Volilna skupščina LAS Haloze

V četrtek, 15. oktobra 2015 je bila v Majšperku izvedena volilna skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze. Na dan skupščine je imela LAS Haloze 138 članov, od katerih se jih je skupščine udeležilo kar 80.
Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu:
1. Uvodni pozdrav
2. Predstavitev Uredbe CLLD
3. Sprejem Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze
4. Volitve predsednika, članov upravnega odbora in nadzornega odbora LAS Haloze
5. Strategija lokalnega razvoja Haloze 2014-2020

Člani so potrdili Pogodbo o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Haloze.

Člani so za predsednika LAS Haloze izvolili Franca Mlakarja.

V upravni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Marjetka Šibila, Matic Šinkovec, Iva Ferlinc
iz ekonomskega sektorja: Franc Mlakar, Matej Grabrovec, Dejan Vuk
iz zasebnega sektorja: Sebastian Toplak, Stanislav Brodnjak, Rado Rodošek

V nadzorni odbor so bili izvoljeni:
iz javnega sektorja: Miran Krajnc
iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak
iz zasebnega sektorja: Bojan Kobal