Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v tednu med 22. in 30. avgustom organiziralo in medijsko podprlo Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov.

Vabljeni vsi upravičenci do sredstev za različne naložbe, prejemniki sredstev iz LAS Haloze in tudi upravičenci, vključeni v ukrepe M9 Skupine in organizacije proizvajalcev, M10 KOPOP, M11 Ekološko kmetovanje, M13 OMD,  in upravičenci iz naslova drugih ukrepov PRP 2014–2020 ter vključeni v projekt LIFE TO GRASSLANDS.
*opomba: Projekt mora biti zaključen oz. morajo biti že vidni prvi rezultati projekta.

Promocija bo vezana na Program razvoja podeželja 2014–2020 in pri projektu lahko sodelujejo vsi upravičenci do teh sredstev. Prijavijo se lahko vsi . 
V okviru dogodka boste vsi prijavljeni imeli možnost predstavitve svoje dejavnosti, izpeljane naložbe, organizirati degustacije, oglede, delavnice, pohode …

Vsi prijavljeni za predstavitev poskrbite sami. Prav tako bodo vsi dogodki na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov morali slediti Higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

MKGP bo v okviru Mreže za podeželje poskrbel za medijsko promocijo. 

Zainteresirani se prijavite tako, da izpolnite obrazec in ga pošljete na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Prijave se zbirajo do 10. 8. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.

Prijavni obrazec je na voljo TUKAJ.

Soglasje za uporabo fotografij je na voljo TUKAJ. 


Okrogla miza: Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz

Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja v sodelovanju s KGZS Zavodom Ptuj in Območno enoto KGZS Ptuj organizira okroglo mizo

"Kako ohraniti kmetije na težje pridelovalnem območju Haloz"


Okrogla miza bo potekala v petek, 17. julija 2020 ob 10.30 uri v prireditvenem prostoru podjetja Gastro d.o.o. v Kočicah (Kočice 61b, 2287 Žetale).

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Cvetko Zupančič, predsednik KGZS
- Peter Pribožič, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu Ptuj

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Projekt NAŠA DRAVA odobren

Projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami NAŠA DRAVA je bil potrjen s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru 5. javnega razpisa za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Partnerstvo na nivoju projekta sestavljajo 8 slovenskih LAS in 2 hrvaški LAS, ki imajo pod svojim okriljem vključene še člane znotraj posamezne LAS. V operacijo je skupno vključenih 45 partnerjev.

Cilji projekta so:

  • Razvoj skupnega naravovarstvenega turistično športnega produkta, in 5 zvezdičnega doživetja
  • Trajnostna raba prostora – ohranjanje biotske raznovrstnosti
  • Zmanjšanje razraščanja tujerodnih invazivk, odstranjevanje ambrozije in drugih alergenih rastlin
  • Vzpostavitev rezervacijskega sistema – Aplikacija Drava bike
  • Nakup opreme za izvajanje organiziranih spustov po Dravi
  • Obnova čigre- turistične ladjice in nakup opreme za izvajanje avdio-vodenih ogledov naravnih vrednot po Dravi,
  • Vzpostavitev pogojev za nastanek sistema izposoje e -koles vzdolž Drave
  • Razvoj in implementacija doživljajskih vsebin na in ob Dravi
  • Vzpostavitev trajnostnega poenotenega sistema upravljanja z Dravo kot naravnim virom
Lokalno partnerstvo v LAS Haloze sestavljajo poleg LAS in vodilnega partnerja LAS Haloze PRJ HALO še občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk.

Projekt je tik pred začetkom izvajanja, tako da več informacij vsebini projekta in aktivnostih še sledi.Ena od aktualnih zgodb povezanih z Dravo je tudi izjemno število gradov ob Dravi, med njimi tudi haloški lepotec grad Borl, ki se počasi prebuja iz več desetletij propadanja.

Delovanje LAS Haloze med 2014 in 2020

Vodilni partner LAS Haloze - PRJ Halo je v torek, 26.5.2020 ob 9. uri za medije in za zainteresirano javnost pripravil predstavitveno video konferenco o delovanju LAS Haloze v obdobju 2014-2020, na kateri so bili predstavljeni rezultati doseganja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze in razvojne usmeritve v sklopu Partnerstva za razvoj Haloz. 

Ogledate si lahko predstavitev z video konference 
in sporočilo za javnost.
Dopisna skupščina LAS Haloze

Sklicujemo DOPISNO SKUPŠČINO LAS Haloze,

ki bo trajala od 8.5.2020 do 20.5.2020


Dnevni red: 
1. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
2. Poročilo NO o morebitnih pritožbah
3. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP ESRR – november 2019


Spoštovani člani LAS Haloze,
vsled situacije s korona-virusom in posledično prepovedjo zbiranja, v skrbi za naše/vaše zdravje sklicujemo dopisno sejo SKUPŠČINE LAS Haloze na podlagi sklepa št. 33, ki ga je na svoji 4. seji sprejel upravni odbor LAS Haloze, ki je potekala v obliki video konference dne, 22.4.2020.

V teh dneh ste/boste prejeli po navadni pošti vabilo, gradivo in glasovalno izjavo.

V kolikor ste član LAS Haloze in gradiva niste prejeli, pokličite vodilnega partnerja PRJ HALO na T: 02 795 32 00 ali pošljite mail na las.haloze@halo.si. Na iste kontakte se obrnite za kakršna koli vprašanja v povezavi s skupščino, glasovanjem, ali drugimi aktivnostmi LAS Haloze.

Glasovalne izjave z označeno vašo voljo pričakujemo nazaj do vključno 20.5.2020 na naslednje možne načine:
- po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,
- razločno skenirano ali fotografirano po e-pošti na las.haloze@halo.si,
- lahko prinesete osebno in vržete v nabiralnik.

Izjave so veljavne:
- če pri vsakem sklepu označite, če ste ZA ali PROTI sklepu ali se izločate iz glasovanja,
- če so datirane in lastnoročno podpisane s strani člana samega oz. v primeru, če je član LAS Haloze organizacija, pa s strani zastopnika organizacije v LAS Haloze, 
- v primeru, da ste z operacijo povezani, zanjo ne morete glasovati, zato se morate pri tistem sklepu izločiti iz glasovanja; v kolikor niste prepričani, ali se morate izločiti, lahko kontaktirate vodilnega partnerja.

Gradiva- priloga vabilu, poslano po navadni pošti:
- Kratko poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
- Sklep nadzornega odbora LAS Haloze glede pritožb
- Kratka predstavitev projektov
- Lista operacij, ki jih upravni odbor predlaga skupščini v potrditev
- Glasovalna izjava s tremi sklepi