Vsebine za projekte sodelovanja med LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim objavilo 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Na območju LAS Haloze trenutno izvajamo 2 projekta sodelovanja z drugimi LASi.

Da bi se dobro pripravili na trenutno odprti javni razpis in pripravili vsebine, ki nam bodo vsem na območju LAS Haloze prinesle kar največ koristi in zadovoljstva, 

vas vabimo na e-delavnico Priprava vsebin za projekte sodelovanja med LASi, ki bo v sredo, 8. 12. 2021 ob 13. uri preko MS Teams.

Vabimo vas, da prispevate s svojimi idejami in pobudami pri pripravi vsebin. 

Sodelujete lahko 

na delavnici, tako da pošljete mail na las.haloze@halo.si za prijavo na delavnico do 8.12.2021 do 12. ure; s povratnim sporočilom dobite povezavo na delavnico. 

da na kratko opišete svojo idejo in pošljete do 20. decembra 2021 na las.haloze@halo.si in vas bomo kontaktirali.


Vabljeni k sodelovanju