LAS Haloze sklicuje dopisno skupščino

Spoštovani člani LAS Haloze,

vsled situacije s Covid19 in posledično prepovedjo zbiranja, v skrbi za naše/vaše zdravje, na podlagi sklepa št. 40, ki ga je na svoji 5. seji sprejel upravni odbor LAS Haloze, ki je potekala v obliki video konference dne, 22.12.2020

sklicujemo DOPISNO SKUPŠČINO LAS Haloze,

ki bo trajala od 29.1.2021 do 11.2.2021


Dnevni red: 

1. Sprememba Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020 z umestitvijo dodatnih sredstev ESRR v ukrepe LAS Haloze

2. Sprememba Poslovnika Lokalne akcijske skupine Haloze 2014-2020 oz. dopolnitev v smislu izvajanja sej v dopisnih oblikah oz. z uporabo e-orodij

3. Informacija o Javnem pozivu LAS Haloze EKSRP- januar 2021


Člani lahko pričakujejo gradivo in glasovnice na svoje naslove po navadni pošti v naslednjih dneh.

Glasovalne izjave z označeno voljo pa pričakujemo nazaj do vključno 11. 2. 2021 na naslednje možne načine:

- po pošti na LAS Haloze, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane,

- razločno skenirano ali fotografirano po e-pošti na las.haloze@halo.si, v tem primeru dobite vrnjen potrditveno sporočilo (če ga ne boste prejeli, pomeni, da vaše e-pošte nismo dobili),

- lahko prinesete osebno in vržete v nabiralnik.