Poziv v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027

Skladno s sprejetim sklepom št. 60/22, upravnega odbora LAS Haloze z dne, 3.11.2021 in izvedene analize med člani LAS Haloze je bil predložen predlog, na povpraševanje organa upravljanja o oblikovanju LAS Haloze v dosedanjem obsegu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta na podlagi 10. člena Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22), objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027.

Upravni odbor LAS Haloze je dne, 16.1.2023 sprejel sklep št. 4/23, da na osnovi objavljenega javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027 ter sprejetega sklepa upravnega odbora LAS Haloze št. 6/23, spremembo Poziva v partnerstvo LAS HALOZE 2021-2027 z navedbo območja občin Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk  ugotavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS Haloze 2021-2027 v novem programskem obdobju. Upravni odbor LAS Haloze je s sklepom št. 5/23 določil vodilnega parterja PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, da izvede postopek obnovitve partnerstva LAS Haloze in pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2023-2027.

Iz navedenega vas pozivamo v članstvo LAS Haloze 2021-2027, da se v spodnjem obrazcu – pristopna izjava.

LAS Haloze 2021-2027 je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS Haloze 2021-2027 odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Sprememba poziva v partnerstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Pristopna izjava v članstvo LAS Haloze 2021-2027 (*.pdf)

Rok za oddajo pristopne izjave je podaljšan do srede, 15.2.2023. 

Člani LAS Haloze, bodo na skupščini LAS Haloze, ki bo potekala v ponedeljek, 27.2.2023 ob 18. uri v prostorih Občine Videm imeli glasovalno pravico in bodo potrjevali sprejete ustanovne dokumente obnovljenega LAS Haloze 2023-2027. 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Haloze, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, T: 02 795 32 00 ali elektronsko pošto: las.haloze@halo.si.


Več informacije o pristopu LAS v Sloveniji je dosegljivih na spodnji povezavi: 

Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027Razpis za prosto delovno mesto strokovni sodelavec vodja projektov

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro razpisuje prosto delovno mesto strokovni sodelavec vodja projektov za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.

Celoten razpis z opisom nalog, splošnih pogojev, opisom delovnega okolja za razpisano prosto delovno mesto se nahaja na povezavi tukaj

Prijava na prosto delovno mesto naj vsebuje: 

- Vloga na prosto delovno mesto v obliki motivacijskega pisma do obsega A4-stran.
- Življenjepis v Europass ali podobni obliki v slovenskem jeziku
- Dokazila o dokončani izobrazbi

Prijave pošljite na elektronski naslov info@halo.si z zadevo »Prijava na prosto delovno mesto strokovni sodelavec«. Prijave zbiramo do 19.1.2022 oziroma do zapolnitve mesta. Razgovori s kandidati bodo potekali sproti.