Vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine

V okviru LAS Haloze sestavljamo temeljni dokument za interpretacijo in predstavitev kulturne dediščine v Halozah. Dokument bo vseboval smernice upravljanja s kulturno dediščino in pomožne ukrepe za realizacijo ter bo del Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.
Živimo na območju, ki je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino. Le-ta nas povezuje in je pomemben gradnik skupne haloške identitete. Pravilna interpretacija in predstavitev je del splošnega procesa za ohranjanje kulturne dediščine ter je lahko gonilo lokalnega razvoja. Potencial kulturne dediščine v lokalnem razvoju do sedaj ni bil dovolj izkoriščen.

V ta namen je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za kulturno dediščino Haloz. Prvo srečanje je potekalo 9. oktobra 2015 v Podlehniku v obliki delavnice. Številčna udeležba je potrdila, da je zanimanje za kulturno dediščino in z njo povezan lokalni razvoj visoko. Naslednji sestanek je bil 21. septembra 2016 v Cirkulanah. Predstavljeni so bili aktualni razpisi v povezavi s kulturno dediščino ter predlog modela razvoja interpretacije kulturne dediščine, v razpravi pa so udeleženci podali različna mnenja in predloge glede razvoja in obnove kulturne dediščine v Halozah. V zapisnik so bili vključeni že prvi sklepi.

Glavni sklep se je dotikal obstoječega popisa kulturne dediščine, dognali smo, da je popis potreben dopolnitev in sprememb. Za pomoč smo se obrnili na občine. Z dopisom smo v pregled in popravek poslali obstoječe sezname objektov z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole iz Registra nepremične kulturne dediščine.

V kratkem bo omogočen tudi spletni sistem za vključitev v popis.

Zainteresirani lastniki objektov kulturne dediščine in drugi, ki želite aktivno sodelovati v Delovni skupini za kulturno dediščino na območju Haloz, se lahko prostovoljno vpišete v seznam članov.

V prilogi sta dve anketi, s katerima se vključite v delovno skupino.
V prvi anketi lahko opišete objekt, ki ga imate v mislih za ohranitev oz. obnovo in pri čem bi potrebovali pomoč.
V drugi anketi lahko označite, na kateri razpis imate v naslednjih šestih mesecih namen kandidirati.

S temi podatki bomo lažje oblikovali vsebino naslednjih sestankov.

Vabljeni k sodelovanju!