Predstavitev rezultatov EIP Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe


Predstavitev rezultatov projekta: Vodnik dobre prakse tal v vinogradih (*.pdf)

V ponedeljek, 4.12.2023 je bila v okviru projekta EIP »Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« izvedeno usposabljanja za kmetijska gospodarstva, v soorganizaciji KGZS Zavoda Ptuj, kot vodilnega partnerja in Vinarske zadruge Haloze.

V dvorani KGZ Ptuj je bila predstavitev različnih oskrb tal pod trtami, brez uporabe herbicidov in predstavitev pomena biotske raznovrstnosti v vinogradništvu.

V nadaljevanju je bila predstavljena oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete. Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek.

Na lokaciji Vinogradništva kmetije Frešer in vinogradništva kmetije Gorjup je potekala predstavitev kmetije in dobrih praks, kjer so bila poskusnega polja s predstavitvojo strojnega parka.

Na turistični kmetiji Pungračič pa so bile predstavljene vsebine in rezultati projekta: 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Modri pinot– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja, parametre kakovosti in organoleptično oceno vin sorte Sauvignon– FKBV, Borut Pulko, Janez Valdhuber 

- vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon - KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš 

- delavnica pokušanja vin- – FKBV, Janez Valdhuber.


Več utrinkov iz delavnice tukaj.


   

Kandidacijski postopek za volitve v organe LAS Haloze za 2023-2025

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 8/24 dopisni seji sprejel sklep o podaljšanju roka sprejema kandidacijskih listov do petka, 19.01.2024. Na osnovi prejetih predlogov ni prispelo dovolj predlogov predstavnikov javnega sektorja v nadzorni odbor LAS Haloze iz tega razloga se podaljšuje rok za sprejem kandidacijskih izjav in listov. 

Upravni odbor LAS Haloze je na svoji 6 seji, dne 22.11.2023 sprejel časovnico in potrdil roke za izvedbo redne volilne skupščine LAS Haloze. Skladno z ustanovnimi akti LAS Haloze  in volilnim postopkom za LAS Haloze se volitve v organe LAS Haloze izvedejo vsake dve leti in sicer voli se:

- predsednika LAS,
- 3 člane iz ekonomskega sektorja, 3 člane iz zasebnega/civilnega sektorja in 3 člane javnega sektorja (skupaj 9 članov UO LAS Haloze). 
-3 člane nadzornega odbora in 3 nadomestne člane v nadzorni odbor.

Izpolnjene kandidacijske izjave se sprejemajo do petka, 19.1.2024 na sedežu LAS Haloze pri vodilnem partnerju PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali preko e-pošte na las.haloze@halo.si.

Volilno pravico in možnost kandiranja imajo le člani LAS Haloze. Seznam članov se nahaja na spodnji povezavi in vas vabimo, da do sklica volilne skupščine pregledate in po potrebi uredite vaše članske podatke.

V LAS Haloze se lahko včlanite preko pristopne izjave tukaj. Pogoji za članstvo v LAS Haloze so naslednji:

- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LAS Haloze (Občine: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk)
- pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS Haloze 2021-2027,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027 ali
- nevladna organizacija v javnem interesu, ki deluje na območju LAS Haloze 2021-2027.

Pravna osebo v LAS oziroma organih LAS zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko
razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.

Volilna skupščina bo predvidoma izvedena v mesecu januarju 2024. Točen datum in lokacijo sporočimo še naknadno.


Volilni postopek za LAS Haloze

Seznam članov LAS Haloze po sektorjih na december 2023

Pristopna izjava v LAS Haloze

Kandidacijski list s soglasjem za člana v organe LAS Haloze (potrebno oddati do 10.1.2024 podaljšan rok do 19.1.2024)Čezmejno srečanje LAS Haloze (SLO) in LAG Sjeverozapad (HR)


V četrtek, 7.12.2023 je na povabilo Grada Lepoglava bilo organizirano čezmejno srečanje predstavnikov občin iz LAS Haloze ter občin LAG Sjeverozapad na tematiko možnosti čezmejnega sodelovanja v novem programskem območju. LAS Haloze in LAG Sjeverozapad sta sosednja LAS-a, ki jih od vstopa Slovenije v Schengensko območje pa vse do vključitve Hrvaške v to območje bilo zelo oteženo aktivno sodelovanje na nivoju posameznih deležnikov kakor tudi lokalnih skupnosti. Danes te ovire ni več in s tem se odpirajo številne možnosti medsebojnega sodelovanja. 

Tajnik LAG Sjeverozapad Emil Tkalec in Jernej Golc, vodilni partner LAS Haloze sta predstavila razvojne strategije obeh LAS-ov. Oba sta izpostavila, da se obe strani soočajo s podobnimi izzivi, od depopulacije prebivalstva, strmih terenov za obdelavo kmetijskih površin in razdrobljenostjo le teh, opuščanjem kmetijskih površin in probleme povezane s statusom problemskih obmejnih območjih. 

Iz LAS Haloze so se srečanja udeležili predstavniki vseh občin: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk ter iz sosednje Hrvaške obmejne občine zraven Grada Lepoglava še Bednja, Cestica in Donja Voča.

V zaključkih so udeleženci srečanja pohvalili organizacijo in posebej izpostavili pomembnost sodelovanja na ravni lokalnih skupnosti in s tem omogočiti in vzpodbujati sodelovanje vseh deležnikov iz obeh strani meje. Naslednje srečanje bo na območju LAS Haloze z namenom še okrepiti sodelovanje in medsebojno povezovanje pri reševanju skupnih izzivov na področju razvoja podeželja. 

Sporočilo za javnost Brojne mogućnosti prekogranične suradnje u novom programskom razdoblju (*.pdf)

Tonska izjava (*.mp3), LAS Haloze, Jernej Golc

Tonska izjava (*.mp3), Gradonačelnik Lepoglave Marjan Škvarić