Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete


Kmetijsko gozdarski zavod - Ptuj in Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p. organizirata v ponedeljek, 4.12.2023, dogodek v sklopu projekta EIP »Prilagoditev grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete« z namenom izmenjave izkušenj in desimilacije rezultatov omenjenega projekta. 

Organiziran skupni prevoz in bomo vsebinsko obiskali po priloženem programu naslednje lokacije: 

- 8.00 zbirališče v dvorani KGZS Zavoda Ptuj (Ormoška c. 28)
- Vinogradniška kmetija Frešer (Ritoznoj, ekološka kmetija)
- Vinotoč Gorjup (Belski Vrh)
- Turizem Pungračič (Drenovec)
- Vrnitev nazaj na Ptuj prostor KGZS Ormoška c.

Prijave se zbirajo do zasedbe mest ali do 30.11.2023 na obrazcu tukaj ali vinarska.zadruga@haloze.org ali T: 02 795 32 00.

Vabilo in celoten program se nahaja na povezavi tukaj. (*.pdf) 
Dopisna skupščina LAS Haloze 2021-2023

Skladno s postopki dopolnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2021-2027 je v času od 6.11.2023 in 9.11.2023 potekala dopisna skupščina LAS Haloze. Skupščina je potekala skladno z 21.1. členom ustanovne pogodbe LAS Haloze, ki govori, da se lahko ustanovna pogodba spremeni, če tako odloči dve tretjini članov LAS. Odločitev je lahko sprejeta kot sklep na Skupščini ali dopisno, tako da člani pisno posredujejo LAS svoje soglasje k spremembi.

V potrojevanje se je posredoval aneks št. 1 k ustanovni pogodbi LAS v katerem se usklajuje vsebina s členi Uredbe 1060/2021/EU in izvedbene uredbe.

Dopisne skupščine se je udeležilo 56 članov od 80 članov LAS Haloze 2021-2027 in je potrdilo predlagani sklep o potrditvi aneksa št.1 k pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Haloze 2021-2027.

Zadnji usklajeni dokumenti in SLR so dostopni na povezavi tukaj.