Svet ob Dravi

Vabimo vas na predstavitev gradov ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške. 

Gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi 

s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij.


Predavanje bo potekalo v četrtek, 16. septembra 2021 ob 19. uri

zunaj v parku Dvorca Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

Vabljeni!

Za lažje spremljanje si prinesite kakšno sedalo, pa tudi odeja ne bo odveč.

V primeru dežja bo predavanje v dvorcu.


Dogodek organizira Lokalna akcijska skupina Haloze (las.haloze@halo.si)  

v okviru projekta sodelovanja 19.3 Naša Drava 

v sodelovanju z Občino Zavrč in Slovenskim konservatorskim društvom, 

predaval bo Srečko Štajnbaher.


Pri izvedbi dogodka bomo upoštevali navodila NIJZ.