Predstavitev skupinskega ekološkega certificiranja za rejce drobnice

Vabilo na delavnico

Predstavitev skupinskega certificiranja ekoloških kmetij za rejce drobnice,

ki bo v torek, 27. septembra 2022 ob 18. uri

v prostorih dvorane Občine Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.Program delavnice:
  1. Predstavitev osnovnih zahtev za ekološko kmetovanje in ekološke kmete, Andreja Kolar, IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
  2. Možnosti in postopki skupinske certifikacije, Andreja Kolar, IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
  3. ODMOR
  4. Predstavitev neobvezne navedbe GORSKI PROIZVOD, Jernej Golc, PRJ HALO, LAS Haloze
  5. Vprašanja udeležencev in razprava

Delavnica je brezplačna za udeležence, potrebna je prijava na las.haloze@halo.si. Izvaja se v okviru projekta sodelovanja ESRR Na(j)prej lokalno!

Vabilo najdete tukaj.

Vabljeni!V letu 2022 so začela veljati nova pravila EU o pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, katera uvajajo tudi nov sistem skupinskega certificiranja za male kmetije in jim je s tem olajšan prehod na ekološko kmetovanje.
Slednja uredba je aktualna za rejce drobnice, ki imajo do 15 ha travinja in nimajo večjega letnega prometa od 25.000 € s prodajo ekoloških produktov. Kmetije vzpostavijo skupno trženje preko katerega se potem prodaja ekološko meso drobnice.
V sklopu aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice iz Haloz smo konec leta 2021 dali testno na prodajni trg meso drobnice z neobvezno oznako kakovosti "Gorski proizvod" v nadaljevanju pa želimo preveriti interes s strani rejcev po vzpostaviti kratke prodajne verige za ekološko meso drobnice iz Haloz.


V Sloveniji je potrošnja mesa nekaj čez 90kg na prebivalca. Od tega je manj kot 1% mesa drobnice. Več lahko najdete v prispevku pod nazivom Analiza prvega stebra SKP z vrednotenjem izbranih kazalnikov in merjenjem vpliva na uspešnost slovenskega kmetijstva v obdobju 2014–2020 objavljenega v Agriculturi in je dosegljiv tukaj


Meso jagnjetine konfekcionirano v manjših uporabniških kosih iz Haloz je dosegljivo v KZ Rače in Mesariji Kokol. Za prednaročila in rezervacije za meso drobnice iz Haloz pa se lahko obrnete tudi na Pašno skupnost Haloze - Čerinovo