Predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč majhnim kmetijam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. 

Več informacij o javnem  razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Za predstavitev ukrepa in več informacij o možnosti prijave, bodo organizirane predstavitve, ki bodo:
- v sredo, 8.11.2017 ob 10. uri v dvorani KGZS Zavoda Ptuj 
(Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj) - VABILO

- v torek, 14.11.2018 ob 17. uri v prostorih Občine Podlehnik
(Podlehnik 9, 2286 Podlehnik - VABILO

-----Na predstavitvi v Podlehniku so bili predstavljeni naslednji aktualni razpisi za male kmetije na območju Haloz. 
Življenje traviščem - LIFE TO GRASSLANDS
Uredba za odpravo zaraščanja - MKGP
Ukrep U6 pri LAS Haloze
Javni razpis za male kmetije, Ukrep 6.3 - MKGP
Predstavitev ukrepov za male kmetije v Halozah - Jernej Golc, PRJ Halo (*.pdf)
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij - Felicita Domiter, KGZ Ptuj (*.pdf)

Razvojne priložnosti v Halozah


Po seji skupščine LAS Haloze, ki je potekala v sredo, 11.10.2017, so bile prisotnim predstavljene razvojne priložnosti v Halozah iz različnih področij. Predvsem je bilo predstavljeno vsako izmed področij z vidika dosedanjega razvoja in kakšne so možnosti razvoja v prihodnje ter kakšni so finančni viri, ki jih lahko izkoristimo.

Področja, ki so bila predstavljena:
- kulturna dediščina,
- turizem,
- vinogradništvo
- zmanjševanje zaraščenih površin v Halozah in ukrepi za majhne kmetije

Predstavitve:

- Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja 

Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« 

Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah 

 - Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze)


Skupščina potrdila 6 operacij iz Javnega poziva - EKSRP - junij 2017Skupščina LAS Haloze, ki je zasedala v sredo, 11.10.2017 v Žetalah, je potrdila 6 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 198.994,52 € in še dodatno 1 operacijo na rezervno listo iz sklada EKSRP, Skupno je na Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017 prispelo 9 vlog .

Potrjene operacije bo vodilni partner v naslednjih dneh posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo dokončno potrdila operacije.

Potrjene so bile naslednje operacije:
-  Revitalizacija Vukove domačije - prijavitelj Občina Žetale
-  Adaptacija domačije Kočer  - prijavitelj Občina Videm
-  Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora - prijavitelj Občina Majšperk
-  Medgeneracijski izzivi - prijavitelj OŠ Žetale
-  Veseličeva klet dobrih okusov - prijavitelj Martin Težak s.p.
-  Obnova Gočlove domačije - prijavitelj Janez Horvat

Več o Javnem pozivu - EKSRP - junij 2017 in o potrjenih operacijah lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev potrjenih operacij je TUKAJ.
Skupščina LAS Haloze
Vabimo vas, da se udeležite skupščine LAS Haloze
ki bo v sredo, 11.10.2017 ob 17.30 uri
v Kulturni dvorani v Žetalah.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – junij 2017
4. Potrjevanje spremembe Volilnega postopka LAS Haloze

Predviden odmor 5-10 minut

5. Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja (delovna skupina za interpretacijo kulturne dediščine pri LAS Haloze)
6. Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« (delovna skupina za razvoj turizma pri LAS Haloze)
7. Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah (delovna skupina za vinogradništvo pri LAS Haloze)
8. Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze) – Delovna skupina za razvoj Haloz
9. Razno

Vabilo je dosegljivo TUKAJ.