Organi LAS Haloze 2021 - 2027

 Skupščina LAS Haloze:

Sestavljajo jo vsi člani Lokalne akcijske skupine Haloze in predstavlja najvišji organ LAS Haloze 2021-2027. Na dan 21.02.2024 ima LAS Haloze 2021-2027, 94 članov iz vseh treh sektorjev. 

Mandat (2024-2025)

Predsednik: Gorazd Šeruga
Podpredsednik: 

Upravni odbor: 
Javni sektor: Maja Kramer (Občina Žetale), Marjetka Šibila (Občina Cirkulane), Nada Kolednik (Občina Videm)
Ekonomski sektor: Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.), Janez Zavec (Zavec Family estate d.o.o.)
Zasebni sektor: Gorazd Šeruga (posameznik), Franc Plajnšek (posameznik), Zdenka Golub (posameznik)

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Tina Baštevc Zorec (Občina Podlehnik), Matic Šinkovec (Občina Majšperk) 
Ekonomski sektor: Helena Ogrizek (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)
Zasebni sektor: Aleš Celcar (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)


Mandat (2022-2023)

Predsednik: Brane Kolednik
Podpredsednica: Nina Lozinšek

Upravni odbor: 
Javni sektor: Matic Šinkovec (Občina Majšperk), Evelin Makoter Jabločnik (Občina Zavrč), (Nina Lozinšek (Občina Podlehnik) - nadomešča mag. Sebastian Toplak)
Ekonomski sektor: Ivan Kramer (Vinogradništvo Kramer), Franc Mlakar (Franc Mlakar s.p.), Jožef Šmigoc (Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.)
Zasebni sektor: Brane Kolednik (Športna zveza Občine Videm), Gorazd Šeruga (posameznik), Stanislav Brodnjak (posameznik)

Nadzorni odbor:
Javni sektor: Ana Petrovič (Občina Cirkulane), Aleksandra Žuran (Občina Gorišnica) 
Ekonomski sektor: Mateja Težak (Haložanka d.o.o.), Tanja Leskovar (Eventa Tanja Leskovar s.p.)
Zasebni sektor: Anton Bratušek (Turistično društvo Cirkulane), Lidija Domjan (Turistično društvo Zavrč)