Vsebine za projekte sodelovanja med LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim objavilo 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Na območju LAS Haloze trenutno izvajamo 2 projekta sodelovanja z drugimi LASi.

Da bi se dobro pripravili na trenutno odprti javni razpis in pripravili vsebine, ki nam bodo vsem na območju LAS Haloze prinesle kar največ koristi in zadovoljstva, 

vas vabimo na e-delavnico Priprava vsebin za projekte sodelovanja med LASi, ki bo v sredo, 8. 12. 2021 ob 13. uri preko MS Teams.

Vabimo vas, da prispevate s svojimi idejami in pobudami pri pripravi vsebin. 

Sodelujete lahko 

na delavnici, tako da pošljete mail na las.haloze@halo.si za prijavo na delavnico do 8.12.2021 do 12. ure; s povratnim sporočilom dobite povezavo na delavnico. 

da na kratko opišete svojo idejo in pošljete do 20. decembra 2021 na las.haloze@halo.si in vas bomo kontaktirali.


Vabljeni k sodelovanju
Na prodajnih policah meso jagnjetine iz Haloz

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta sodelovanja LAS/ESRR/CLLD pod nazivom Na(j)prej lokalno izvajamo aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice. Aktivnosti so usmerjene v povezovanje ključnih deležnikov med rejci drobnice na območju Haloz, klavnicami in mesarijami, testnimi kuhinjami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje mesa drobnice.

Tako so na prodajne police prispeli prvi konfekcionirani izdelki iz mesa drobnice. Jagnjeta so bila rojena na kmetijah v Halozah in bila na paši prosta reja na strmih traviščih v sklopu Pašne skupnosti Haloze – Čerinovo. V sklopu prodajne verige so zaklana v klavnici KZ Rače in razkosana in konfekcionirana v Mesariji Kokol d.o.o. iz Dolan.

V nadaljevanju želimo vzpostaviti dolgoročno kratko prodajno verigo med rejci drobnice v Halozah, KZ Rače, mesarijo Kokol in potrošniki jagnjetine. 

Cilj aktivnosti je omogočiti večjo dostopnost jagnjetine potrošnikom v manjših kosih in posledično rejcem drobnice vzpostaviti nove prodajne poti s ciljem izboljšanja ekonomičnosti reje drobnice na strmih traviščih v Halozah, kar bo imelo posledice zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah.

Naročila je možno izvesti tudi preko spleta na povezavi tukaj


  


Uspešno zaključeni projekti ESRR

Na območju LAS Haloze so se v preteklem in letošnjem letu izvajali trije partnerski projekti, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsi trije so uspešno zaključeni!

V septembru in oktobru 2021 so bili vsi trije zahtevku uspešno oddani na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V drugem tednu novembra 2021 so bili vsi trije zahtevki tudi potrjeni. Zaprošena sredstva iz ESRR pa so bila za 2 projekta že izplačana, za 3. pa sredstva pričakujemo v kratkem.

Vsi trije projekti prinašajo veliko dodano vrednost na celotnem območju LAS Haloze in se dotikajo področja razvoja turizma v smeri trajnostnega turizma, varovanja in interpretacije kulturne dediščine, medgeneracijskega sobivanja in rekreacije.

Predstavitev projektov si lahko preberete spodaj.

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Prispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.


Turistična destinacija Haloze

Medgeneracijski urbani parkPrispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.
  


Skupščina LAS Haloze bo izvedena v dopisni obliki brez volitev

Spoštovani člani LAS Haloze

zaradi zdravstvene situacije v državi je upravni odbor LAS Haloze na dopisni seji dne, 11.11.2021 sprejel sklep, da se skupščina LAS Haloze izvede dopisno.

Pri tem se volitve ne izvedejo, saj jih dopisno ni možno izvesti. Volitve bodo razpisane ponovno, takoj ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala.

Za skupščino, ki bo izvedena dopisno, boste vsi člani prejeli po navadni pošti vabilo za skupščino z dnevnim redom in obrazložitvijo predlaganih sklepov. Priložen bo glasovalni list, na katerem boste izrazili svojo voljo glede potrditve/ali ne predlaganih sklepov in ga vrnili na LAS Haloze.

  

Še informacija glede volitev in članstva v LAS Haloze:

Volitve bodo razpisane ponovno, ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala. Ob tem bo zopet razpisan rok, v katerem boste poslali kandidacijske liste. Veljavne kandidacijske liste, ki so prispele v roku po tem razpisu volitev, se prenesejo v naslednje volitve.

Pri tem je treba opozoriti, da lahko na volitvah v organe LAS Haloze kandidirajo le člani LAS Haloze, se pravi tisti, ki imajo na dan razpisa volitev urejeno članstvo v LAS Haloze. Poleg razpisa volitev vsi člani prejmete tudi seznam članov LAS Haloze.

Postopek včlanjevanja v LAS Haloze poteka tako, da pošljete Pristopno izjavo za včlanitev v LAS Haloze na sedež LAS (original). Članstvo potrdi upravni odbor na svoji naslednji seji.

V kolikor razmišljate o včlanitvi v LAS Haloze, o kandidiranju za člane v organih LAS, se lahko zdaj še včlanite in bo UO na naslednji seji potrdil vaše članstvo.


Ostanite zdravi in vse dobro !
Kratka prodajana veriga za meso drobnice iz Haloz

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta sodelovanja LAS/ESRR/CLLD pod nazivom Na(j)prej lokalno izvajamo v PRJ Halo podeželsko razvojno jedro aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice. Aktivnosti so usmerjene v povezovanje ključnih deležnikov med rejci drobnice na območju Haloz, klavnicami in mesarijami, testnimi kuhinjami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje mesa drobnice. 


V mesecu oktobru smo v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Rače, ki v sklopu kratke verige izvaja storitveni zakol jagnjet, Mesarijo Kokol, ki izvaja storitveno razkosanje, konfekcioniranje, vakumiranje in pakiranje v manjše kose različne produkte iz mesa jagnjet, rejci drobnice ter Jožetom Zalarjem izdelali tehnološke usmeritve razkosanja mesa za uporabo v gastronomiji in domači kuhinji posameznega gospodinjstva. 

Prva verzija izdelkov bo dostopna na trgu v mesecu novembru pod blagovno znamko pašne skupnosti Naravni park Haloze – Čerinovo. 

Več informacij lahko pridobite in prve izdelke si lahko rezervirate skozi obrazec tukaj.

Zainteresirane ponudnike vabimo na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv za vključitev ponudnikov v projekt Na(j)prej lokalno je objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si.
Volitve v organe LAS Haloze

Vsi organi LAS Haloze imajo skladno s pogodbo o ustanoviti dvoletni mandat. Ta mandat se v decembru izteče, zato so pred nami spet volitve in volilna skupščina.

Skladno z Volilnim postopkom za LAS Haloze boste vsi člani LAS Haloze po e-pošti prejeli obrazec, na katerem lahko predlagate kandidata za predsednika, člana upravnega odbora ali člana nadzornega odbora LAS Haloze. Poleg bo priložen tudi seznam članov LAS Haloze. Za vsakega predlaganega kandidata je potrebno izpolniti svoj obrazec, na katerem predlagani kandidat tudi podpiše, da se strinja s kandidaturo.

Obrazec objavljamo tudi tukaj.

Hkrati vas pozivamo, da v kolikor se je pri kateri organizaciji karkoli spremenilo – odgovorna oseba ali zastopnik v LAS Haloze, vas prosimo, da to tudi pisno sporočite do 12.11.2021.

Obrazce s predlogi za kandidaturo je potrebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane) do 12.11.2021 do 12. ure.
Volilna skupščina bo potekala 23.11.2021 popoldne.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje, lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljete elektronsko sporočilo na las.haloze@halo.si.
Najava Javnega poziva za pridelovalce in predelovalce hrane za vključitev v aktivnosti projekta Na(j)prej lokalno!

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze je pridelovalcev in proizvajalcev hrane relativno veliko, žal pa jih večina lokalnega prebivalstva ne pozna. 

Eden glavnih razlogov za sodelovanje so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu, smo združili vse obstoječe resurse v smislu, da na podlagi predhodno že uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u, razširimo še na drugi dve območju LAS vključenih v partnerstvo.

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca. 

Projekt je namenjen ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke. Na osnovi objavljenega javnega poziva se lahko vključijo v aktivnosti projekta do zasedbe mest oziroma najkasneje do 31.1.2022. 

Ključne aktivnosti zajemajo razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila, vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice, vzpostavitve novih prodajnih poti ter prodajo in trženje skozi skupni katalog izdelkov. 

Za posameznega vključenega deležnika se bo izdelala analiza obstoječe embalaže, za posamezne sklope živil se bodo izdelali klišeji/vzorci za embalažo, pri čemer se bodo upoštevali najnovejše smernice ekološke uporabe, trajnosti, minimalnih vplivov embalaže na okolje, zakonodajne zahteve pri označevanju in uporabo privlačnega designa embalaže. 

Izdelan bo skupni katalog izdelkov v obliki elektronskega časopisa in promocijskega prodajnega tiskanega časopisa. Ponudnikom bo na organiziran način (ureditev fotografij, tekstov) omogočen oz.  vzpostavljen prodajni kanal preko spletne prodajne internetne platforme www.jemdomače.si ter drugih brezplačnih sistemov prodaje in katalogov živil.

Vabimo vas na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv bo objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si. Organizirali pa bomo še več delavnic s predstavitvijo javnega poziva, urnik lahko spremljate na omenjeni spletni strani.

V oktobru so že potekale aktivnosti povezovanja deležnikov v kratko verigo za meso iz drobnice. V četrtek, 21.10.2021 je bila v Kulturni dvorani Občine Zavrč predstavitev reje drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, v petek, 22.10.2021 pa v prostorih Šolskega posestva Turnišče - ŠC Ptuj prikaz konfekcioniranja mesa drobnice. 

Več utrinkov je tukaj. 
Izvajanje operacije Naša Drava na območju LAS Haloze

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na in ob reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarja pogoje za nova delovna mest. Potenciale smo prepoznali v lokalnih akcijskih skupinah in povezali kar 45 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške in skupaj zastavili enovito operacijo sodelovanja Naša Drava, ki jo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in partnerji; na našem območju so to občine Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk, ki so pristopile k projektu.

    

V okviru operacije je bila izdelana idejna zasnova za vstopno izstopna mesta na reki Dravi in Dravinji. V občinah Zavrč, Podlehnik in Majšperk so kupili e-kolesa in navadna kolesa ter postavili e-kolesarnice. V občinah Gorišnica in Cirkulane so vzpostavili počivališča za kolesarje in pohodnike. V Cirkulanah je bila izdelana tudi informacijska tabla z vsebinami o reki Dravi in gradu Borl. V naslednjih mesecih sledi še nekaj aktivnosti na nivojih lokalnih skupnosti in veliko skupnih aktivnosti na nivoju celotnega partnerstva, ki bodo šle predvsem v smeri dviga prepoznavnosti območja ob Dravi in kreiranja skupni produktov, ki bodo obiskovalce usmerjale od Drave v notranjost, v našem primeru v Haloze.

     

V septembru smo se na območju Lokalne akcijske skupine Haloze posvetili predvsem kulturni dediščini ob Dravi, predvsem gradovom in dvorcem.

Zavedamo se, da so naši otroci tisti, ki bodo za nami prevzeli skrb nad dediščino preteklih rodov. Če želimo, da jo bodo imeli radi, jo spoštovali, obnavljali in vzdrževali, jim moramo dediščino približati in jih naučiti, da je to nekaj zelo pomembnega. V sodelovanju z Osnovno šolo Cirkulane Zavrč in Slovenskim konzervatorskim društvom smo na obeh lokacijah (Zavrč in Cirkulane) izvedli kulturni dan Grajski svet ob Dravi in pripravili vsebine, ki so jim približale našo bogato dediščino. Del dediščine so preko različnih delavnic spoznavali v učilnicah, drug del pa ob neposrednem srečanju z njo.

     

Predavanje Svet ob reki Dravi; gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij smo organizirali tudi za vse zainteresirane. Predaval je gospod Srečko Štajnbaher in nam prikazal neizmerno bogastvo gradov in dvorcev, ki ga imamo ob reki Dravi. Občina Zavrč je predavanje, ki je potekalo v prijetnem vzdušju dvorca Zavrč, tudi posnela (dostopno tukaj).

 

Ob tej priliki je nastala tudi priložnostna razstava Svet ob Dravi, ki se bo lahko selila na različne lokacije ob Dravi in širše. Prva jo gosti Občina Zavrč.

    

V okviru operacije Naša Drava želimo opozoriti, da imamo ob Dravi neizmerno bogastvo gradov in dvorcev. Zadnji čas je, da izkoristimo to bogastvo in prepoznamo dolino reke Drave kot dolino gradov in damo dediščini mesto, ki ji pripada, ob enem pa jo vključimo v ponudbo trajnostnega turizma. V naslednjih korakih operacije bo prav to naš cilj.