Leader za mlade

Program CLLD/LEADER v sklopu evropskega leta mladih, 10. maja 2022, ob 10. uri organizira spletni dogodek namenjen mladim na podeželju - društvom mladih in mladinskim organizacijam, ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja. 

Na spletnem dogodku bo potekala predstavitev: 
- pristopa LEADER za mlade,
- dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine in izvedenih projektov za mlade,
- možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 - možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER in
- možnost za odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.

Več o dogodku najdete na povezavi.

Vabljeni.Vabilo na obeležitev vseevropskega dneva travniških sadovnjakov v Naravni park Haloze-Čerinovo


V petek, 29. 4. 2022 je vseevropski dan travniških sadovnjakov namenjen ohranjanju in ozaveščanju neprecenljive biotske pestrosti rastlinskih in živalski vrst travniških sadovnjakov.

Na ta dan bo v Naravnem parku Haloze - Čerinovo potekala prostovoljska akcija s predstavitvijo različnih del v mladem visokodebelnem sadovnjaku. 

V mladem travniškem sadovnjaku v Naravnem parku Haloze- Čerinovo raste več kot 200 sadnih dreves različnih starih sort. 

Zaradi ustrezne organizacije izvedbe je obvezna predhodna najava udeležbe.

Več o dogodku, program in prijavnico na dogodek najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.


Skupna seja članov organov LAS Haloze za mandat 2019-2021 in mandat 2021-2023

V sredo, 20. 4. 2022 smo na Janškem Vrhu izvedli skupno sejo članov organov LAS Haloze upravnega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023, nadzornega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023 in ocenjevalne komisije mandat 2019-2021.

V preteklih dveh letih so vsi organi LAS Haloze opravili vse potrebne naloge, kljub epidemiji. Večino sej smo opravili preko spleta, dobro in pravočasno.

V marcu smo izvedli volitve in izvolili nove člane organov LAS Haloze.

Na skupni seji je bila izvedena konstitutivna seja upravnega odbora in nadzornega odbora v novi sestavi. Podano je bilo poročilo o delu v preteklih dveh letih; seznanili smo se z okvirno časovnico za novo programsko obdobje.

Vsi prisotni so izrazili svoje mnenje o delu v preteklem mandatu, ali o izvedenih projektih, opozorili na nekatere težave in predlagali izboljšave v prihodnje.

Ob zaključku srečanja smo se seznanili s projektom dobre prakse: Vzpostavitev restavracije Janževina, in okušali odlično lokalno kulinariko.

Več utrinkov najdete tukaj.

Vabilo na izobraževanje Vinska senzorika in retorika I. in II. stopnja

LAS Dobro za nas in RIC Slovenska Bistrica, skupaj z LAS Bogastvo podeželja (kot vodilnim partnerjem) in LAS Haloze, sodelujeta v projektu Na(j)prej lokalno. Glavni cilj projekta je spodbujanje povezovanja različnih deležnikov na področju samooskrbe, krepitev lokalnih blagovnih znamk, spodbujanje samooskrbnih verig na lokalnem in regionalnem trgu ter vključitev ponudnikov v spletno tržnico www.jemdomace.si. 

V okviru projekta bodo izvedene izobraževalne delavnice za ponudnike hrane in pijače.

TEMA IZOBRAŽEVANJA:  Vinska senzorika in retorika I. in II. stopnja
KDAJ: 4. (I. stopnja) in 9. maj 2022 (II. stopnja), predvidoma ob 17.uri.
KJE: v prostorih Društva vinogradnikov Ritoznoj (Trg svobode 7, 2310 Slovenska Bistrica).
IZVAJALEC: Zavod SloVino.

Izobraževanje: Vinska senzorika in retorika 1. stopnja, 4. maj 2022, predavateljica Tadeja Vodovnik Plevnik

Izobraževanje zajema: 

Predavanje vrhunskega strokovnjaka na temo:
zaznavanja vina
opisovanja vina,
delavnica s kovčkom arom – osnovne pozitivne zaznave;

Izobraževalna delavnica s strokovno vodeno pokušnjo 10 različnih vin:
bela vina,
rose vina,
rdeča vina,
predikatno vino.

Prijava za izobraževanje Vinska senzorika in retorika 1. stopnja - 4. maj 2022, Slovenska Bistrica – povezava do google obrazca.

Izobraževanje: Vinska senzorika in retorika 2. stopnja, 9. maj 2022, predavateljica dr. Tatjana Košmerl.

Izobraževanje zajema:

Predavanje vrhunskega strokovnjaka na temo:
zaznavanja vina,
opisovanja vina,
delavnica - zaznava osnovnih pomanjkljivosti, napak in bolezni vin.

Izobraževalna delavnica s strokovno vodeno pokušnjo 10 različnih vin:
mirna vina (bela, rdeča, barikirana, oranžni stil),
peneča vina,
arhivsko vino.

Prijava za izobraževanje Vinska senzorika in retorika 2. Stopnja – 9. maj 2022, Slovenska Bistrica – povezava do google obrazca

Prijave so možne do 28. 4. 2022 oziroma do zapolnitve mest. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, vas prosimo, da se prijavite čimprej, saj je število mest omejeno.

Vključijo se lahko ponudniki z območja delovanja partnerskih LAS-ov, in sicer LAS Bogastvo podeželja (občine: Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, MO Ptuj in Trnovska vas), LAS Dobro za nas (občine: Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica) in LAS Haloze (občine: Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale).

Več na: Izobraževanji VINSKA SENZORIKA IN RETORIKA I. IN II. STOPNJA ali na telefonski številki 041 735 588 (TIC Slovenska Bistrica).

 Vabljeni. 


Povabilo za vključitev živilskih izdelkov v prodajni časopis Na(j)prej lokalno!


 LAS Haloze, LAS Bogastvo podeželja in LAS Dobro za nas, izvaja projekt Na(j)prej lokalno s ciljem, da se ozavesti ponudba lokalnih
prehrambnih proizvodov in najde pot do končnega kupca.

Vljudno vas vabimo, da se vključite v projekt, znotraj katerega bodo vaši produkti del skupne promocije in vzpostavljenih prodajnih verig lokalne ponudbe hrane in pijače, kot so npr.: vino, mesni izdelki, mlečni izdelki, sokovi, žgane pijače, pekovski izdelki, marmelade, namazi, domače testenine,….

V ta namen bo v obliki tiskanega časopisa izdelan skupni katalog živil,  v katerem bo objavljena fotografija in cena vašega proizvoda/ov, naziv proizvajalca in informacija o možnosti nakupa. Časopis bo izšel v večji nakladi po znotraj naše regije. Vsi izdelki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za prodajo živil.

Hkrati je želja, da se vaši proizvodi vključijo na spletno stran www.jemdomace.si.

Vsi zainteresirani ponudniki izpolnite prijavnico za produkt/e, ki jih želite vključiti. Prijavnico najdete tukaj.

Prijavite zbiramo do zasedbe prostora v časopisu.

 Več o projektu najdete na: Na(j)prej lokalno.

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. Pišete nam lahko na: las.haloze@halo.si ali pokličete na T: 02 795 32 00.