Kako uporabiti očiščeno površino za ponovno kmetijsko rabo


V četrtek, 22.2.2018 je v Žetalah potekala delavnica z nazivom

"Možnosti odprave zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo"

Na delavnici so bili predstavljeni primeri dobrih praks, kako uporabiti podjetne ideje za ponovno kmetijsko rabo zemljišč, ki bodo očiščene zarasti.

Predstavljeni sta bili tudi možnosti pridobitve sofinanciranja preko LAS Haloze in možnost vključitve v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Vse, ki se delavnice zaradi neugodnih vremenskih razmer niste mogli udeležiti, vabimo, da izpolnite ANKETNI VPRAŠALNIK, na podlagi katerega vam lahko pomagamo razviti vašo poslovno idejo o ponovni oživitvi zaraščenih površin.

Nekaj primerov dobrih praks oživitve zaraščene površine za ponovno kmetijsko rabo