Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Zaključeni projekt

Območje občin partneric je izjemno bogato s kulturno-etnografsko dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih dobrin. 

V Zavrču bodo v okviru operacije izvedene raziskave, delavnice in izdana bo strokovna publikacija, ki bo trajno na razpolago za vpogled ali v last, na sedežu občine, v knjižnicah in drugih javnih prostorih. 

V Cirkulanah bodo uredili Park dediščine, ki bo tudi v območju Natura 2000. V njem bodo obiskovalcem na enem mestu predstavljeni tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih haloških domačij. Z ureditvijo parka - postavitev tipične haloške cimprane hiše, hleva, kolarnice, čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd, bo v Cirkulanah narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo kulturne in etnografske dediščine Haloz. 

V Gorišnici bo zgrajena recepcija na Dominkovi domačiji, v kateri je v okviru operacije predvidena ena zaposlitev za izvajanje ogledov na domačiji, ter prodajalna za prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov. Cilj in namen izvedenih raziskav, dokumentiranja izsledkov, predstavitve snovne in nesnovne dediščine javnosti je poučevanje o kulturni dediščini okolja, njeno zavarovanje in ohranitev za prihodnje rodove. Ta bo obiskovalcem na ogled v okviru raznovrstnih dogodkov, prireditev, stalnih in začasnih razstav ter drugih aktivnosti. 

Cilji operacije so: spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, povečanje št. obiskovalcev na območju, z medgeneracijskim sodelovanjem omogočiti različnim ranljivim skupinam vključitev v programe medgeneracijskega sodelovanja, ohranitev kulturne snovne in nesnovne dediščine.

Ciljne skupine v okviru operacije so: mladi, starejši, invalidi in ostala populacija Starejši bodo sodelovali pri raziskavah in vodili prikaz tradicionalnih znanj, spretnosti, starih običajev - prenos znanja na mlade. Mladi bodo pomagali soustvarjati prireditve in dogodke, se izobraževali.

Naziv operacije: Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Prijavitelj: Občina Cirkulane

Partnerji: Občina Gorišnica, Občina Zavrč

Skupna vrednost operacije: 317.581,12 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 180.000,00 EUR


Planirani kazalniki po zaključku operacije:

1 novo delovno mesto

št. obiskovalcev 500

št. udeležencev vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja 100


Ukrep U1: Razvoj podjetništva 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: