Urnik dogodkov - izdelava SLR LAS Haloze 2014-2020


Urnik dogodkov LAS Haloze do oddaje Strategije lokalnega razvoja (SLR)
Rezervirajte si termine, vabila za posamezne delavnice/ dogodke bomo objavili naknadno.
    

Datum
Ura
Kraj- lokacija izvedbe
Namen
Ponedeljek, 05.10.2015

20.00

Gorišnica – v kulturni dvorani
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin
Torek,
06.10.2015

09.00

Videm pri Ptuju– v klubski sobi na občini
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na vinogradništvu
Petek,
09.10.2015

10.00

Žetale – v sejni sobi občine
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na javnem sektorju
Petek,
09.10.2015

18.00

Podlehnik – v prostorih osnovne šole
Delavnica za izdelavo SLR s poudarkom na kulturni dediščini
Ponedeljek,
12.10.2015

19.00

Zavrč – v kulturni dvorani
Delavnica za izdelavo SLR in predavanje Michaela Fenda, leader managerja iz Vulkanlanda
Četrtek,
15.10.2015

19.00

Majšperk – v mali dvorani Kulturno poslovnega centra
Volilna skupščina LAS Haloze
Ponedeljek,
19.10.2015
16.00
Cirkulane – v večnamenski dvorani
Predstavitev strategije –
prisotni: državna sekretarka Tanja Strniša in drugi predstavniki MKGP in MGRT
Torek,
27.10.2015

18.00

Podlehnik
Skupščina - potrditev strategije

Vabljeni !

Ustanovna skupščina LAS Haloze 2014-2020

16.9.2015 smo izvedli ustanovno skupščino Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze), ki se je je udeležilo 40 članov LAS Haloze.

Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Uvodni pozdrav in izvolitev organov skupščine
2. Predstavitev Uredbe CLLD
3. Pogodba o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze
4. Volitve začasnih organov LAS
5. Predlog poslovnika dela LAS Haloze in njegova potrditev
6. Predstavitev volilnega postopka
7. Določitev postopka izbora vodilnega partnerja
8. Predstavitev načrta aktivnosti do oddaje Strategije lokalnega razvoja (rok: 31.10.2015)
9. Razno
a. Primeri dobrih praks
b. Obrazec za vpis projektnega predloga
c. Festival LAS
d. Slovenski podeželski parlament

Linki na javno dostopna gradiva so zgoraj.

Najpomembnejši sklepi skupščine so:

1. Izvoljen je bil začasni predsednik in upravni odbor (UO) LAS Haloze, ki ima mandat do izvolitve predsednika in upravnega odbora po volilnem postopku LAS Haloze.
Predsednik je:
- Matic Šinkovec, direktor občinske uprave Občine Majšperk.
Člani UO pa so:
- Milica Simonič Steiner, direktorica občinske uprave Občine Žetale
- Mira Hvauc, predstavnica zadruge POZAMA
- Zvonko Korpič, predsednik Društva za ohranjanje dediščine Haloz

2. Na skupščini so člani potrdili poslovnik LAS Haloze, volilni postopek in način izbire vodilnega partnerja.
Predstavitev načrta aktivnosti do oddaje Strategije lokalnega razvoja
1. Objava poziva v članstvo LAS Haloze (izvedeno 8.7.2015 in je v teku)
2. Vzpostavitev pogodbenega partnerstva (skupščina I.), izvedeno 16.9.2015
3. Objava povabila za oddajo projektnih predlogov za pripravo strategije, izvedeno 17.9.2015
4. Izvajanje vsebinskih tematskih delavnic na terenu (po občinah / po tematikah), september, oktober 2015
5. Izvolitev organov LAS Haloze (skupščina 2), predvidoma med 10. in 15. oktobrom 2015
6. Javne predstavitve strategije, druga polovica oktobra 2015
7. Priprava programa sodelovanja na ESRR oktober 2015
8. Potrditev strategije (skupščina 3), predvidoma med 20. in 25. oktobrom 2015
9. Oddaja vloge 31.10.2015 na CLLD

Vsebinsko delo:
Urejanje baze članov in informiranje po e-pošti, spletna stran, FB skupina LAS Haloze
Priprava dokumentacije, pogodbe, aktov in eRegistra
Izdelava strategije in obdelava projektnih predlogov
Sodelovanje na Slovenskem podeželskem parlamentu
Sodelovanje na festivalu slovenskih LAS, Naravna in kulturna dediščina, kot priložnost za razvoj podeželja
Vsebinska priprava programov sodelovanja na ESRR sredstva

Vse podrobne informacije in datumi delavnic/skupščin bodo objavljeni na spletni strani in poslani članom po e-pošti, zato spremljate obvestila na e-pošti. Če še niste člani in želite biti informirani in/ali aktivno sodelovati, se včlanite. Obrazec za včlanitev je tukaj. Potrebno ga je izpolniti in poslati po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Vabljeni, da se nam pridružite v Javni skupini na fb: Lokalna akcijska skupina Haloze.