Medgeneracijski urbani park

Zaključeni projekt

Osnovni namen operacije je vzpostavitev medgeneracijskega urbanega parka, zato bodo v okviru operacije postavili opremo, ki bo vsem generacijam omogočala razvoj motoričnih sposobnosti, vadbo telesne moči in ravnotežja ter razvoj koordinacije gibanja. Vključili bodo tudi inovativne rešitve za rekreacijo (mobilna aplikacija), ki omogoča vodeno vadbo za različne nivoje plezalcev ter spremljanje vadbe, kar pripomore h krepitvi zavesti o pomenu gibanja za zdravje in dobro počutje. Z zasaditvijo avtohtonih sort vinske trte in vzpostavitvijo učne poti (opis trt, opis vinogradniških opravil ipd.) bodo vključili tudi element ohranjanja kulturne in naravne dediščine. 

Cilji operacije: Osnovni cilj operacije je z medgeneracijskim sodelovanjem omogočiti starejšim aktivno in zdravo staranje, mladim pa pridobitev različnih znanj in kompetenc. Zraven tega je cilj operacije tudi ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter spodbujanje prebivalcev k več gibanja. 

Ciljne skupine: Otroci, mladi, starejši, invalidi - za njih bo medgeneracijski urbani park predstavljal prostor, kjer se bodo med seboj srečevali, družili, izmenjevali izkušnje in znanje.

Naziv operacije: Medgeneracijski urbani park

Prijavitelj: Občina Podlehnik

Partnerji: Društvo upokojencev Podlehnik, Osnovna šola Podlehnik, Kreal d.o.o. PE Majšperk

Skupna vrednost operacije: 73.138,73 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 49.405,88 EUR


Planirani kazalniki po zaključku operacije:

št. udeležencev vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja 300


Ukrep U7: Medgeneracijsko sodelovanje 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: