Srečanje Delovne skupine za razvoj Haloz s predstavniki MGRT / SVRK

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 5. 4. 2017 sestala s predstavniki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pri državni sekretarki Evi Štravs Podlogar in na SVRK pri državnem sekretarju Francu Matjažu Zupančiču, kjer je tekel pogovor o izvajanju Uredbe o obmejnih problemskih območjih, ključnih deležnikih razvoja na območju Haloz na področju turizma, izvajanju kohezijske politike na podeželju in čezmejnih programih sodelovanja.

Do omenjenega srečanja je prišlo na osnovi obiska PS SMC v Spodnjem Podravju z dne, 13.03.2017 v sklopu Skupine 2, kjer sta aktivno sodelovali poslanki DZ RS Vesna Vervega in Vojka Šergan.

Med drugim je bil sprejet predlog organizacije delovnega obiska predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Slovenske turistične organizacije v Halozah.