Življenja viničarjev v Halozah nekoč

Zaključen projekt

V okviru projekta Življenja viničarjev v Halozah nekoč se nadgrajuje rezultate več preteklih projektov. Z nadaljnjim razvojem kulinarične dediščine območja se povezuje območje muzeja, zbirke idr., kar se nadgrajuje za namen interpretacije, promocije in izobraževanja obiskovalcev na temo kulinarike ter v povezavi z ostalo drugo dediščino. V okviru projekta se bo opremila in restavrirala notranjost hiše – miza in klop, klop okrog peči, slike z ovirami, klopi in mize pred hišo, štokrli, obnova peči. Izdelale se bodo tudi promocijske zloženke.

Naziv projekta: Življenja viničarjev v Halozah nekoč
Prijavitelj: Turistično društvo Podlehnik
Skupna vrednost operacije: 20.585,50 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 14.342,36 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število obiskovalcev na območju 500
  • število obnovljenih kulturnih objektov, ki so v funkciji trženja 1

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.