Fokusna skupina ob mednarodnem dnevu zadružništva v Halozah

V ponedeljek, 8.7.2019 je ob Mednarodnem dnevu zadružništva potekala fokusna skupina v Vidovi kleti na Vidmu pri Ptuju v soorganizaciji Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p. in PRJ HALO, podeželskega razvojnega jedra v okviru projekta Sociolab.

Predsednik Vinarske zadruge, Jožef Šmigoc, je na kratko predstavil začetke delovanja zadruge, kako je zadruga nastala in kaj je njen namen. Zadruga združuje 32 vinogradnikov, ki obdelujejo cca 220 ha vinogradov od nekaj čez 700 ha vinogradov v Halozah. Na kratko je povzel, da jim je uspelo v dobrih 3 letih delovanja izpeljati velik projekt, kjer jim je uspelo s povezovanjem in sodelovanjem ter zaupanjem članov zadruge kupiti mobilno polnilno linijo za vino. V duhu takšnega sodelovanja so pripravljeni sodelovati še z drugimi ponudnik iz območja Haloz, da bi dosegli skupen cilj – povečati prodajo kakovostnih izdelkov iz Haloz ter  s tem omogočiti nadaljnji razvoj Haloz.
Jernej Golc je predstavil osnutke kolektivne blagovne znamke produktov iz Haloz. Predstavil je, da je bilo 145 izdelkov na testnem ocenjevanju izdelkov iz suhih travišč v Halozah. V program LIFE TO GRASSLANDS je vključenih 98 kmetij, ki obdelujejo 235 ha površin suhih travišč v Halozah. Vseh potencialnih suhih travišč (v uporabi in zaraščenih) je 1.535 ha v Halozah.
Udeleženci so se v razpravi zavzeli, da se najde prodajno polico/mesto v Ljubljani, zaradi večjega števila prebivalcev/kupcev ter vedno večjega števila turistov.
Sonja Golc je predstavila možnost sofinanciranja skupnih investicij v okviru LAS Haloze. Predsednik LAS Haloze, Franc Mlakar, je prisotne pozval k aktivnemu sodelovanju in povezovanju pri kreiranju idej in njihovi realizaciji.
Udeleženci so se strinjali, da se je potrebno združevati pri nakupu nekatere potrebne opreme s ciljem zniževanja proizvodnih stroškov.
Vinarji iz Vinarske zadruge Haloze ter lokalni ponudniki mlečnih, suhomesnatih izdelkov, jabolčnega soka in keksov so se predstavili s svojimi izdelki ter jih tudi dali v pokušino.
Ob okušanju lokalnih izdelkov je potekala razprava v obliki delavnice o iskanju rešitev in izzivov za sodelovanje na področju skupne  proizvodnje, pridelave, predelave, pakiranja, promocije, prodaje, trženja in logistike.

SKLEP FOKUSNE SKUPINE: udeleženci smo se strinjali, da bo potrebno srečanja še ponoviti, da se bodo ideje in iniciativa lahko razvijali ter dosegli namen povečanja prodaje in prepoznavnosti izdelkov iz Haloz. Naloga vseh udeležencev pa je, da do naslednjega srečanja razvijajo svoje ideje in razmislijo o tem kako bi se ponudniki še drugače povezovali in reševali probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

Ob srečanju je nastala priložnostna brošurica, v kateri so navedeni tudi vsi sodelujoči ponudniki s kontaktnimi podatki, če želite izvesti nakup izdelkov. Brošurica je dosegljiva tukaj.
Več utrinkov z dogodka je dosegljivo tukaj.