Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja od kmeta do kmeta


Projekt EIP z naslovom Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta se osredotoča na zmanjšanje vpliva kmetijstva na biodiverziteto kmetijske krajine, natančneje na ohranjanje  in  izboljšanje  stanja  ter  trajnostnega  upravljanja vrstno pestrih travišč (Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov, na štirih območjih Nature 2000).

Glavni  cilj  projekta  je  v  praksi  na  vsaj  sedmih  izbranih  kmetijskih  gospodarstvih  in  dveh  dodatnih  lokacijah travišč testno preizkusiti možnost izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa za vrsto pestra travišča.

S projektom EIP bomo prispevali k dolgoročnemu cilju preprečevanja opuščanja rabe in/ali preveč intenzivno rabo travišč z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč in kako jih ohranjati z ekstenzivnim upravljanjem (z zmerno pašo, pozno košnjo ter visokodebelnimi sadovnjaki brez FFS in gnojenja) ter tako prispevali k večjemu vpisu in učinkovitost ukrepa SKP, ki podpira ohranjanje vrsto pestrih travišč.

Več o projektu in sporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.

Projekt lahko spremljaš tudi na FB strani tukaj

Partnerji projekta:  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (vodilni partner), PRJ Halo Podeželsko razvojno jedro. Univerza v Mariboru. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo Gorjanske Košenice; Kmetijska  gospodarstva:  Branko Korez, Vida Bratušek, Ana Črnivec, Andraž Rumpret, Dejan Lorber, Jože Kreže, Jože Volaj


Ukrep M16 – Sodelovanje 
Podukrep št. 16.5 – Podpora za skupno ukrepanje in blaženje podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksamMednarodna konferenca Gorska območja in gorski proizvodi

Vabimo vas na tematsko konferenco Gorska območja – gorski proizvodi, s katero želimo širiti vedenje edinstvenih značilnosti pomena gorskih območij za proizvodnjo hrane s specifičnimi gorskimi značilnostmi.

Gorska območja in gorski proizvodi
ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 10. uri
v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor

Udeležba na tematski konferenci je brezplačna in bo potekala na hibridni način za vse udeležence je potrebna predhodna prijava na elektronskem obrazcu tukaj.Video predstavitve iz konference so dosegljive na povezavi Gorska območja in gorski proizvodi930 – 1000

Sprejem udeležencev

 

 

Pozdravni uvodni nagovori soorganizatorjev:

-          Naravni park Haloze – Čerinovo

-          dr. Branko Kramberger, dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede

-          mag. Andreja Komel, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 

Ključni izzivi gorskih območij v Evropi


Izobraževanje o gorskih območjih - izziv za podiplomske študente.

Primer “gorski modul” na ISARA,

dr. Audrey Vincent, ISARA Agro school for life, Lyon, Francija


Obravnavanje gorskih območij doma in v EU
,

dr. Andreja Borec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze Maribor


Izvajanje neobvezne oznake kakovosti »Gorski proizvod« v različnih članicah EU
,

Guillaume Corradino, EUROMONTANA, Evropsko združenje za gorska območja, Belgija

 

 

Gorski proizvod neobvezna navedba kakovosti za gorske izdelke

 

Zakonske podlage za gorska območja v Sloveniji,

Jernej Golc, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro

 

Neobvezna navedba kakovosti Gorski proizvod,

dr. Lucijan Cencič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Primeri dobrih praks v Sloveniji z navedbo Gorski proizvod,

-          Ekološka kmetija Klavž, Črna na Koroškem

-          Kmetija Kajžer, Ribnica na Pohorju

 

 

Vprašanja in pobude s strani udeležencev konference

 

1200

Pogostitev v avli z izdelki z neobvezno navedbo kakovosti gorski proizvod


Za več informacij o konferenci se lahko obrnete na info@halo.si / 02 795 32 00.Spust po Dravi: Markovci - Borl - Zavrč

Foto: Sam Strauss | www.dravabike.si

Bogastvo potencialov reke Drave, ki smo jih odkrivali in raziskovali 

v okviru projekta sodelovanja Naša Drava, 

želimo predstaviti kot turistični produkt, zato vas

vljudno vabimo na 

spust po Dravi, ki se bo odvijal v soboto, 3. septembra 2022, 

s pričetkom v Novi Vasi pri Markovcih za gasilskim domom.


Relacija:

MARKOVCI - BORL - ZAVRČ

Program:

 • 9.00 do 10.30  zbiranje udeležencev spusta z zajtrkom na lokaciji Nova vas pri Markovcih
 • 11.00 start spusta po Dravi, 
 • 15.00 pristanek in zaključek spusta na lokaciji pred mejnim prehodom v Zavrču 
 • 15.00 prikaz izpiranja zlata na Dravi, na mestu pristanka
 • 15.30 malica za udeležence spusta na dvorišču Dvorca Zavrč
Parkiranje: vsi udeleženci svoja vozila iz štartnega mesta (Nova vas pri Markovcih) prestavite na parkirišče ob nogometnem igrišču v Zavrču, od koder bo organiziran prevoz nazaj na start spusta. Po zaključku spusta prevoza na štartno mesto ne bo. 
 
Prijave so obvezne zaradi mejnega območja in zagotavljanja čezmejne varnosti ter zaradi organizacije dogodka (plovila, prevozi, malica, ipd.). Prijavo pošljite preko elektronske prijavnice (ki je tukaj) najkasneje do 31.08.2022.

Informacije o plovilih, zahtevnosti, poteku spusta ipd. dobite pri Športnem društvu Pure Sport na e-naslovu: info@puresport.si ali na gsm 041 604 300 Jure Čuček.

Veselimo se srečanja z vami.

LAS Haloze
LAS Bogastvo podeželja

Foto: Jernej Golc


Odličen uspeh vinarjev iz vinorodnega podokoliša Haloze na Vino Slovenija GR-2022

Na ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona 2022 so v sodelovanju z Vinarsko zadrugo Haloze sodelovali vinarji iz Haloz: Vinogradništvo Ivan Kramer, Vinotoč Gorjup, Vina Zavec, Vina Kotolenko, Mirjana in Matej Rebernišek in Kmetija AS Arnečič in osvojili 5 zlatih medalj in 5 srebrnih medalj, kar je odličen uspeh za vinarje kakor za vinorodni podokoliš Haloze, ki ga je vsebinsko opisal v svojih številnih strokovnih objavah, rojak rojen v Cirkulanah v Halozah, mag. Zdenko Rajher.

mag. Zdenko Rajher (25.10.1938 - 18.7.2022)

»Začetki vinogradništva v Halozah segajo že v obdobje, ko so tu živeli Kelti, nadaljnji razvoj je zasluga Rimljanov. Pomembno vlogo za razvoj vinogradništva v Halozah ima za trto nadvse ugoden vpliv panonske klime, s kakršno se lahko pohvalijo najslavnejše evropske vinorodne pokrajine. Poletna temperatura vzdrži tudi v zgodnji jeseni, kar je ugodno za zorenje grozdja, tudi za dobivanje vin iz prezrelega grozdja s plemenito plesnijo. Geološko podlago predstavljajo laporji, deloma peščenjaki in apnenci, ki so za razvoj vinogradniških tal ugodni.

Haloška vina so v veliki meri kakovostna in vrhunska bela vina, večinoma sortna. Značilnost haloških vin je lepa barva, bogat buket in aroma ter harmoničnost. Prevladujejo sorte: laški rizling, sauvignon, šipon, chardonay, beli in sivi pinot, traminec, rumeni muškat. Poleg prijetnih svežih mladih vin z rodnimi in cvetličnimi aromami ne manjka tudi odličnih izredno bogatih vin posebne zrelosti in načina trgatve (pozne trgatve, izbori, ledena vina).«


Vinarji iz vinorodnega podokoliša Haloze na Vino Slovenija GR-2022

Zlata medalja
Sauvignon, suho, 2021, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sauvignon jagodni izbor, sladko, 2017, Vinotoč Gorjup
Rumeni muškat, polsuho, 2021, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sauvignon blanc, 2021, Vina Zavec
Laški rizling, suho, 2021, Vina Kotolenko


Srebrna medalja
Laški rizling, suho, 2021, Vinogradništvo Ivan Kramer
Šipon, suho, 2019, Vinotoč Gorjup
Ranina, suho, 2021, Kmetija AS Arnečič
Majska penina rumeni muškat, polsuho, Mirjana in Matej Rebernišek
Sauvignon, polsuho, 2021, Vina KotolenkoV prvi katalog živilskih izdelkov Na(j)prej lokalno! je vključeno 172 produktov

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. V sodelovanju treh sosednjih lokalnih akcijskih skupin (LAS Haloze, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja) smo združili moči sodelovanja v projektu pod nazivom Na(j)prej lokalno! in skupaj s ponudniki izdali prvi katalog živilskih izdelkov v obliki časopisa na območju omenjenih LAS-ov, ki je namenjen potrošnikom.

Na osnovi javnega poziva se je odzvalo 58 proizvajalcev živilskih izdelkov, ki so izpolnjevali pogoje za vključitev v katalog in so potrdili sporazum o vključitvi. Skupaj je vključenih 172 živilskih proizvodov z navedbo prodajne cene, fotografijo in kratkim opisom živila. Izdelke je možno dobiti pri ponudnikih, navedenih po abecednem vrstnem redu na zadnji strani kataloga. Dostopnost izdelkov na drugih prodajnih mestih se lahko preveri pri posameznem ponudniku. Nekatera živila so vključena v spletno prodajo preko spletne tržnice www.jemdomace.si.

Namen kataloga živilskih izdelkov Na(j)prej lokalno! je informiranje lokalnih prebivalcev o vrhunskih in kvalitetnih živilskih proizvodih z lokalnega območja s poudarkom na živilih, ki so vključeni v različne sheme kakovosti v Sloveniji in na EU ravni. Tako je vključenih 10% živil, ki imajo certifikat ekološko kmetijstvo. 40% vseh vključenih živil pa je vključenih v druge sheme kakovosti, kot so: Izbrana kakovost Slovenije, Zaščitena tradicionalna posebnost, Seneno – pridelano brez silaže in brez GSO, Priznano tradicionalno poimenovanje, Zaščiteno geografsko poreklo ter Gorski proizvod.

V katalogu so živila predstavljena v devetih skupinah:

 • meso in mesni izdelki, 
 • sadnje in zelenjava, 
 • izdelki iz kravjega in kozjega mleka, 
 • moke, kruh in pekovski izdelki, 
 • namazi, prigrizki, olja, kisi
 • vina iz Vinorodnega podokoliša Haloze,
 • vina Štajerska Slovenija, 
 • sokovi, pijače,
 • med, najboljše iz sveta čebel.

Več lahko preberete v sporočilu za javnost tukaj.

Prenesi katalog v PDF (5Mb) obliki tukaj.


Katalog lokalnih produktov.