Javna razprava Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8 "Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom".

Gradiva so objavljena na spletni strani PRP tukaj.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena. Rok za izpolnitev ankete se izteče 25. 11. 2020.

Anketa je dostopna na: https://mkgp.1ka.si/a/125954

Člane LAS Haloze in zainteresirane z območja Haloz vabimo k skupni javni razpravi, ki jo bomo organizirali preko video konference v ponedeljek, 23.11.2020 med 8.30 uro in 10. uro. Na osnovi zbranih predlogov bomo poslali skupne predloge.

Vašo udeležbo predhodno najavite na elektronski naslov las.haloze@halo.si