegljiva tukaj.


Na skupščini izvolili nove člane organov LAS Haloze

Člani LAS Haloze so na volilni skupščini v Podlehniku, 15.3.2022 izvolili nove člane organov LAS Haloze.

Novi predsednik je  Brane Kolednik.

V upravni odbor so bili izvoljeni:

Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč) in Nina Lozinšek (Občina Podlehnik) iz javnega sektorja.

Ivan Kramer (Vinogradništvo Kramer, Videm pri Ptuju), Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p., Podlehnik) in Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Videm pri Ptuju) iz ekonomskega sektorja.

Brane Kolednik (Športna zveza Občine Videm, Videm pri Ptuju), Gorazd Šeruga (posameznik, Podlehnik) in Stanislav Brodnjak (posameznik, Cirkulane) iz zasebnega sektorja.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:

Ana Petrovič (Občina Cirkulane)- članica, Aleksandra Žuran (Občina Gorišnica)- nadomestna članica iz javnega sektorja 

Mateja Težak (Haložanka d.o.o., Zavrč)- članica, Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p., Majšperk)- nadomestna članica iz ekonomskega sektorja

Anton Bratušek (Turistično društvo Cirkulane)- član, Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)- nadomestna članica iz zasebnega sektorja.


Starim članom v organih LAS Haloze se zahvaljujemo za odlično sodelovanje, novim pa čestitamo in se nadejamo uspešnega skupnega dela.