Javna predstavitev SLR LAS Haloze 2014-2020


V ponedeljek, 19.10.2015 je v Cirkulanah, potekala javna predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020.
Predstavitve se je udeležilo 60 članov LAS Haloze in gostje: Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodja Vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, Nena Dokuzov, Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Velislav Žvipelj, direktor Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Simona Kaligarič, vodja OE Maribor Zavoda za varstvo narave.

Predstavniki PRJ HALO smo predstavili SLR po točkah kazala skladno z uredbo CLLD.
Po dosedaj zbranih projektih in idejah članov LAS so glavne teme SLR:
obnova kulturne dediščine v funkciji trženja,
razvoj vinogradništva in drugih produktov v vinogradništvu,
mladi, ki so gonilna sila razvoja.

Gostje so podali pozitivno mnenje k predstavljeni SLR in predlagali izboljšave le-te. Prisotni člani LAS Haloze so gostom postavili številna vprašanja iz različnih področij.