Sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra 2020, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER oz. za ukrepe LAS Haloze EKSRP.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. 

Več informacij in povzetek sprememb najdete tukaj.


primer označitve LASovih projektov