10 na skupščini LAS Haloze potrjenih operacij oddanih na AKTRP

Skupščina LAS Haloze je potekala 18. februarja 2020 v Cirkulanah.
Po zaključenih postopkih ocenjevanja, izbora in pritožb so člani LAS Haloze na skupščini potrdili 10 operacij za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o operacijah si lahko preberete tukaj.

Od skupščine naprej je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala preveritev pravilnosti, transparentnosti in skladnosti postopkov izbora operacij z Uredbo CLLD in drugimi predpisi, ki jih moramo pri tem upoštevati. MKGP v postopkih LAS Haloze ni ugotovil nepravilnosti.
Po prejemu zapisnika nadzora 11.3.2020 smo pričeli s pripravo vlog za oddajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Tako smo do petka, 20. marca 2020 vseh 10 vlog oddali v aplikacijo e-kmetija in poslali vloge tudi po navadni pošti na AKTRP.Brez osebnih stikov

Spoštovani,

zaradi zagotavljanje zdravja zaposlenih in vas naši uporabniki, smo sprejeli ukrepe, da do preklica ne sprejemamo strank osebno. Še vedno pa nam lahko pošljete mail na las.haloze@halo.si in vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Med 9. in 13. uro pa nas lahko tudi pokličete na št. 02 795 32 00.

Vse aktualne informacije bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

Ostanite doma, da bomo vsi varni in upoštevajte navodila pristojnih.

Ekipa LAS Haloze

Vloge na JP LAS Haloze ESRR november 2019

Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019 je bil odprt od 15.11.2019 do 3.3.2020. V roku so na poziv prispele 4 vloge.
Vloge, ki niso administrativno popolne, so v teh dneh prejele poziv za dopolnitev.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.

Glede na zdravstvene razmere, bo ocenjevalna komisija vloge lahko ocenila, saj je to samostojno delo, ki ga opravi vsak sam.
Nadaljnji postopek pa bo odvisen od razmer.