Na JP LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je prispelo 19 vlog

Javni poziv LAS Haloze EKSRP oktober 2019 je bil odprt od 10.10. do 29.11.2019. V roku je na poziv prispelo 19 vlog.
Od ponedeljka, 2.12.2019 so vloge v postopku administrativnega pregledovanja. Tiste vloge, ki niso administrativno popolne, bodo v teh dneh prejele poziv za dopolnitev. Rok za dopolnitev bo predvidoma 15 dni, skladno z ZUP.
Po dopolnitvah bodo vloge, ki bodo popolne, v naslednji fazi ocenili člani ocenjevalne komisije.
Po ocenjevanju pa bo najbolje ocenjene vloge na podlagi sredstev na različnih ukrepih potrdil upravni odbor LAS Haloze, kasneje pa še skupščina LAS Haloze.
Vloge izbrane na nivoju LAS Haloze bomo poslali še v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki ima zadnjo besedo pri potrditvi vlog.