Najava Javnega poziva za pridelovalce in predelovalce hrane za vključitev v aktivnosti projekta Na(j)prej lokalno!

V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo in s tem bogastvo, ki ga nudijo lokalni pridelovalci. Na območju sodelujočih sosednjih lokalnih akcijskih skupin: LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja in LAS Haloze je pridelovalcev in proizvajalcev hrane relativno veliko, žal pa jih večina lokalnega prebivalstva ne pozna. 

Eden glavnih razlogov za sodelovanje so naravne povezave med deležniki v lokalnem okolju predvsem z vidika vzpostavljanja smiselnih in ekonomsko upravičenih kratkih dobavnih in prodajnih verig. Vsi trije LAS-i, ki smo partnerji v tem projektu, smo združili vse obstoječe resurse v smislu, da na podlagi predhodno že uspešno izvedenih operacij na posameznem območju LAS rešitve, ki so se pokazale za uspešne v posameznem LAS-u, razširimo še na drugi dve območju LAS vključenih v partnerstvo.

Projekt Na(j)prej lokalno! zajema številne aktivnosti z namenom vzpostavitve kratkih prodajnih verig, da od pridelovalca hrane le-ta pride po najkrajši možni dobavni poti do uporabnika/kupca. 

Projekt je namenjen ponudnikom, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane in so s svojimi pridelki in proizvodi že na prodajnem trgu oziroma razvijajo in pripravljajo nove prehrambne izdelke. Na osnovi objavljenega javnega poziva se lahko vključijo v aktivnosti projekta do zasedbe mest oziroma najkasneje do 31.1.2022. 

Ključne aktivnosti zajemajo razvoj embalaže za posamezne blagovne znamke za različne prehrambne proizvode in živila, vzpostavitev kratke dobavno/prodajne verige za meso iz drobnice, vzpostavitve novih prodajnih poti ter prodajo in trženje skozi skupni katalog izdelkov. 

Za posameznega vključenega deležnika se bo izdelala analiza obstoječe embalaže, za posamezne sklope živil se bodo izdelali klišeji/vzorci za embalažo, pri čemer se bodo upoštevali najnovejše smernice ekološke uporabe, trajnosti, minimalnih vplivov embalaže na okolje, zakonodajne zahteve pri označevanju in uporabo privlačnega designa embalaže. 

Izdelan bo skupni katalog izdelkov v obliki elektronskega časopisa in promocijskega prodajnega tiskanega časopisa. Ponudnikom bo na organiziran način (ureditev fotografij, tekstov) omogočen oz.  vzpostavljen prodajni kanal preko spletne prodajne internetne platforme www.jemdomače.si ter drugih brezplačnih sistemov prodaje in katalogov živil.

Vabimo vas na predstavitev javnega poziva za vključitev prehrambnih izdelkov v kratke prodajne verige v sklopu projekta Na(j)prej lokalno!, ki bo potekala v sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri preko video konference. Po prijavi na info@halo.si prejmete povezavo do delavnice.

Javni poziv bo objavljen na spletni strani www.haloze.org. Za več informacij lahko pokličete na 02 795 32 00 ali pošljite e-pošto na info@halo.si. Organizirali pa bomo še več delavnic s predstavitvijo javnega poziva, urnik lahko spremljate na omenjeni spletni strani.

V oktobru so že potekale aktivnosti povezovanja deležnikov v kratko verigo za meso iz drobnice. V četrtek, 21.10.2021 je bila v Kulturni dvorani Občine Zavrč predstavitev reje drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, v petek, 22.10.2021 pa v prostorih Šolskega posestva Turnišče - ŠC Ptuj prikaz konfekcioniranja mesa drobnice. 

Več utrinkov je tukaj.