Pomoč kmetijam pri upravljanju s suhimi travišči aplikacija "Moj travnik"

V četrtek, 4.7.2024 je v Halozah potekala delavnica pod nazivom "Kmet uči kmeta", ki je potekala v sklopu EIP projekta Kmetovanje za ohranjanje vrsto pestrih travišč. Na delavnici je PRJ HALO skupaj s projektnima partnerjema Zavodom RS za varstvo narave in KGZS Zavodom Ptuj predstavil, kako v praksi testno izvajajo nov rezultatsko usmerjen ukrep »BK. 15 Ohranjanje suhih travišč«. Barbara Stupan iz Zavoda RS za varstvo narave  je predstavila suha travišča, Jelka Brdnik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj je podrobneje predstavila izpolnjevanje terenskega obrazca v mobilni aplikaciji »Moj travnik«. Mobilna aplikacija je namenjena kmetijam katere s pomočjo aplikacije, rastline na travniku razvrstijo med pozitivne indikatorje, negativne indikatorje ali kot kukavičke - orhideje. Aplikacija s pomočjo predhodno narisanega poligona s strani botanika naredi preračun uspešnosti ohranitve vrsto pestrega travišča.

V nadaljevanji je Jernej Golc predstavil upravljanja Naravnega parka Haloze - Čerinovo, ki deluje kot kmetijsko gospodarstvo v sklopu pašne skupnosti po agroekoloških načelih kot ekološko kmetijstvo s produkti iz sheme kakovosti gorski proizvod. V nadaljevanju so udeleženci degustirali kozje sire kmetije Bedrač proizvedene iz senenega mleka in suhih travišč. Na terenu v Trdobojcih je potekala praktična predstavitev mobilne aplikacije "Moj travnik". 

Za več informacij o možnosti uporabe mobilne aplikacije "Moj travnik" in usmerjenem ukrepu BK. 15 Ohranjanja suhih travišč" se lahko kmetije obrnejo na Jelko Brdnik iz KGZ Ptuj ali obiščete spletno stran tukaj ali spremljate FB stran tukaj

Foto utrinki iz delavnice
 


Delavnica - Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

 V letih 2021 do 2023 je na območju Vinorodne Štajerske bil zabeležen velik porast karantenske bolezni vinske trte zlate trsne rumenice.

Na delavnici bodo predstavljeni:

- Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice,
- prepoznavanje simptomov zlate trsne rumenice, 
- prepoznavanje ameriškega škržatka,
- prepoznavanje simptomov ESCE,
- demonstracija dendrokirurgije vinske trte

Delavnice se bodo izvajale:

v četrtek 11.07.2024 ob 10. uri v Parku dediščine Cirkulane

in v četrtek, 11.7.2024 ob 12.30 uri v Dravinjskem Vrhu 40, vinogradi Ivana Kramer (krožišče Dravinjski Vrh - Vareja).

Vabilo na delavnico in več informacij (*.pdf)V javni razpravi pravilnik in merila za razpise LAS Haloze

V sklopu izvajanja aktivnosti Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 so v pripravi različni dokumenti, ki so potrebni pred prvo objavo javnih pozivov za projekte LAS Haloze. Z namenom, da v pripravo dokumentov vključimo čim širši krog deležnikov na območju LAS Haloze, dajemo v javno razpravo naslednja dva dokumenta: 

- Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze 2021-2027

- Merila za izbor projektov LAS Haloze 2021 - 2027

Rok za posredovanje predlogov je do četrtka, 11.7.2024 na elektronski naslov las.haloze@halo.si. Za morebitna pojasnila nas lahko tudi pokličete na 02 795 32 00.

Oba dokumenta sta v preverjanju v LEADER/CLLD pisarni ter bosta v nadaljevanju šla v potrditev na UO LAS Haloze ter kasneje še na skupščini LAS Haloze. Študijski krožek varnost v prometu

V sklopu izvajanja aktivnosti študijskih krožkov - Vse življenjsko učenje v Klubu Halonga organizirajo dve srečanji na tematiko varnost v cestnem prometu. 

1. Srečanje na karting poligonu AMZS v Slovenija vasi v soboto, 6.7.2024 ob 16. uri
Zagotavljanje varnosti pri izvajanju rekreativno športnih aktivnosti. Predstavitev programa Karting in motošportni center AMZS. Praktična vožnja s kartom. Vabilo in več informacij tukaj

2. Srečanje v Centru varne vožnje AMZS v Vranskem v sredo, 17.7.2024 ob 8.30 uri
Osvežitev znanja, varna vožnja, krožišča, avtocesta, reakcijska in varnostna razdalja, zaviranje in umikanje oviram,... Praktična vožnja. Vabilo in več informacij tukaj.