EIP travišča - Delavnice za kmete

V okviru projekta EIP, »Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta«, smo izvedli več delavnic za kmete. Prvo smo izvedli januarja na KGZS Zavod Celje.  Namen delavnice je bil predstaviti pomen biodiverzitete na splošno.  Na delavnici so kmetje aktivno sodelovali in razpravljali skupaj s strokovnjaki s področja kmetijstva (KGZS Zavodom Ptuj),  naravovarstva (Zavod RS za varstvo narave; Osrednja enota in Območna enota Maribor) ter strokovnjakom za botaniko (Univerza v Mariboru). Izkazalo se je, da na svojih območjih poznajo vrstno pestrost in se zavedajo njegovega pomena. Poleg splošnega pomena biotske pestrosti so bile na delavnici predstavljene tudi dosedanje izkušnje in prakse z vrstno pestrimi travišči. Razvila se je konstruktivna debata.

Druga delavnica je potekala marca v prostorih KGZS Celje. Predavanje je izvedla izr. prof. dr. Sonja Škornik iz Univerze v Mariboru. Poudarek je bil na spoznavanju vrstne pestrosti in njihovih značilnosti - pozitivnih in negativnih indikatorskih rastlinskih vrst. Odziv kmetov na izvedbo delavnice je bil dober. Kmetje so v delavnici aktivno sodelovali. Dobro so prepoznali tudi značilnice, ki jih lahko najdejo na svojih obdelovalnih površinah.