Zbiranje ponudb za izvedbo lokacij in izvajalcev delavnic na tematiko turizma v Halozah

Poziv za predložitev predlogov izbora lokacij za izvedbo delavnic

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo vaše predstavitve turistične ponudbe v okviru delavnic, ki se bodo izvajale v sklopu projekta LAS HALOZE Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze,  ki jih bomo izvajali v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Ponudnik se obvezuje da bo:

- omogočil primeren prostor – predavalnico za 10 do 30 oseb
- zagotovil dovolj mirno okolje
- omogočil namestitev diaprojektorja ter platna za prezentacijo
- predstavil svojo dobro prakso udeležencem s predstavitvijo dejavnosti in s svojimi izbranimi produkti

Rok za predložitev ponudb je do četrtka, 23.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb dobre prakse

Obrazec za predložitev ponudbe - ponudniki 

------

Poziv za predložitev ponudb za izvedbo predavanj - delavnic Znanje za turizem 

Vabimo vas, k oddaji ponudbe za izvedbo predavanja - predavanj, ki se bodo izvajalo v okviru delavnic  Znanje za turizem - izzivi za turizem v destinaciji Haloze, LAS Haloze,  ki se bodo izvajale v mesecu marcu, aprilu in maju 2023.

Rok za predložitev ponudb je do do srede, 22.3.2023 do 15 ure na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Celotno povabilo k oddaji ponudb izvedbo predavanj/delavnic

Obrazec za predložitev ponudbe - predavatelji