Izvajanje operacije Naša Drava na območju LAS Haloze

Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na in ob reki do naravovarstvenega turizma. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte ustvarja pogoje za nova delovna mest. Potenciale smo prepoznali v lokalnih akcijskih skupinah in povezali kar 45 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške in skupaj zastavili enovito operacijo sodelovanja Naša Drava, ki jo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in partnerji; na našem območju so to občine Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Podlehnik in Majšperk, ki so pristopile k projektu.

    

V okviru operacije je bila izdelana idejna zasnova za vstopno izstopna mesta na reki Dravi in Dravinji. V občinah Zavrč, Podlehnik in Majšperk so kupili e-kolesa in navadna kolesa ter postavili e-kolesarnice. V občinah Gorišnica in Cirkulane so vzpostavili počivališča za kolesarje in pohodnike. V Cirkulanah je bila izdelana tudi informacijska tabla z vsebinami o reki Dravi in gradu Borl. V naslednjih mesecih sledi še nekaj aktivnosti na nivojih lokalnih skupnosti in veliko skupnih aktivnosti na nivoju celotnega partnerstva, ki bodo šle predvsem v smeri dviga prepoznavnosti območja ob Dravi in kreiranja skupni produktov, ki bodo obiskovalce usmerjale od Drave v notranjost, v našem primeru v Haloze.

     

V septembru smo se na območju Lokalne akcijske skupine Haloze posvetili predvsem kulturni dediščini ob Dravi, predvsem gradovom in dvorcem.

Zavedamo se, da so naši otroci tisti, ki bodo za nami prevzeli skrb nad dediščino preteklih rodov. Če želimo, da jo bodo imeli radi, jo spoštovali, obnavljali in vzdrževali, jim moramo dediščino približati in jih naučiti, da je to nekaj zelo pomembnega. V sodelovanju z Osnovno šolo Cirkulane Zavrč in Slovenskim konzervatorskim društvom smo na obeh lokacijah (Zavrč in Cirkulane) izvedli kulturni dan Grajski svet ob Dravi in pripravili vsebine, ki so jim približale našo bogato dediščino. Del dediščine so preko različnih delavnic spoznavali v učilnicah, drug del pa ob neposrednem srečanju z njo.

     

Predavanje Svet ob reki Dravi; gre za pregledno predstavitev gradov/dvorcev širšega območja ob reki Dravi od Avstrije do Hrvaške s predstavitvijo dosedanjih posegov in nadaljnjih vizij smo organizirali tudi za vse zainteresirane. Predaval je gospod Srečko Štajnbaher in nam prikazal neizmerno bogastvo gradov in dvorcev, ki ga imamo ob reki Dravi. Občina Zavrč je predavanje, ki je potekalo v prijetnem vzdušju dvorca Zavrč, tudi posnela (dostopno tukaj).

 

Ob tej priliki je nastala tudi priložnostna razstava Svet ob Dravi, ki se bo lahko selila na različne lokacije ob Dravi in širše. Prva jo gosti Občina Zavrč.

    

V okviru operacije Naša Drava želimo opozoriti, da imamo ob Dravi neizmerno bogastvo gradov in dvorcev. Zadnji čas je, da izkoristimo to bogastvo in prepoznamo dolino reke Drave kot dolino gradov in damo dediščini mesto, ki ji pripada, ob enem pa jo vključimo v ponudbo trajnostnega turizma. V naslednjih korakih operacije bo prav to naš cilj.