Na skupščini izvoljeni novi člani organov LAS Haloze

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze) je potekala 25.11.2019 v Gorišnici.

Na skupščini so člani potrdili spremembe v Strategiji lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020, poročila o stanju projektov, o delu vodilnega partnerja in poročilo s 5. slovenskega podeželskega parlamenta. Izvedena je bila tudi razprava o izvajanju Partnerstva za razvoj Haloz (po Uredbi o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike- »obmejna problemska območja«) ter sprejete usmeritve za nadaljevanje dela.

Glavna točka skupščine pa so bile volitve novih članov v organe LAS Haloze za obdobje 2019-2021.

Po izvedenih volitvah so bili v organe LAS Haloze izvoljeni:

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor:
- iz javnega sektorja: Matic Šinkovec, Nina Horvat, Evelin Makoter Jabločnik,
- iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak, Franc Mlakar, Jožef Šmigoc,
- iz zasebnega sektorja: Stanislav Brodnjak, Edvard Hojnik, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
- iz javnega sektorja Miran Krajnc (nadomestni član Simona Bauman),
- iz ekonomskega sektorja Stanko Dernikovič (nadomestni član Mateja Težak),
- iz zasebnega sektorja Ivan Božičko (nadomestni član Anton Bratušek).
Na JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je prispelo 19 vlog

Javni poziv LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil odprt od 10.10. do 29.11.2019. V roku je na poziv prispelo 19 vlog.
Od ponedeljka, 2.12.2019 so vloge v postopku administrativnega pregledovanja. Tiste vloge, ki niso administrativno popolne, bodo v teh dneh prejele poziv za dopolnitev. Rok za dopolnitev bo predvidoma 15 dni, skladno z ZUP.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.