Delavnici LAS Haloze - za razvoj kreativnih idej


Lokalna akcijska skupina Haloze vabi na delavnici, na katerih bomo razvijali kreativne ideje in reševali izzive s področja turizma in zaraščanja v Halozah.

Delavnici bosta potekali:
v ponedeljek, 19.2.2018 ob 18. uri v večnamenski dvorani v Cirkulanah - tema delavnice:
"Kako pridobiti sofinanciranje za dobro idejo s področja turizma na območju LAS Haloze"

in

-v četrtek, 22.2.2018 ob 18. uri v kulturni dvorani v Žetalah - tema delavnice
"Možnosti odprave zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo"

Vabljeni h kreiranju inovativnih idej z omenjenih področij za prijavo na razpise. V podobnih okoljih kot so Haloze, v EU odgovarjajo na te izzive s sodelovanjem, povezovanjem, organizacijskim prestrukturiranjem, souporabo naprav, strojev in storitev,  uvajanjem novih produktov višjih kakovosti, ustvarjanjem posebnih blagovnih znamk, večje samooskrbe v lokalnem okolju in številnimi drugimi ukrepi.

Vabljeni, da se pridružite inovativnim kmetijam, ki vzpostavljajo nove načine kako učinkovito združiti naravne danosti in podjetne ideje za privabljanje turistov in uspešno prodajo.


Vabila na delavnici najdete TUKAJ:
"Kako pridobiti sofinanciranje za dobro idejo s področja turizma na območju LAS Haloze"
-  "Možnosti odprave zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo"