Najava Javnega poziva za pridelovalce in predelovalce hrane za vključitev v aktivnosti projekta Na(j)prej lokalno!

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze je pridelovalcev in proizvajalcev hrane relativno veliko, žal pa jih večina lokalnega prebivalstva ne pozna. 

Eden glavnih razlogov za sodelovanje so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu, smo združili vse obstoječe resurse v smislu, da na podlagi predhodno že uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u, razširimo še na drugi dve območju LAS vključenih v partnerstvo.

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca. 

Projekt je namenjen ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke. Na osnovi objavljenega javnega poziva se lahko vključijo v aktivnosti projekta do zasedbe mest oziroma najkasneje do 31.1.2022. 

Ključne aktivnosti zajemajo razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila, vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice, vzpostavitve novih prodajnih poti ter prodajo in trženje skozi skupni katalog izdelkov. 

Za posameznega vključenega deležnika se bo izdelala analiza obstoječe embalaže, za posamezne sklope živil se bodo izdelali klišeji/vzorci za embalažo, pri čemer se bodo upoštevali najnovejše smernice ekološke uporabe, trajnosti, minimalnih vplivov embalaže na okolje, zakonodajne zahteve pri označevanju in uporabo privlačnega designa embalaže. 

Izdelan bo skupni katalog izdelkov v obliki elektronskega časopisa in promocijskega prodajnega tiskanega časopisa. Ponudnikom bo na organiziran način (ureditev fotografij, tekstov) omogočen oz.  vzpostavljen prodajni kanal preko spletne prodajne internetne platforme www.jemdomače.si ter drugih brezplačnih sistemov prodaje in katalogov živil.

Vabimo vas na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv bo objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si. Organizirali pa bomo še več delavnic s predstavitvijo javnega poziva, urnik lahko spremljate na omenjeni spletni strani.

V oktobru so že potekale aktivnosti povezovanja deležnikov v kratko verigo za meso iz drobnice. V četrtek, 21.10.2021 je bila v Kulturni dvorani Občine Zavrč predstavitev reje drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, v petek, 22.10.2021 pa v prostorih Šolskega posestva Turnišče - ŠC Ptuj prikaz konfekcioniranja mesa drobnice. 

Več utrinkov je tukaj.Izvajanje operacije Naša Drava na območju LAS Haloze

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na in ob reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarja pogoje za nova delovna mest. Potenciale smo prepoznali v lokalnih akcijskih skupinah in povezali kar 45 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške in skupaj zastavili enovito operacijo sodelovanja Naša Drava, ki jo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in partnerji; na našem območju so to občine Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk, ki so pristopile k projektu.

    

V okviru operacije je bila izdelana idejna zasnova za vstopno izstopna mesta na reki Dravi in Dravinji. V občinah Zavrč, Podlehnik in Majšperk so kupili e-kolesa in navadna kolesa ter postavili e-kolesarnice. V občinah Gorišnica in Cirkulane so vzpostavili počivališča za kolesarje in pohodnike. V Cirkulanah je bila izdelana tudi informacijska tabla z vsebinami o reki Dravi in gradu Borl. V naslednjih mesecih sledi še nekaj aktivnosti na nivojih lokalnih skupnosti in veliko skupnih aktivnosti na nivoju celotnega partnerstva, ki bodo šle predvsem v smeri dviga prepoznavnosti območja ob Dravi in kreiranja skupni produktov, ki bodo obiskovalce usmerjale od Drave v notranjost, v našem primeru v Haloze.

     

V septembru smo se na območju Lokalne akcijske skupine Haloze posvetili predvsem kulturni dediščini ob Dravi, predvsem gradovom in dvorcem.

Ker se zavedamo, da so naši otroci tisti, ki bodo za nami prevzeli skrb nad dediščino preteklih rodov. Če želimo, da jo bodo imeli radi, jo spoštovali, obnavljali in vzdrževali, jim moramo dediščino približati in jih naučiti, da je to nekaj zelo pomembnega. V sodelovanju z Osnovno šolo Cirkulane Zavrč in Slovenskim konzervatorskim društvom smo na obeh lokacijah (Zavrč in Cirkulane) izvedli kulturni dan Grajski svet ob Dravi in pripravili vsebine, ki so jim približale našo bogato dediščino. Del dediščine so preko različnih delavnic spoznavali v učilnicah, drug del pa ob neposrednem srečanju z njo.

     

Predavanje Svet ob reki Dravi; gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij smo organizirali tudi za vse zainteresirane. Predaval je gospod Srečko Štajnbaher in nam prikazal neizmerno bogastvo gradov in dvorcev, ki ga imamo ob reki Dravi. Občina Zavrč je predavanje, ki je potekalo v prijetnem vzdušju dvorca Zavrč, tudi posnela (dostopno dostopno tukaj).

 

Ob tej priliki je nastala tudi priložnostna razstava Svet ob Dravi, ki se bo lahko selila na različne lokacije ob Dravi in širše. Prva jo gosti Občina Zavrč.

   

V okviru operacije Naša Drava želimo opozoriti, da imamo ob Dravi neizmerno bogastvo gradov in dvorcev. Zadnji čas je, da izkoristimo to bogastvo in prepoznamo dolino reke Drave kot dolino gradov in damo dediščini mesto, ki ji pripada, ob enem pa jo vključimo v ponudbo trajnostnega turizma. V naslednjih korakih operacije bo prav to naš cilj.

Sonja Golc, vodja projekta pri LAS Haloze

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti


Vabimo vas na predstavitev rezultatov EIP projekta »Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti«, ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. Predstavitev bo zajemala vpliv različnih tehnologij reje na klavne lastnosti in kakovost mesa drobnice, ravnanje z živalmi pred zakolom in vpliv hlajenja in zorenja na kakovost mesa drobnice. 

V nadaljevanju vam bomo predstavili predvidene aktivnosti vzpostavitve kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice s katero želimo povezati ključne deležnike med rejci drobnice, klavnicami, mesarijami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje iz mesa drobnice.

Dogodek bo potekal v četrtek, 21. 10. 2021 ob 10. uri
v dvorani občine Zavrč (Goričak 6, 2283 Zavrč).

Program:
Vpliv različnih tehnologij reje na klavne lastnosti in kakovost mesa
viš. pred. dr. Angela Cividini

Ravnanje z živalmi pred zakolom
viš. pred. dr. Angela Cividini

Vpliv hlajenja in zorenja na kakovost mesa drobnice
asist. dr. Mateja Lušnic Polak

Aktivnosti vzpostavitve kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice
Jernej Golc
Svet ob Dravi

Vabimo vas na predstavitev gradov ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške. 

Gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi 

s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij.


Predavanje bo potekalo v četrtek, 16. septembra 2021 ob 19. uri

zunaj v parku Dvorca Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Vabljeni!

Za lažje spremljanje si prinesite kakšno sedalo, pa tudi odeja ne bo odveč.

V primeru dežja bo predavanje v dvorcu.


Dogodek organizira Lokalna akcijska skupina Haloze (las.haloze@halo.si)  

v okviru projekta sodelovanja 19.3 Naša Drava 

v sodelovanju z Občino Zavrč in Slovenskim konservatorskim društvom, 

predaval bo Srečko Štajnbaher.


Pri izvedbi dogodka bomo upoštevali navodila NIJZ.
Dodatna delavnica za prijavo na JP LAS Haloze ESRR

Delavnica je prestavljena na 14. uro!

**************


Približuje se rok za prijavo na javni poziv LAS Haloze ESRR junij 2021, ki je 15. septembra 2021 do 12. ure.

Pripravili smo dodatno delavnico za pomoč pri prijavi na javni poziv. Na delavnici bomo odgovarjali na konkretna vaša vprašanja v povezavi z izpolnjevanjem obrazca, doseganjem ciljev iz strategije, s pogoji prijave oz. potrebnimi prilogami.

Delavnica bo potekala v obliki video konference v ponedeljek, 30. avgusta 2021 ob 12. uri preko MS Teams. Prijava na delavnico je obvezna na mail las.haloze@halo.si, vsi prijavljeni boste približno uro pred delavnico na vaš e-naslov prejeli povabilo s povezavo na delavnico.

Če želite, lahko skupaj s prijavo na delavnico pošljete tudi vprašanja, na katera bomo na delavnici odgovorili. Odgovore bomo v posplošeni obliki objavili tudi na spletni strani javnega poziva tukaj.

Če v projektu, ki ga pripravljate, iščete dodatne partnerje, lahko pošljete kratek opis projekta, ki ga bomo objavili na spletni strani LAS Haloze z navedbo, da se iščejo partnerji.Udeležba na sejmu AGRA

Predstavniki LAS Haloze smo letos sodelovali na dveh dogodkih na AGRI v Gornji Radgoni.

24. avgusta 2021 je bilo Bilateralno srečanje slovenskih in francoskih lokalnih akcijskih skupin. Na dogodku smo izmenjali osnovne informacije in dogovorili o nadaljnji izmenjavi predlogov in idej za morebitne projekte sodelovanja.

25. avgusta 2021 pa je v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala okrogla miza Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji.
Podaljšan rok za prijavo na JP LAS Haloze ESRR

Obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Haloze na dopisni seji potrdil podaljšanje roka za oddajo vlog na JP LAS Haloze ESRR junij 2021 do 15. septembra 2021 do 12. ure.

Javni poziv z razpisno dokumentacijo in gradivi iz pretekle delavnice je objavljen tukaj.

Dodatna delavnica za predstavitev razpisne dokumentacije in pomoč pri pripravi vlog bo v ponedeljek, 30. avgusta 2021 ob 12. uri na sedežu LAS Haloze v Cirkulanah 56. Delavnica bo potekala po veljavnih navodilih NIJZ in Vlade RS. Prijava na delavnico je obvezna vsaj 3 dni prej na mail las.haloze@halo.si ali na telefon 02 795 32 00.
Predstavitev projektov LAS Haloze ministru Počivalšku

V sklopu vladnega obiska v Podravju 30. 6. 2021 nas je obiskal minister za gospodarstvo Zdravo Počivalšek na gradu Borl. V sklopu obiska si je minister ogledal investicijo v delno obnovo gradu Borl. Na stojnicah pa smo mu predstavili projekta, v katerih je partner Občina Cirkulane, in se na območju LAS Haloze trenutno izvajajo v sklopu CLLD in sta sofinancirana preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za projekta:

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Turistična destinacija HalozeSklicujemo skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze,

ki bo v četrtek, 8. 7. 2021 ob 17:30

v Dvorani Občine Podlehnik


Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav

2. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – januar 2021

3. Poročilo NO o morebitnih pritožbah

4. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – januar 2021

5. Predstavitev odprtega javnega poziva LAS Haloze ESRR - junij 2021

6. Razno


Celotno vabilo najdete tukaj.


Prosimo člane LAS Haloze za zanesljivo udeležbo.


Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR- junij 2021

 PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil 

Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- 
ESRR- junij 2021

Vloge je možno oddati do ponedeljka, 16. 8. 2021 do 12. ure.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen.
Prva delavnica bo:
- 12. 7. 2021 ob 10. uri preko videokonference

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.Razprava Zeleni turizem za prihodnost Evrope


Evropa Direct Podravje vabi k sodelovanju na razpravi Zeleni turizem za prihodnost Evrope, s čimer v lokalnem okolju odpira dialog o prihodnosti Evrope. Razprava bo potekala v ponedeljek, 14. junija 2021 med 18.00 in 19.00 uro na gradu Ormož (Kolodvorska cesta 9, 2270 Ormož).

V razpravi bodo sodelovali:

- Jerneja JUG JERŠE, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji;
- Andrej VRŠIČ, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož;
- Danijel VRBNJAK, mag. posl. ved, župan Občine Ormož in
- Ksenija FLEGAR, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na MGRT.

Teme razprave bodo razvoj turizma znotraj območja Natura 2000, ohranjanje biodiverzitete, evropski zeleni dogovor, oblikovanje in vključevanje lokalno pridelane hrane v turistične ponudbe, razvoj lokalnih blagovnih znamk, lokalni projektih izvedeni iz sredstev EU, digitalizacija in IKT rešitve, vpliv Covid-19 na lokalni turizem ter možnosti njegovega zelenega okrevanja s pomočjo sredstev instrumentov EU.

Dogodek bo izpeljan v sklopu decentraliziranih dogodkov in je objavljen na platformi https://futureu.europa.eu/. Platforma je vozlišče konference o prihodnosti Evrope. Nudi vam priložnost, da se oglasite in poveste, v kakšni Evropi želite živeti, da sooblikujete našo prihodnost. V razpravo bomo vključili ideje, ki so jih Evropejke in Evropejci na platformi že podali, ter vas povprašali kaj o njih menite vi? Na platformi bomo po koncu dogodka objavili skrbno zapisane predloge, ki jih boste tekom razprave delili z nami.

Dogodek bo mogoče v živo spremljati tudi preko Facebook Live na strani EUROPE DIRECT Podravje, kjer boste lahko v komentarjih izrazili svoje mnenje na obravnavane teme, z nami delili vašo idejo ali gostom razprave zastavili vprašanje.

Vsa predhodna vprašanja, na katere bi želeli v razpravi slišati odgovor nam posredujete po elektronski pošti europedirect@zavodpip.si.

Celotno vabilo na dogodek je dosegljivo tukaj

Publikacija Dediščina Zavrča je izdana

V okviru projekta Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma (CLLD, ESRR), ki ga izvajajo Občine Cirkulane, Gorišnica in Zavrč, je Občina Zavrč izvedla raziskavo o kulturni dediščini na njenem območju. 

Obdelali so štiri teme:

Na delavnicah je med domačini vladalo veliko zanimanje. Delavnice so bile posnete in si jih lahko ogledate na zgornjih povezavah. Vsebine raziskav pa so namenjene predvsem razvoju kulturnega turizma.

Na tiskovni konferenci v dvorcu Zavrč so 25. maja 2021 aktivnosti in publikacijo, ki je nastala kot rezultat projekta, predstavili javnosti.


Foto: Mateja Golc

Foto: Tatjana Mohorko
 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Objavljen je 4. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Vlogo je možno oddati od 24.5.2021 do porabe sredstev. 

Namen ukrepa je odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku. Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Več informacij o razpisu
Razpisna dokumentacija Minister dr. Podgoršek na ogledu LASovih projektov v Halozah

V petek, 23. 4. 2021 je minister dr. Jože Podgoršek obiskal Haloze.

V dopoldanskem delu se je v Rogatcu sestal s župani občin LAS Haloze (Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk) ter Rogatec in Makole. 

V popoldanskem delu se je srečal še z drugimi člani LAS Haloze. Na Janškem Vrhu smo mu predstavili projekt sodelovanja Razvoj ekološke kmetije Ajda, ki predstavlja projekt sodelovanja med Ekološko kmetijo Ajda, podjetnikom Francem Mlakarjem in Ljudsko univerzo Ptuj. Vinogradniki Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. so mu predstavili izvedeni projekt nakup mobilne polnilne linije in načrte za prihodnost.

S strani ministra in vodje CLLD pisarne na MKGP gospe Aline Cunk Perklič so bila predstavljena izhodišča za naslednjo finančno perspektivo in usmeritve kmetijske politike v prihodnje.

Sporočilo za javnost MKGP najdete tukaj.


Foto: Sonja Golc


Foto: Luka Kočevar, MKGP