Delovni sestanek s predstavniki Direktorata za informacijsko družbo

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 19. 4. 2017 srečala na delovnem sestanku na Direktoratu za informacijsko družbo z direktorjem direktorata Marjanom Turk in vodjo sektorja za elektronske komunikacije. S strani konzorcija občin za vzpostavitev širokopasovnega interneta na območju Haloz sta na sestanku sodelovala vodja konzorcija župan Anton Butolen in Milica Simonič Steiner direktorica Občinske uprave Občine Žetale ter namestnik delovne skupine za razvoj Haloz Jernej Golc.

V sklopu dela celotne skupine je nastal model ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je usmerjen v dva cilja in sicer: zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah in nova delovna mesta na območju Haloz.

Iz razvoja modela ukrepov za celostni razvoj Haloz sledi razdelitev treh sklopov vsebin v katerem je tretji sklop C – projekti, ki imajo koristi večje kot stroške. Vsled tega so Občine na območju Haloz: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Majšperk, Makole in Žetale vzpostavile konzorcij za izvedbo projekta Vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz ter določile ta projekt kot ključen skupni projekt za območje Haloz. Omenjene občine imajo izdelan Načrt razvoja širokopasovnega omrežja Haloze, kateri je bil obravnavan na vseh občinskih svetih omenjenih občin.

Trenutno poteka še preveritev finančnih sposobnosti glede organizacij, k so izkazale tržni interes po vzpostavitvi širokopasovnega interneta. Na osnovi tega bodo potem lahko določene natančne bele lise, ker dejansko ni tržnega interesa po vzpostavitvi.

Pogovor je tudi potekal o možnostih vključevanja v shemo WiFi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane.

Utrinek s sestanka na Občini Žetale ob terenskem obisku PS SMC v Spodnjem Podravju z dne 13. 3. 2017