Razvoj kmetijstva in napredek na območjih OMD za kmetovanje


V sklopu 37. tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja bo v ponedeljek, 28.11.2022 od 15, ure naprej predstavljena tematika razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki (kamor spadajo tudi gorska območja) za kmetovanje. 

Srečanje poteka sicer na Bledu možno pa bo spremljaje preko video povezave. Potrebne so predhodne prijave na povezavi tukaj

Celoten program je dosegljiv tukaj

Program na tematiko razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki: 

15:00 Gorska območja - značilnosti in politike gorskih območij / Andreja Borec, red. prof. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

15:20 Spodbujevalni ukrepi za OMD v Sloveniji in njihovi učinki / Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije 

15:40 Posodobitev in nadgradnja metodologije za točkovanje kmetij v OMD / Silvester Kranjec, MKGP

16:00 Varovanje domačih živali pred napadi velikih zveri / Anton Zavodnik, KGZS - Zavod LJ 

16:10 Ohranitev in vzpostavitev suhih travišč na OMD območjih / Peter Pribožič, KGZS - Zavod PT s sodelavci JSKS 

16.20 Varna raba kmetijske tehnike na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo / Martin Mavsar, KGZS - Zavod NM

16.30 Vinogradništvo na OMD območjih in delo JSKS / Mojca Mavrič Štrukelj, KGZS - Zavod NG s sodelavci JSKS 

16.40 Izziv OMD kmetij pri koriščenju sredstev iz investicijskih razpisov / Marjana Avberšek, KGZS - Zavod CE , Mira Kambič Štukelj, KGZS - Zavod NM s sodelavci JSKS 

16:50 Pristopi k prenosu znanja na OMD / Ana Novak, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

17:00 Izzivi učinkovitega delovanja javne službe kmetijskega svetovanja / Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS 

Primer dobre prakse iz Avstrije "Kmet uči kmeta"

Konec oktobra je delovna skupina (Evropskega inovacijskega partnerstva) EIP - Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč sodelovala na delavnici pod nazivom "Kmet uči kmeta", ki je potekala v Kloster Wernberg. V Avstriji je leta 1951 bilo 432.848 kmetij, ki so povprečno obdelovale 9,4 ha zemljišč. Leta 2016 pa le 162.018 kmetij, ki so povprečne velikosti 19,7 ha. V tem času imajo v Avstriji 877.016 ha manj kmetijskih zemljišč, kot leta 1951. 

Kako se v Avstriji lotevajo reševanja teh izzivov ? Enega od primerov je predstavil Sebastian, ki ima v najemu in upravljanju zemljišča od Kloster Wernberg. Več info je dosegljivo na www.vielfalt-am-betrieb.at


Delovno srečanje za pripravo Interreg razpisov na območju Haloz


V občini Majšperk je dne, 10.11.2022 potekalo srečanje med predstavniki haloških občin ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z namenom dobre priprave projektov v naslednjem finančnem obdobju do leta 2027.

Območje Haloz spada v obmejna problemska območja in imajo možnost sodelovanja v programih Interreg s tremi državami: Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo.

S strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so bili predstavljeni ključni poudarki pri izvajanju čezmejnih programov, ki morajo upoštevati potrebe vseh deležnikov, dobrem sodelovanju in partnerstvu, uvajanju novosti v okolje in prinašanju koristi. Pomembno je iskanje sinergije med deležniki na širšem območju

Prve razpise lahko pričakujemo v mesecu decembru 2022.

V sklopu aktivnosti delovanja Lokalne akcijske skupine Haloze smo pričeli z zbiranjem idejnih predlogov ter iskanjem potencialnih partnerjev tako znotraj območja LAS Haloze in upravičenega območja Slovenije, kakor s sosednjimi državami, ki bi želeli sodelovati pri pripravi projektnih predlogov na omenjene Interreg razpise. Pobude za sodelovanje in aktivnosti s katerimi bi želeli sodelovati lahko pošljete na info@halo.si ali pokličite na 02 75 32 00.


Delavnica za možnosti avtodomarskega turizma v Halozah


V sklopu projekta "Promocija Turistične destinacija Haloze – VISIT HALOZE" bo organizirana delavnica za spoznavanje AVTODOMARSKEGA TURIZMA, ki se bo odvijala:

 v sredo, 23. 11. 2022 v Zavrču, Bar pri Veseliču (Turški Vrh 51, 2283 Zavrč) s pričetkom ob 10.30 uri. 

Na delavnici boste spoznali kakšen tip gosta so avtodomarji, kakšni tipi postajališč za avtodome obstajajo, kamping in karavaning trendov 2022 ter spregovorili o trajnostnem avtodomarstvu. Po predstavitvi bo sledila praktična delavnica ogleda avtodoma na parceli in z njim povezane storitve. 

Delavnica se bo trajala predvidoma do 12.00 ure. 


Potrebne so predhodne prijave zbiramo do torka, 22. 11. 2022 na mail: info@visithaloze.com ali na telefon 040 779 722.

Vabilo in več informacij je tukaj


Martinovanje Haloze 2022


Martinovanje je največji praznik za vinogradnike v Halozah, saj se takrat mošt spremeni v vino. Po tradiciji vinogradniki ob martinovem povabijo vse pridne delovne roke, ki so skozi leto pomagale pri delih v vinogradu. Posebno pozornost se tudi posveti haloškemu klopotcu, ki se ga pospravi iz vinograda in se ga obvaruje pred varuhi klopotcev. Namreč haloški klopotec mora po tradiciji biti pospravljen iz vinograda najkasneje, do 11.11.2022.

Program Martinovanja Haloze 2022 obsega preko 24. dogodkov in je dostopen v koledarju na www.martinovanje.haloze.org.

V sklopu projekta Visit Haloze bodo organizirani tudi posebni avtobusni prevozi po dveh linijah iz Ptuja v Haloze v terminih od 4.11.2022 do 6.11.2022 in 11.11.2022 do 13.11.2022. 

Sporočilo za javnost Visit Haloze je dosegljivo na povezavi tukaj