Javno povabilo za sodelovanje v partnerskih projektih na območju LAS Haloze

Vabimo vas k sodelovanju pri partnerskih projektih, ki se pripravljajo na območju LAS Haloze.

Gre za različne vrste projektov:
EKSRP
Odprt je Javni poziv za projekte sodelovanja med LASi iz EKSRP.
Rok: 28.2.2020
% sofinanciranja: 85% upravičenih stroškov
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 24.1.2020.

ESRR I
V okviru SLR pa imamo opredeljen projekt sodelovanja na temo samooskrbe na našem območju v okviru ESRR.
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.

ESRR II
Odprt je Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019
Rok za prijavo je podaljšan na 3.3.2020
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.


V nadaljevanju je objavljenih nekaj predlogov projektov.

Če imate svojo idejo za projekt in bi radi našli partnerja, izpolnite prazen obrazec, ki je objavljen TUKAJ.

Če se želite priključiti k že predlaganem projektu, pošljite na mail (naziv projekta, ki vas zanima, katere aktivnosti v okviru projekta bi izvajali in okvirno vrednost).

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na T: 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Za predstavitve posameznih projektov in odgovarjanje na vprašanje bomo organizirali več delavnic:
1. V torek 21.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
2. V torek 28.2.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
3. V torek, 28.2.2020 ob 17. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56

PREDLOGI OBSTOJEČIH PROJEKTOV (se sproti osvežuje):
1. Gastronomija in kulinarika
2. Drava
3. Klopotec
4. Samooskrba (ESRR)Podaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - ESRR november 2019

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - ESRR november 2019 in sicer

se rok podaljša do 3.3.2020 do 12. ure.Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 25.2.2020.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.


Na skupščini izvoljeni novi člani organov LAS Haloze

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze) je potekala 25.11.2019 v Gorišnici.

Na skupščini so člani potrdili spremembe v Strategiji lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020, poročila o stanju projektov, o delu vodilnega partnerja in poročilo s 5. slovenskega podeželskega parlamenta. Izvedena je bila tudi razprava o izvajanju Partnerstva za razvoj Haloz (po Uredbi o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike- »obmejna problemska območja«) ter sprejete usmeritve za nadaljevanje dela.

Glavna točka skupščine pa so bile volitve novih članov v organe LAS Haloze za obdobje 2019-2021.

Po izvedenih volitvah so bili v organe LAS Haloze izvoljeni:

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor:
- iz javnega sektorja: Matic Šinkovec, Nina Horvat, Evelin Makoter Jabločnik,
- iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak, Franc Mlakar, Jožef Šmigoc,
- iz zasebnega sektorja: Stanislav Brodnjak, Edvard Hojnik, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
- iz javnega sektorja Miran Krajnc (nadomestni član Simona Bauman),
- iz ekonomskega sektorja Stanko Dernikovič (nadomestni član Mateja Težak),
- iz zasebnega sektorja Ivan Božičko (nadomestni član Anton Bratušek).
Na JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je prispelo 19 vlog

Javni poziv LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil odprt od 10.10. do 29.11.2019. V roku je na poziv prispelo 19 vlog.
Od ponedeljka, 2.12.2019 so vloge v postopku administrativnega pregledovanja. Tiste vloge, ki niso administrativno popolne, bodo v teh dneh prejele poziv za dopolnitev. Rok za dopolnitev bo predvidoma 15 dni, skladno z ZUP.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.
Volilna skupščina LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,
ki bo v ponedeljek, 25.11.2019 ob 17.00  uri 
v kulturni dvorani v stavbi Občine Gorišnica 
(Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica).

Predlagani dnevni red skupščine:
1. Uvodni pozdrav
2. Seznanitev in potrditev spremembe v Strategiji lokalnega razvoja Haloze
3. Potrditev poročil o izvajanju programa LAS Haloze v 2019
    a. Stanje na projektih
    b. Delo vodilnega partnerja dec. 2018 – avg. 2019
    c. Izvedba 5. slovenskega podeželskega parlamenta, 8.,9. oktober 2019
    d. Izvajanje Partnerstvo za razvoj Haloz (po uredbi obmejna problemska območja)
4. Volitve v organe LAS Haloze
5. Razno

Vabilo na skupščino je tukaj.
Vabljeni!


Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR- november 2019

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil 
Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- 
ESRR- november 2019

Vloge je možno oddati do petka, 31.1.2020 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen.
Prva delavnica bo:
- 3.12.2019 ob 11. uri v konferenčni dvorani Občine Majšperk

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.