Občina Podlehnik in Vinarska zadruga Haloze podpisala pismo o nameri o sodelovanju


V ponedeljek, dne 21. 12. 2020, sta predstavnika Občine Podlehnik in Vinarske zadruge Haloze z.o.o., so.p., na sedežu Občine Podlehnik podpisala Pismo o nameri za sodelovanje in izvedbo distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. 

S tem korakom želita podpisnici prispevati k aktivnejšemu reševanju družbeno odgovornih problemov na območju Haloz. Pri tem je mišljeno predvsem izseljevanje mladih, prekomerno zaraščanje kmetijskih površin ter socialnih in gospodarskih negativnih trendov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Podpisnici sta se zavezali, da bosta sodelovali pri izvedbi naložbe vinogradnikov iz Haloz z namenom zagotavljanja ustreznejših pogojev za proizvodnjo in distribucijo vin na območju celotnih Haloz.


Predsednik zadruge Jožef Šmigoc je pojasnil: »Zadruga je v zadnjih dveh letih skupaj z občinami na območju Haloz iskala možnosti po primernem prostoru za vzpostavitev skupnega distribucijsko skladiščnega prostora za vina iz Haloz. Glede na podane prostorske možnosti s strani občin, ter po razpravi med člani se je upravni odbor Vinarske zadruge Haloze odločil za sodelovanje na območju Občine Podlehnik.« 

Vsled Covid krize je vinogradništvo kot panoga izredno prizadeta. S ciljem ohranitve dejavnosti in posledično obdelovalnih površin v Halozah je nujno najti nove poslovne modele medsebojnega sodelovanja vinogradnikov in celotne panoge ter hkrati iskati možnosti za sodelovanje tudi z drugimi sektorji. »Občina Podlehnik si prizadeva za aktiviranje potencialov zemljišč ob avtocesti, hkrati pa želi ustvarjati pogoje za razvoj in napredek vinogradnikov in vinarjev na območju Haloz. Nenazadnje je to v teh zahtevnih časih še toliko pomembnejše.« je poudaril župan Občine Podlehnik, mag. Sebastian Toplak in spomnil, da so v Podlehniku že v preteklosti bili pomembni vinogradniški objekti, kot na primer osrednja klet s prešo in ostalimi površinami Štajerske hranilnice oziroma t.i. Sparkassa in kasneje Kmetijski kombinat Ptuj.

Celotno sporočilo za javnost ob podpisu pisma o nameri (.pdf)