Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih - demonstracijski projekt

 


V sklopu demonstracijskega projekta sadjarstvo in opraševalci, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor vas vabijo na ekskurzijo pod nazivom Varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih, ki bo potekala v torek, 26.9.2023.

Govorili bodo o:

- pomenu opraševanja v sadjarstvu,
- delu sadjarjev za obstoj opraševalcev,
- pomenu divjih opraševalcev,
- pomenu medonosne čebele v Sloveniji,
- varovanju opraševalce pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
- omogočanju še več življenjskega prostora opraševalcem z zasaditvijo travniških sadovnjakov ter uporabo različnih rastlinskih mešanic v vrstah nasadov,
- ohranitvi mejic, kot pomembnega dela krajinskih značilnosti, ki prav tako veliko prispevajo k življenjskemu prostoru opraševalcev,
- pripravi hotela za žuželke, ter seveda o pomenu tovrstnih ukrepov za ohranitev opraševalcev,
- predstavitvi rezultatov zelo dobrega evropskega inovativnega projekta Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje.

Predavanje je zasnovano kot teoretični in praktični del z obiskom dveh kmetij.

Odhod izpred KGZ – Zavod Ptuj je ob 7.uri. Udeležba je za KMG-MID je brezplačna, je pa potrebna obvezna predhodna prijava (do 25.9.2023 oziroma do zasedbe mest).

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete na zadnji strani vabila. Prijavnico pošljite po običajni pošti na naslov: KGZS-Zavod MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: maja.vodopivec@kmetijski-zavod.si ali katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 228 49 47.

Vabilo, prijavnica in več informacij

Poziv turističnim ponudnikom za vključitev v program MARTINOVANJE HALOZE 2023


Občine na območju Visit Haloze: Zavrč, Cirkulane, Podlehnik, Videm, Žetale in Majšperk so objavile javni poziv ponudnikom za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023.

V letošnjem letu želijo izboljšali in še povečali organizirane krožne avtobusne prevoze tudi glede na izkazan interes turističnih ponudnikov. 

Pogoj za vključitev v program je ponudba lastnih proizvodov ali drugih - proizvedenih na območju Haloz (vina, mošt, kulinarika, hrana, organizacija prireditve-dogodka-klopotec…). 

Zainteresirani boste vključeni v skupni koledar dogodkov Martinovanje Haloze 2023, promocijo in oglaševanje ter druge skupne aktivnosti. 

Koordinacijo priprave skupnega koledarja je prevzelo Turistično društvo Ptujska Gora.

Rok za vključitev v skupni program Martinovanje Haloze 2023 je do torka, 19.9.2023 na osnovi izpolnjenega obrazca.

Za več informacij se lahko tudi obrnete na občinske uprave vključenih občin ali Miran Senčar, Turistično društvo Ptujska Gora, E-naslov: miran.sencar@tenzor.si, Tel.: 041 683 110.

Prijavni obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023 (*.pdf)

Elektronski obrazec za vključitev ponudbe v program Martinovanje Haloze 2023

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

Projekt EIP- Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete poteka v sodelovanju s 10 partnerji v Sloveniji med katerimi je Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p., Vina Zavec in Vinotoč Gorjup. Koordinacijo projekta izvaja vodilni partner KGZS Zavod Ptuj. 

Projekt zajema tri sklope:

1. Sklop: Preprečevanje erozije tal v vertikalnih nasadih z opuščanjem herbicidov

2. Sklop: Oskrba tal in brežin v terasnih sistemih z ohranjanjem biodiverzitete pomembne za ohranjanje travniških habitatov

3. Sklop: Vpliv protitočnih mrež na dozorevanje, kakovost in zdravstveno stanje grozdja ter kakovost vina

Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta, ki bo v četrtek, 7. septembra 2023 ob 10. uri na Vinotoč Gorjup, Belski Vrh 85, 2283 Zavrč.

Program predstavitve:

Pozdrav in kratka predstavitev projekta- KGZS ZAVOD PTUJ,
vodja projekta Andrej Rebernišek

Predstavitev različnih oskrb tal po trtami, brez uporabe herbicidov
KGZS ZAVOD PTUJ Andrej Rebernišek in Matej Rebernišek

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Modri pinot v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Modri pinot
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Modri pinot
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Vpliv protitočnih mrež na dinamiko dozorevanja grozdja in parametre kakovosti grozdja sorte Sauvignon v času trgatve
FKBV, Borut Pulko

Vpliv protitočnih mrež na organoleptično oceno vin sorte Sauvignon
FKBV, Janez Valdhuber

Vpliv lokacije pridelave grozdja in protitočne mreže na kemijsko sestavo vina Sauvignon
KIS, Mateja Potisek, Anastazija Jež Krebelj, Boštjan Saje, Franc Čuš

Razprava in zaključki

Vabilo in več informacij

Predstavitev projekta in rezultatov