Na skupščini izvoljeni novi člani organov LAS Haloze

Skupščina Lokalne akcijske skupine Haloze (LAS Haloze) je potekala 25.11.2019 v Gorišnici.

Na skupščini so člani potrdili spremembe v Strategiji lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020, poročila o stanju projektov, o delu vodilnega partnerja in poročilo s 5. slovenskega podeželskega parlamenta. Izvedena je bila tudi razprava o izvajanju Partnerstva za razvoj Haloz (po Uredbi o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike- »obmejna problemska območja«) ter sprejete usmeritve za nadaljevanje dela.

Glavna točka skupščine pa so bile volitve novih članov v organe LAS Haloze za obdobje 2019-2021.

Po izvedenih volitvah so bili v organe LAS Haloze izvoljeni:

Predsednik: Franc Mlakar

Upravni odbor:
- iz javnega sektorja: Matic Šinkovec, Nina Horvat, Evelin Makoter Jabločnik,
- iz ekonomskega sektorja: Jana Žerak, Franc Mlakar, Jožef Šmigoc,
- iz zasebnega sektorja: Stanislav Brodnjak, Edvard Hojnik, Gorazd Šeruga

Nadzorni odbor:
- iz javnega sektorja Miran Krajnc (nadomestni član Simona Bauman),
- iz ekonomskega sektorja Stanko Dernikovič (nadomestni član Mateja Težak),
- iz zasebnega sektorja Ivan Božičko (nadomestni član Anton Bratušek).