Na skupščini LAS Haloze potrjenih 10 projektov za sofinanciranje

V Cirkulanah je 18.2.2020 potekala skupščina LAS Haloze.
Na skupščini je bila potrjena sprememba Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze in sprememba SLR LAS Haloze.

JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil objavljen 10.10.2019 in zaprt 29.11.2019. Prispelo je 19 vlog (1 ni bila administrativno dopolnjena, 18 ocenjenih). Na skupščini so člani potrdili 10 projektov, v katerih sodeluje 20 partnerjev: 3 občine, 4 s.p., 11 kmetij, 2 društvi.
Predstavitev projektov lahko preberete tukaj.


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze, 
ki bo v torek, 18.2.2020 ob 17. uri 
v večnamenski dvorani v Cirkulanah.


Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrjevanje spremembe Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze (skladno s            spremembami uredbe CLLD)
3. Potrjevanje spremembe SLR Haloze
4. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – oktober 2019
5. Poročilo NO o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
6. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – oktober 2019

7. Razno

Skupščina LAS Haloze je sklepčna in sklepa veljavno, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščina odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 32. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbe tretjega odstavka, točka b, 34. člena Uredbe 1303/2013/EU (8.6 člen Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).
Pri odločanju in glasovanju ima vsak član en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski, civilni). Odločitve na nivoju sektorja se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklepi in odločitve so potrjene, če za sklep/ odločitev glasujeta vsaj dva sektorja (3. člen Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Javno povabilo za sodelovanje v partnerskih projektih na območju LAS Haloze

Vabimo vas k sodelovanju pri partnerskih projektih, ki se pripravljajo na območju LAS Haloze.

Gre za različne vrste projektov:
EKSRP
Odprt je Javni poziv za projekte sodelovanja med LASi iz EKSRP.
Rok: 28.2.2020
% sofinanciranja: 85% upravičenih stroškov
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 24.1.2020.

ESRR I
V okviru SLR pa imamo opredeljen projekt sodelovanja na temo samooskrbe na našem območju v okviru ESRR.
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.

ESRR II
Odprt je Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019
Rok za prijavo je podaljšan na 3.3.2020
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.


V nadaljevanju je objavljenih nekaj predlogov projektov.

Če imate svojo idejo za projekt in bi radi našli partnerja, izpolnite prazen obrazec, ki je objavljen TUKAJ.

Če se želite priključiti k že predlaganem projektu, pošljite na mail (naziv projekta, ki vas zanima, katere aktivnosti v okviru projekta bi izvajali in okvirno vrednost).

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na T: 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Za predstavitve posameznih projektov in odgovarjanje na vprašanje bomo organizirali več delavnic:
1. V torek 21.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
2. V torek 28.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
3. V torek, 28.1.2020 ob 17. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56

PREDLOGI OBSTOJEČIH PROJEKTOV (se sproti osvežuje):
1. Gastronomija in kulinarika
2. Drava
3. Klopotec
4. Samooskrba (ESRR)
5. Haloze, dežela zgodbPodaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - ESRR november 2019

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - ESRR november 2019 in sicer

se rok podaljša do 3.3.2020 do 12. ure.Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 25.2.2020.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.