Dopisna skupščina LAS Haloze

Sklicujemo DOPISNO SKUPŠČINO LAS Haloze,

ki bo trajala od 8.5.2020 do 20.5.2020


Dnevni red: 
1. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
2. Poročilo NO o morebitnih pritožbah
3. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP ESRR – november 2019


Spoštovani člani LAS Haloze,
vsled situacije s korona-virusom in posledično prepovedjo zbiranja, v skrbi za naše/vaše zdravje sklicujemo dopisno sejo SKUPŠČINE LAS Haloze na podlagi sklepa št. 33, ki ga je na svoji 4. seji sprejel upravni odbor LAS Haloze, ki je potekala v obliki video konference dne, 22.4.2020.

V teh dneh ste/boste prejeli po navadni pošti vabilo, gradivo in glasovalno izjavo.

V kolikor ste član LAS Haloze in gradiva niste prejeli, pokličite vodilnega partnerja PRJ HALO na T: 02 795 32 00 ali pošljite mail na las.haloze@halo.si. Na iste kontakte se obrnite za kakršna koli vprašanja v povezavi s skupščino, glasovanjem, ali drugimi aktivnostmi LAS Haloze.

Glasovalne izjave z označeno vašo voljo pričakujemo nazaj do vključno 20.5.2020 na naslednje možne načine:
- po navadni pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,
- razločno skenirano ali fotografirano po e-pošti na las.haloze@halo.si,
- lahko prinesete osebno in vržete v nabiralnik.

Izjave so veljavne:
- če pri vsakem sklepu označite, če ste ZA ali PROTI sklepu ali se izločate iz glasovanja,
- če so datirane in lastnoročno podpisane s strani člana samega oz. v primeru, če je član LAS Haloze organizacija, pa s strani zastopnika organizacije v LAS Haloze, 
- v primeru, da ste z operacijo povezani, zanjo ne morete glasovati, zato se morate pri tistem sklepu izločiti iz glasovanja; v kolikor niste prepričani, ali se morate izločiti, lahko kontaktirate vodilnega partnerja.

Gradiva- priloga vabilu, poslano po navadni pošti:
- Kratko poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP ESRR – november 2019
- Sklep nadzornega odbora LAS Haloze glede pritožb
- Kratka predstavitev projektov
- Lista operacij, ki jih upravni odbor predlaga skupščini v potrditev
- Glasovalna izjava s tremi sklepi10 na skupščini LAS Haloze potrjenih operacij oddanih na AKTRP

Skupščina LAS Haloze je potekala 18. februarja 2020 v Cirkulanah.
Po zaključenih postopkih ocenjevanja, izbora in pritožb so člani LAS Haloze na skupščini potrdili 10 operacij za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o operacijah si lahko preberete tukaj.

Od skupščine naprej je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala preveritev pravilnosti, transparentnosti in skladnosti postopkov izbora operacij z Uredbo CLLD in drugimi predpisi, ki jih moramo pri tem upoštevati. MKGP v postopkih LAS Haloze ni ugotovil nepravilnosti.
Po prejemu zapisnika nadzora 11.3.2020 smo pričeli s pripravo vlog za oddajo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Tako smo do petka, 20. marca 2020 vseh 10 vlog oddali v aplikacijo e-kmetija in poslali vloge tudi po navadni pošti na AKTRP.Brez osebnih stikov

Spoštovani,

zaradi zagotavljanje zdravja zaposlenih in vas naši uporabniki, smo sprejeli ukrepe, da do preklica ne sprejemamo strank osebno. Še vedno pa nam lahko pošljete mail na las.haloze@halo.si in vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Med 9. in 13. uro pa nas lahko tudi pokličete na št. 02 795 32 00.

Vse aktualne informacije bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

Ostanite doma, da bomo vsi varni in upoštevajte navodila pristojnih.

Ekipa LAS Haloze

Vloge na JP LAS Haloze ESRR november 2019

Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019 je bil odprt od 15.11.2019 do 3.3.2020. V roku so na poziv prispele 4 vloge.
Vloge, ki niso administrativno popolne, so v teh dneh prejele poziv za dopolnitev.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.

Glede na zdravstvene razmere, bo ocenjevalna komisija vloge lahko ocenila, saj je to samostojno delo, ki ga opravi vsak sam.
Nadaljnji postopek pa bo odvisen od razmer.


Na skupščini LAS Haloze potrjenih 10 projektov za sofinanciranje

V Cirkulanah je 18.2.2020 potekala skupščina LAS Haloze.
Na skupščini je bila potrjena sprememba Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze in sprememba SLR LAS Haloze.

JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil objavljen 10.10.2019 in zaprt 29.11.2019. Prispelo je 19 vlog (1 ni bila administrativno dopolnjena, 18 ocenjenih). Na skupščini so člani potrdili 10 projektov, v katerih sodeluje 20 partnerjev: 3 občine, 4 s.p., 11 kmetij, 2 društvi.
Predstavitev projektov lahko preberete tukaj.


Vabilo na skupščino LAS Haloze

Vabimo vas na skupščino LAS Haloze, 
ki bo v torek, 18.2.2020 ob 17. uri 
v večnamenski dvorani v Cirkulanah.


Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Potrjevanje spremembe Pravilnika o izvedbi javnih pozivov pri LAS Haloze (skladno s            spremembami uredbe CLLD)
3. Potrjevanje spremembe SLR Haloze
4. Poročilo vodilnega partnerja o izvedbi JP EKSRP – oktober 2019
5. Poročilo NO o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
6. Predstavitev in potrjevanje projektov, prispelih na JP EKSRP – oktober 2019

7. Razno

Skupščina LAS Haloze je sklepčna in sklepa veljavno, če je na skupščini prisotnih vsaj polovica članov. V primeru, da Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih dovolj članov, se seja odloži za 30 min. Po preteku 30 min lahko Skupščina odloča ne glede na število prisotnih članov ob upoštevanju 32. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbe tretjega odstavka, točka b, 34. člena Uredbe 1303/2013/EU (8.6 člen Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).
Pri odločanju in glasovanju ima vsak član en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski, civilni). Odločitve na nivoju sektorja se pretvorijo v skupni glas sektorja. Sklepi in odločitve so potrjene, če za sklep/ odločitev glasujeta vsaj dva sektorja (3. člen Aneksa št.1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva LAS Haloze).

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Javno povabilo za sodelovanje v partnerskih projektih na območju LAS Haloze

Vabimo vas k sodelovanju pri partnerskih projektih, ki se pripravljajo na območju LAS Haloze.

Gre za različne vrste projektov:
EKSRP
Odprt je Javni poziv za projekte sodelovanja med LASi iz EKSRP.
Rok: 28.2.2020
% sofinanciranja: 85% upravičenih stroškov
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 24.1.2020.

ESRR I
V okviru SLR pa imamo opredeljen projekt sodelovanja na temo samooskrbe na našem območju v okviru ESRR.
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.

ESRR II
Odprt je Javni poziv LAS Haloze ESRR november 2019
Rok za prijavo je podaljšan na 3.3.2020
% sofinanciranja: 80% upravičenih stroškov.
Upravičeno območje: urbana središča.
Prilagamo okvirne vsebine projekta in vas vabimo v partnerstvo.
INTERES se zbira do 31.1.2020.


V nadaljevanju je objavljenih nekaj predlogov projektov.

Če imate svojo idejo za projekt in bi radi našli partnerja, izpolnite prazen obrazec, ki je objavljen TUKAJ.

Če se želite priključiti k že predlaganem projektu, pošljite na mail (naziv projekta, ki vas zanima, katere aktivnosti v okviru projekta bi izvajali in okvirno vrednost).

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na T: 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Za predstavitve posameznih projektov in odgovarjanje na vprašanje bomo organizirali več delavnic:
1. V torek 21.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
2. V torek 28.1.2020 ob 10. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56
3. V torek, 28.1.2020 ob 17. uri na sedežu LAS Haloze, Cirkulane 56

PREDLOGI OBSTOJEČIH PROJEKTOV (se sproti osvežuje):
1. Gastronomija in kulinarika
2. Drava
3. Klopotec
4. Samooskrba (ESRR)
5. Haloze, dežela zgodbPodaljšan rok za prijavo operacij na JP LAS Haloze - ESRR november 2019

Po sklepu upravnega odbora LAS Haloze je z današnjim dnem objavljeno podaljšanje roka za prijavo operacij na JP  LAS Haloze - ESRR november 2019 in sicer

se rok podaljša do 3.3.2020 do 12. ure.Zadnja vprašanja glede javnega poziva so možna do 25.2.2020.

Razpisno dokumentacijo in več informacij o samem javnem pozivu najdete TUKAJ.