V register lokalnih turističnih vodnikov Visit Haloze je vpisnih 39 vodnikov

Skladno z Odlokom o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane, Zavrč, Gorišnica in Videm je bil vzpostavljen v letu 2023 register lokalnih turističnih vodnikov. V letu 2023 je bilo tudi izvedeno prvo usposabljanje za lokalne turistične vodnike. V mesecu februarju in marcu 2024 so v sklopu aktivnosti odprtja gradu Borl bila izvedena usposabljanja, katerega se je udeležilo lepo število novih vodičev. Izobraževanje je potekalo v soorganizaciji Društva za oživitev gradu Borl, Javnega zavoda Belana, Občine Cirkulane in TIC Haloze-Halo d.o.o.. Tako je danes vpisanih v register 39 lokalnih turističnih vodičev.

Udeleženci so usposabljanje opravili v dveh terminih ter izvedbo izpita, seminarske naloge in praktičnega dela vodenja. 

Register vodičev je objavljen na spletni strani www.turizem.haloze.org in omogoča elektronsko vpisovanje v evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki služi skladno z odlokom za statistična letna poročila o turističnih vodenjih na območju Visit Haloze. 

Podelitev izkaznic lokalnim turističnim vodnikom bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 16 uri na gradu Borl. Ob podelitvi izkaznic bo tudi čas za medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj ter mnenj pred prihajajočo turistično sezono. Lokalni turistični vodniki pomembno prispevajo k splošnemu razvoju turizma in turističnih prihodov in tokov na območju Haloz in širše v turistični destinaciji Štajerska.

Vabilo na podelitev licenc lokalnim turističnim vodnikom Grad Borl ponovno odpira svoja vrata za javnost

Večletna prizadevanja številnih ljudi, da bi prišlo do realizacije delne obnove gradu Borl in njegovega odprtja za javnost v turistično gospodarske namene so obrodila sadove. Tako z dnevom odprtih vrat v soboto 20. 4. 2024 grad Borl na široko ponovno odpira svoja vrata. Grad Borl je vstopna točka v destinacijo Visit Haloze in eden od najbolj pomembnejših kulturno zgodovinskih znamenitosti v destinaciji Štajerske. 

V sklopu dneva odprtih vrat gradu Borl, vas vljudno vabimo na predstavitev Destinacije Štajerska, ki bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 11. uri, v viteški dvorani gradu Borl, Dolane 1, 2282 Cirkulane.

Namen srečanja je razprava o predlogih in pobudah po vzpostavitvi poslovnega sodelovanja med kmetijskimi pridelovalci in proizvajalci hrane in pijač, turističnimi ponudniki, nevladnimi organizacijami in gospodarstveniki v okolici gradu Borl in njihovega pozicioniranja na turističnem trgu v destinaciji Štajerska. 

Vabilo na predstavitev Destinacija Štajerska

Program dneva odprtih vrat gradu Borl

Sporočilo za javnost ob dnevu odprtih vrat gradu Borl